Soknemzetiségű zarándoklatot tartottak Kisboldogasszony ünnepe alkalmából Máriaradnán

Külhoni – 2023. szeptember 12., kedd | 15:25

A Temesvári Római Katolikus Egyházmegye számos plébániáján őrzik még azt a sok évszázados hagyományt, hogy szeptember 8-án, a Boldogságos Szűz Mária születésének ünnepén a hívek elzarándokolnak két Mária-kegyhelyre: Máriaradnára és Máriacsiklovára. Máriaradnán az ünnepi szentmise főcelebránsa Böcskei László nagyváradi megyéspüspök volt.

Máriaradnán a zarándoklatok már szeptember 6-án elkezdődtek az újaradi német hívek, illetve az Újaradról Németországba kivándorolt hívek érkezésével, akik ezen a hétvégén templombúcsút is ünnepelnek. Őket követték a bolgár közösségekből idén nagy számban érkezett zarándokok, majd szeptember 7-én és 8-án a horvátok (krasovánok), magyarok, románok és németek zarándoklata.

A szeptember 8-án, pénteken 11 órakor kezdődő szentmisén, amit a nagyváradi főpásztor mutatott be, koncelebrált Pál József Csaba temesvári megyéspüspök, Nikola Lauš temesvári püspöki irodaigazgató, Vakon Zsolt nagyváradi püspöki irodaigazgató, titkár, Király Árpád főesperes, arad-ségai plébános, valamint a két szomszédos egyházmegye papjainak népes csoportja. A liturgia zenei szolgálatát a bazilika énekkara látta el, orgonán játszott Andreea Bodroghi kántor.

Idén a Bánságból, Bihar és Fehér megyéből, továbbá Bákóból, Konstancáról, Magyarországról, Ausztriából, Németországból, Ausztráliából, az Egyesült Államokból és Kanadából érkeztek zarándokok.

A szentmise kezdetén a nagyváradi egyházmegye püspökét Pál József Csaba üdvözölte. Elmondta: Születésnapra jöttünk. A Boldogságos Szűzanya születésnapjára, őt ünnepelni. Hálásan köszönjük a Szűzanyának, hogy édesanyaként újra és újra összegyűjt minket. Szeretettel köszöntöm a nagyváradi egyházmegyéből érkezett papokat, híveket, különösen Böcskei László püspök urat, aki mindig is szorgalmazta ezt a zarándoklatot. Köszönjük, hogy együtt ünnepelhetjük meg a Szűzanya születésnapját – mondta bevezetőjében a temesvári megyéspüspök.

Szentbeszédében Böcskei László kiemelte: a Jóisten bőkezű adományaiból nem csak kapunk, hanem adunk is, és így, egymással találkozva találkozhatunk Istennel. „Minden évben, amikor Isten segítségével elzarándokolhatunk ide, Máriaradnára – a nagyváradi egyházmegyéből is legalább kétszer szoktunk eljönni, augusztusban a szlovák nemzetiségű hívekkel és szeptemberben a magyar nemzetiségű hívekkel csatlakozunk az ide sereglő zarándokokhoz –, mindig az újdonság felfedezésére kapunk meghívást” – fogalmazott. – Egy olyan újdonságéra, ami valójában hozzátartozik az életünkhöz, ami mindig meglep és egyszerre megnyugtat bennünket. Hiszen mindazok, akik közel érzik magukat a Szűzanyához, az ő oltalmában, az ő gondoskodásában biztonságban érzik magukat; mégis ez a valóság mindig meglep bennünket. Hiszen megéljük, megtapasztaljuk az anyai szeretet gyöngédségét, szépségét és gazdagságát. Így jöttünk ide valamennyien, sok közösségből, mert úgy érezzük, hogy ma még inkább Mária közelében van a helyünk – mondta a főcelebráns püspök.

A szentmise végén Böcskei László megköszönte minden jelenlévőnek a közös ünnepet:

Máriaradna mindig a találkozások helyszíne volt. Itt találkoztak a hívek, a népek, a kultúrák. Mindenki a maga anyanyelvén mondja az imát és énekli a Mária-énekeket. S valahogy mindenki megnyílik arra, hogy a szeretet nyelvén tudjunk szólni Máriához, és így tudjuk őt köszönteni.

Vigyük magunkkal a béke, a szeretet, az öröm üzenetét – buzdította az egybegyűlt híveket a főpásztor.

A szentmise végén, a záróáldás után a bazilika mögötti dombon lévő stációknál keresztúti ájtatosságon vettek részt a zarándokok.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria