Püspöki szentmisével emlékeztek rendalapítójukra Teréz anya nővérei Érden

Megszentelt élet – 2022. szeptember 8., csütörtök | 18:03

Feltétlen odaadással, reménnyel és derűs lelkülettel tenni a szegényekért – a Szeretet Misszionáriusai nővéreinek érd-parkvárosi házában mutatott be koncelebrált ünnepi szentmisét Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök szeptember 5-én, Kalkuttai Szent Teréz halálának 25. évfordulója alkalmából.

Spányi Antal püspök visszatekintett Kalkuttai Szent Teréz missziós szolgálatára, amelyet tovább folytatva feltétlen odaadással, bizalommal és derűs lelkülettel végeznek ma is a szerzetesnők.

Hajdu Ferenc általános helynök a missziós nővérek nevében köszöntötte a főpásztort, a nővéreket támogató paptestvéreket, a közéleti vezetőket, az ünneplőket és mindazokat a megjelent rászorulókat, akiket Érden és környékén tevékeny szeretettel szolgálnak a szerzetesnők. Hálát adott Teréz anya lelki-szellemi örökségéért, amelynek áldásos gyümölcse a nővérek térségben végzett munkája is.

A főpásztor megemlékezett a tavaly elhunyt Gieszer Orsolya Margit MC nővérről is, aki még Teréz anyától vehette át rendi ruháját, és akinek áldozatos élete sokak számára vált áldássá.

Az egész világon tisztelt és ünnepelt Kalkuttai Teréz anya olyan példa, akinek élete ma is megszólít és Krisztus követésre hív bennünket – fogalmazott Spányi Antal püspök. – Kalkuttai Teréz anya a világ szemében egy jelentéktelen asszony volt. A mai celebekért, hírességekért rajongó világban „látjuk magunk előtt a gyenge, apró nővért, és tudjuk, hogy amit ő tett és tesz ma is a nővéreken keresztül, akik az ő karizmáját viszik tovább, jelentős és maradandó. Itt vagyunk, mert szeretnénk részesedni a csodából és tanulni tőle. Amikor ezt a csodát szemléljük, szeretnénk tudni, mit akart Teréz anya, és szeretnénk, ha ez alakítaná és formálná életünket. Ahogyan formálta a nővérekét is, akik hozzá kötődtek, akiknek irányítója volt, hogy teljes odaadottsággal, a legszegényebbek szolgálatára szenteljék életüket”.

A Szeretet Misszionáriusai képzése az egyetlen, melynek során a rendtagok nem a kolostorokban, hanem a szegények között élve, az ő gondozásukkal készülnek fel szerzetesi életükre – emelte ki a székesfehérvári megyéspüspök. – A jelöltek lelki képzése az imádság, a rend szellemének elsajátítása mellett az, hogy Isten vigaszát vigyék az elesettekhez, a haldoklókhoz, hogy a nyomorultakban, a legszegényebbekben meglássák Krisztust, s ezzel a tapasztalattal tegyék le fogadalmukat, vállalják tudatosan áldozatos munkájukat, feltétlen odaadással, bizalommal és derűs lelkülettel.

A hálaadó szentmisében a zenei szolgálatot a Gaudate dicsőítő zenekar végezte.

A szentmise után Csőzik László, Érd polgármestere a város nevében is köszöntötte a nővéreket, felidézve a rend 33 évvel ezelőtti letelepedését a területen. A nővérek nevében a világi munkatársak pedig köszönetet mondtak a püspöki támogatásért és az évről évre megtartott hálaadó szentmiséért.

Az ünnepség végén Teréz anya ereklyéje előtt fejet hajtottak mai tisztelői: azok az érdiek, akik sokat köszönhetnek égi támogatásának és az utódokra hagyott missziós lelkületének.

Az eseményről készült összeállítás az alábbi videóra kattintva tekinthető meg:

Forrás: Berta Kata/Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Körtvélyes Tivadar

Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria