Bemutatkoznak Szent Ferenc Kisnővérei

Megszentelt élet – 2016. április 16., szombat | 12:03

A megszentelt élet évében meghirdettük „Bemutatkoznak...” kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól, mutassák be rendjüket, közösségüket, történetüket, karizmájukat, írjanak tevékenységükről, jövőbeli terveikről, valamint a tematikus évhez kapcsoló programjaikról.

KÉPGALÉRIA – Klikk a képre!

A rend története

Szent Ferenc Kisnővérei (ferences kisnővérek), 25 éves magyar alapítás vagyunk. Latin nevünk Tertius Ordo Regularis Gurkensis (TORG, a Gurk-klagenfurti egyházmegye püspöke, Egon Kapellari közvetítésével alapított Szabályozott Harmadik Rend). Assisi Szent Ferenc „nagy családján” belül krisztushívők hivatalos társulásaként élünk apostoli életet.

Alapítónőnk Szőllősy Julianna, az ausztriai keresztesnővérek közösségében Christophora nővér, akit egyszerűen Júliának hívunk. Feldkirchenben jött létre közösségünk első sejtje, majd 1989 őszén Budapesten telepedtünk le Júlia vezetésével, aki rendjétől egyéves szabadságot kapott, hogy segítségével gyökeret ereszthessen közösségünk. 1990. június 26-án megkaptuk az egyházi jóváhagyást. 1991 januárjában Szomolyára, a Seregély István egri érsek által felajánlott plébániaépületbe költöztünk. Következő letelepedési helyünk 1992 nyarán Bükkszentkereszt, utána 1994 őszén Arló, majd 2004 decemberében Miskolc. 2009 júliusában szomolyai házunkat megszüntettük. Jelenleg 14-en alkotjuk a nővérközösséget: Arlóban három örökfogadalmas és két junior (ideiglenes fogadalmas), Bükkszentkereszten egy örökfogadalmas és három junior, Miskolcon, a központi házunkban pedig három örökfogadalmas, egy junior nővér és egy jelölt él. Jelenleg Sebők Anna Mónika nővér az általános elöljárónk.

A közösség karizmája és küldetése

Közösségünk karizmája a szemlélődésből és a testvériség megéléséből fakadó evangelizáció, Assisi Szent Ferenc és a karizmatikus megújulás szellemében. Napi eledelünk a liturgia, a szentmise, a zsolozsmák éneklése, a szentségimádás, az ige-alapú elmélkedés, osztozás és a szentírásolvasás. Az egyedül Krisztusban élhető „Test-vér-iség" jó terepei a közösségi beszélgetések, a gondoskodás a házimunkában, a havi „nővérnapok”, rekreációk. E két fenti pilléren nyugszik az evangelizációnk, amit tágan értünk, hiszen mindig élethelyzetben evangelizálhatunk, ha az örömhír Forrására, Jézusra bízzuk magunkat.

A közösség tevékenysége

Tevékenységünk a lelkivezetés, lelkigondozás, lelkigyakorlat-tartás (Bükkszentkereszten „Betlehem” Lelkigyakorlatos Ház működtetése), imacsoportok, közösségek szervezése, hitoktatás, tanítás, gyermekrovat szerkesztése, kántorkodás, zenei szolgálat, betegek, idősek, haldoklók látogatása, szegények segítése, cigánypasztoráció (pl. Arlóban az „Elfogadlak Alapítvány” keretében,  munkalehetőséget is nyújtva, „Veled tanulok” program, családi napközi, fiataloknak szabadidős programok, tankert), a miskolci egyetemen lelkészségi asszisztensi munkakör.

Kihívások és tervek

„Arra legyen gondjuk, ami az Úré, és semmi más dolguk ne legyen, mint az Úr akaratát követni és neki tetszeni.” (Reg 15) Növekedni vágyunk az irgalomban, az Isten szerinti látásban; a bátor kezdeményezésekben; a belső és a külső élet egyensúlyában, a hivatásgondozásban. Egyaránt kihívás a növekedés és az időnként előforduló fogyás elfogadása, valamint a feladatok elvállalása és elengedése. Vágyunk nyitottak lenni új alapításokra. Kihívás az alapító tagok idősödéséből adódó lehetőségek és nehézségek érett kezelése.

Programok a megszentelt élet évében

Az év minden napján más-más közösségért imádkoztunk. Szécsényből gyalogosan Mátraverebély-szentkútra zarándokoltunk a legkülönfélébb rendekből kb. 80-an. Énekeltünk a sokszínű szerzetesi kórusban. A Szerzetesek Tere budapesti rendezvényen élveztük a nap derűs találkozásait, kreativitását. Izgalmas volt a jezsuiták által felkért fotóművészek egyikének szemével, fényképezőgépével ránézni mindennapjainkra. Épp ez év pünkösdjén nyithattuk meg Bükkszentkereszten a Betlehem Lelkigyakorlatos Házat. Nyáron ünnepeltük közösségünk 25. születésnapját alapítónőnk jelenlétében. Négy novíciánk tette le első fogadalmait. Novemberben Ternyák Csaba érsek megáldotta felújított és újra benépesített miskolci rendházunkat. Nekem személyesen pedig ez az év az első fogadalomtételem 25. évfordulója is egyben, amiért legyen hála az Úrnak – írja Czopf Éva Klára nővér.

Fotó: Szent Ferenc Kisnővérei

 

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria