Hit, tudomány, társadalom – Tanulmánykötet a párbeszéd előmozdítására

Kultúra – 2021. április 24., szombat | 13:01

Hit, tudomány, társadalom címmel különleges kötet jelent meg a Szent István Társulat kiadásában az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából: a tudóstársadalom hozzájárulása a világesemény előkészületeihez. A kötet apropóján Erdő Péter bíboros, Balog Zoltán református püspök, Köves Slomó rabbi és Vizi E. Szilveszter agykutató beszélgetett április 18-án a Kossuth rádió műsorában.

Hit, tudomány, társadalom címmel eredetileg egy konferenciát terveztek, amelynek megrendezését azonban megakadályozta a világjárvány. A felkért előadók vállalták, hogy írásban is elküldik gondolataikat, amiből egy kötet született. A kötetben szereplő írások szerzői többek között: Németh Norbert, a római Pápai Magyar Intézet rektora; Arsenios Kardamakis, Ausztria görög ortodox metropolitája, Magyarország és Közép-Európa exarchája; Falus András Széchenyi-díjas magyar immunológus; Balog Zoltán református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke; Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija, valamint Vizi E. Szilveszter agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. A könyvet az MTA volt és jelenlegi elnöke, Vizi E. Szilveszter és Freund Tamás szerkesztette.

A kötet – tartalmi gazdagsága, a tanulmányok témaválasztásának sokfélesége ellenére – üzenetét tekintve egy irányba mutat: a meghallgatás, a megismerés, a párbeszéd, a világunkról, önmagunkról való közös gondolkodás felé hívők és nem hívők, a legkülönbözőbb vallási és tudományos irányzatok követői között.

Igen szerteágazó témákat ölel fel a kiadvány. Többek között azt az alapvető kérdést vizsgálja, lehet-e a ráció által bizonyítani a végtelen Isten létét. Olvashatunk a kötetben a világi jog és az Eucharisztia kapcsolatáról is olyan felvetések kapcsán, hogy az állam tilthatja-e – a zéró toleranciára hivatkozva – a gépjárművezetést a katolikus papoknak, akik az egyházi előírások szerint mindennap kötelesek szentmisét bemutatni, és annak során bort fogyasztanak.

Évszázadok harca ismerhető meg azon tanulmányokból, melyek hit és a tudomány viszonyát járják körül. Kizárja egyik a másikat? Létezik híd a szellem és az anyag, a hit és az ész, az immanens és a transzcendens világ között? Miből fakad a természettudományok művelői és a hitélet szereplői között feszülő sok évszázados konfliktus, amely egymással szembeállította, ellentétpárként kezelte a tudomány és hit viszonyát? Képesek a felek kilépni a kizárólagosságot képviselő nézőpontjukból?

A kötet több tanulmánya alapján Jáki Szaniszló OSB életművének mozaikjait ismerhetjük meg. A bencés szerzetes tudományos munkásságát több pápa is kitüntetett figyelemmel kísérte, számos alkalommal hivatkozva műveire.

A szerzők sokféle nézőpontból, kérdésfelvetésből közelítik meg a tudomány és a hit találkozási pontjait – legyen ez biokémiai, bioetikai felvetés, az evolúció és a teremtés témakörének áttekintése, a bizonyíték és a bizonyosság fogalomrendszerének tisztázása vagy éppen olyan események feltárása, mint a Galilei-ügy történelmi, filozófiai és teológiai újravizsgálata a Vatikánban.

A könyv világossá tesz néhány sarokpontot, ami összekapcsolja a kötet címében szereplő hit, tudomány és társadalom hármast: ilyen a teremtett világ megismerésének, megóvásának vágya, az igazság szenvedélyes keresése, az élet és annak értelme, az ember mint istenkereső lény bemutatása, az emberi lényeg része, a transzcendentálisra való igény fókuszba emelése.

Különös aktualitást ad a címben szereplő elemek egymáshoz való viszonyulásának áttekintése a világjárvány vonatkozásában. Hogyan jelenik meg a hit a társadalomban, miként képes szolgálni annak javát? A hitben megfogalmazott követendő értékek: szolidaritás, család, az emberi élet értelme, annak törékenysége, valamint az ember védtelensége milyen mélyebb, akár új értelmezést nyerhet a mostani időszakban? Érdekes „kérdezz-felelek” tanulmányt olvashatunk Balog Zoltán református püspöktől arról, létezik-e isteni büntetés.

A Hit, tudomány, társadalom című kötet megjelenése alkalmából április 18-án, vasárnap izgalmas kerekasztal-beszélgetés zajlott a Kossuth rádió műsorában – Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek; Balog Zoltán református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke; Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija és Vizi E. Szilveszter agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke részvételével.

A beszélgetés ITT meghallgatható.

Forrás: NEK

Fotó: Ambrus Marcsi

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria