Vízi Elemér SJ lesz augusztustól a római Collegium Germanicum et Hungaricum spirituálisa

Megszentelt élet – 2023. március 11., szombat | 18:59

Hat év provinciálisi szolgálat után, néhány hónapos szabbatikum időszak után augusztustól a római Collegium Germanicum et Hungaricum (Német–Magyar Kollégium) spirituálisaként folytatja tevékenységét Vízi Elemér SJ.

Az intézmény munkatársai között már találunk magyar jezsuitát: 2022. február 1-je óta a kollégium tanulmányi prefektusaként dolgozik a délvidéki születésű Szentmártoni Mihály SJ, a horvát rendtartomány tagja.

Az intézmény pápai, jezsuita vezetés alatt álló papnevelő intézet a német nyelvterületről és Magyarországból érkező növendékek számára. Ötszáz éves múltra tekint vissza; elődjét, a Pontificium Collegium Germanicumot 1552-ben III. Gyula pápa alapította, hogy a Németországból kiinduló reformációval szemben jól képzett papok tudjanak fellépni, a Collegium Hungaricum pedig hasonló célból a Szent Korona országaiból fogadott hallgatókat. A két intézményt 1580-ban egyesítették.

Az alapításkor a kollégium vezetését a fiatal Jézus Társasága kezébe adták, első szabályzatát maga Loyolai Ignác alkotta meg, aminek fő pontjai: többéves tudományos, elsősorban teológiai tanulmányok, a rend lelkiségén alapuló vallásos-morális életmód a jezsuitáktól átvett szigorú napirenddel, pappá szentelés, felkészülés a lelkipásztori feladatokra, majd a tanulmányok után hazatérés.

Alapításától kezdve a kollégiumnak körülbelül 7000 növendéke volt, közülük nagyjából 800 Magyarországról. A kommunizmus évtizedei alatt a magyarok római tanulmányait erősen korlátozták, a nyolcvanas évek végétől azonban fokozatosan ismét engedélyezték. A magyar egyházban számos pap, püspök tevékenykedik, aki itt tanult, és meghatározó élményként őrzi a jezsuita szellemiségen, lelkiségen alapuló képzést.

Forrás: Jezsuita.hu

Fotó: Merényi Zita; Jezsuita.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria