Bemutatkozik a Tihanyi Bencés Apátság

Megszentelt élet – 2015. augusztus 1., szombat | 12:00

A megszentelt élet évében meghirdettük „Bemutatkoznak...” kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól, mutassák be rendjüket, közösségüket, történetüket, karizmájukat, írjanak tevékenységükről, jövőbeli terveikről, valamint a tematikus évhez kapcsoló programjaikról.

 

KÉPGALÉRIA – Klikk a képre!

A rend története

Tihanyban 1055 óta él szerzetesi közösség. I. András király alapította a monostort. Ekkor még nem voltak különböző rendek a nyugati egyházban, csak a Szent Benedek Reguláját követő monostorok. Szent Benedek nem alapított rendet: a már létező közösségek számára írt regulát, életstílust formáló szabálykönyvet. A kora középkori szerzetesi közösségek nem konkrét feladatra jöttek létre. Életstílusukat meghatározta a közös imádság, az elmélkedő olvasás és a munka. Több monostor az evangélium hirdetésének központja volt, a tudás továbbadásának helye, a különböző művészetek otthona. Zavaros történelmi korokban is a béke hirdetői voltak. Magyarországon Pannonhalma – Szent Márton monostora – volt az első ilyen közösség. A középkorban száznál is több kis monostor létezett Magyarországon. A történelem viharai és a politikai érdekek következtében többször megszűnt Tihanyban a szerzetesi élet – a 16. század elején és 1950-ben.

A rendszerváltozás után lehetőség nyílt arra, hogy ne csak Pannonhalmán és Győrben, két gimnáziumot szolgálva, hanem Bakonybélben és Tihanyban is újjáéledjen a szerzetesség, lehetőséget biztosítva az elcsendesedésre és az emberek szolgálatára. A Tihanyi Bencés Apátság 2012-től a Magyar Bencés Kongregáció tagjaként önálló monostor. A 9 fős közösséget jelenleg perjel (prior) vezeti. A legfiatalabb testvér 25 éves, a legidősebb 83. Az idősek is nagyon aktívak.

A közösség karizmája, küldetése és tevékenysége

„Vajon valóban az Isten keresi-e?” – ez a legfontosabb kérdés a közösséghez tartozni szándékozóhoz. Szerzetességünk mintegy családi állapot: ezzel a háttérrel különféle feladatokat lehet ellátni, és a mai élet kihívásaira vállalkozni. Egy bencés monostor önfenntartó: fontos, hogy a szerzetesek saját munkájukból meg tudjanak élni, egyúttal a házon belül vagy a környékben végzett kézműves vagy szellemi tevékenység Isten szolgálata legyen. „Keresd a békét és járj utána! – figyelmeztet a regulánk. Olyan környezetet kell kialakítanunk, amely önmagában is üzenetet közvetít.

Konkrét feladataink: lelkipásztori munkát végzünk a környező településeken; vendégeket fogadunk, lelkigyakorlatokat vezetünk; előadásokat, kiállításokat, koncerteket szervezünk; a helyi bencés általános iskolában tanítunk; gyógyteákat és gyertyát készítünk.

Közvetlen kapcsolatban vagyunk a Veszprémi Főegyházmegyével. Tudatosítanunk kell azonban, hogy a mi feladatunk nem a lelkipásztori ellátásban mutatkozó emberhiány pótlása, hanem a hiteles jelenlét a saját monostorunkban. A közösség erősítése a legnagyobb feladat. Senki sem alkalmas mindenre, de mindenki alkalmas valamire. A közösség minden tagja a maga karizmáival kell, hogy közvetítse az evangéliumi jó hírt.

Jövő, kihívások, tervek

Kihívás maga az iskola: törődni a pedagógusokkal, szülőkkel, gyermekekkel. Kihívás a turistákkal való találkozás: nem mindegy, mit látnak a templomban, a kiállításokon. Kihívás a tájhoz, a tihanyi hagyományokhoz kapcsolódó gyógynövény-kertészet, levendulaültetvény létesítése a Belső-tó partján, amely jobb lehetőséget biztosít majd a közösség tagjainak a kétkezi munkára. Kihívás a testvéri közösség keresése a nem katolikus keresztényekkel. Kihívás a nem keresztényekkel való párbeszéd megvalósítása. Kihívás a helyes nemzettudat és európaiság ápolása. Kihívás és feladat az evangélium üzenetének világos, korszerű továbbadása.

Közösségünk egybetartója, erőssége a zsolozsma-imádság. Szeretnénk ezt szebbé és nyitottabbá tenni, hogy minél többen tudjanak bekapcsolódni az egyház ősi imádságába. 

Programok a megszentelt élet évében

Mivel a Tihanyi Bencés Apátság kiemelt turisztikai látványosság, ezért a Múzeumok Éjszakája elnevezésű országos rendezvénysorozatot is a megszentelt élet évének célkitűzéseibe próbáltuk beilleszteni. Ezen az éjszakán a közösség tagjai fogadták a látogatókat az idegenvezetéstől az apátsági sör csapolásán keresztül a gyógynövények bemutatásáig. Arra törekedtünk, hogy az egész országból érkező látogatók egyfajta otthonosságot, kedvességet és „jól-létet” tapasztaljanak meg a velünk való találkozásban. Egy másik közelgő esemény: a hittanos táborban fiatal rendtársaim szintén igyekeznek megismertetni a gyerekekkel a közösség belső életét (például a bencés zsolozsmát).

A szervezett alkalmakon túl mindnyájunknak feladata, hogy a különféle emberekkel való találkozás közben hiteles, evangéliumi, „jó” élményt adjunk a szerzetességről, konkrétan megújuló tihanyi bencés közösségünkről.

Fotó: Tihanyi Bencés Apátság

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria