Urunk mennybemenetelét, templombúcsút és aranymisét ünnepeltek Csedregen a görögkatolikusok

Külhoni – 2023. május 23., kedd | 9:00

Hármas ünnepre gyűltek össze a Szatmár megyei Csedregen a görögkatolikusok május 18-án, áldozócsütörtökön: Urunk mennybemenetele egyben a templom címünnepe is, valamint a partiumi görögkatolikus magyarság jubiláló áldozópapját, id. Pallai Béla tiszteletbeli esperest, szatmárnémeti parókust is köszöntötték, aki aranymiséjét mutatta be a napokban.

A Csedregből származó, idén ötven éve pappá szentelt és korábban főesperesi feladatokat is ellátó atyát Szemák Miklós, a helyi görögkatolikus egyházközség parókusa invitálta szülőfalujába az ünnepre. A Szent Liturgiára az esperesség papjai – Zelicskovics József, Kudla György, Stan Zsolt, Kozsán István és Simon István – is eljöttek, hogy tisztelettel adózzanak paptestvérüknek, akinek annak idején komoly erőfeszítésébe került érdemlegesen közbenjárni azért, hogy mindannyian eljuthassanak Nyíregyházára, hogy magyar nyelven tanulhassanak teológiát.

Jelen volt Fanea József római katolikus plébános, Elek Arnold Zoltán halmi református lelkész, valamint az ugyancsak csedregi származású nagybányai római katolikus esperes, Szmutku Róbert is. A csedregi közösség tagjai mellett a szomszédos Kökényesdről, de Szatmárnémetiből és Nagypeleskéről is érkeztek hívek, utóbbi településről az ott működő Szent Anna Nőszövetség tagjai is, akik a körmenethez a saját ikonukat is elhozták.

Szentbeszédében ifj. Pallai Béla nagypeleskei parókus a hármas ünnep vezérfonalát követve vont párhuzamot a húsvéti és pünkösdi események között, majd személyes élményeit felidézve méltatta édesapját, aki ugyancsak apjától – a szónok nagyapjától – örökölte a papi hivatást. A kommunizmus időszaka ugyan a Partiumban is hosszú időre illegalitásba kényszerítette a görögkatolikusokat is, de az elvetett mag nem esett sem útszélre, sem sziklára, hanem jó termőföldbe, ahol meggyökerezett, szárba szökkent, és végül bő termést hozott: élő közösséget és számos papi hivatást eredményezett, idén is ketten készülnek Csedregből papnövendéknek.

Az eseményről a teljes beszámoló IDE kattintva olvasható.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Lakatos Zsolt és Berecki Dániel

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria