Szent István király a keresztény Európa egyik alapítója – Emlékezés a Stephanus-díjas XVI. Benedekre

Nézőpont – 2023. január 21., szombat | 14:01

A Szent István Társulat idén ünnepli alapítása 175. évfordulóját. Az előkészületben lévő ünnepségsorozatot – XVI. Benedek pápa emléke, s nekünk, magyaroknak szóló üzenete miatt is – egy korábbi jubileumra való visszaemlékezéssel szeretnék kezdeni. Az alábbiakban Farkas Olivér, a Szent István Társulat igazgatója írását olvashatják.

A Római Magyar Akadémián 1998. május 21-én könyv- és egyházművészeti kiállítás nyílt abból az alkalomból, hogy alapításának 150. jubileumát ünnepelte hazánk legrégebbi könyvkiadója, a Szent István Társulat. Az ünnepélyes megnyitón Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek átnyújtotta Joseph Ratzinger bíborosnak, a Hittani Kongregáció prefektusának teológiai munkásságáért a társulat Stephanus-díját, mellyel a magyar olvasók köszönetét kívánta kifejezésre juttatni. A díjat Ratzinger bíboros ezekkel a szavakkal köszönte meg:

„Korunkban, de a múltban is, hosszú évszázadokon keresztül nehéznek, sőt lehetetlennek látszott a politikai gondolkodás és stratégia, a keresztény hit és életszentség összeegyeztetése. Szent István alakjában e két látszólag ellentétes pólus között tökéletes szintézis jelenik meg. Szent István keresztény Magyarországot teremtett hitben fogant erkölcse, saját bölcsessége és megbékítő erejének irányításával. Ma, miközben Európa egységét akarjuk helyreállítani, a kereszténység tanítását megtagadó borzalmas háborúk után újra fel kell idézni Szent István királyt, mint a keresztény Európa egyik alapítóját: 

olyan ember ő, aki képes volt népének önazonosságát nemcsak megőrizni és megújítani, hanem ezzel egyidejűleg szeretett hazáját békésen beilleszteni a keresztény népek közösségébe, miközben követte az alapelvet: »Hagyd, hogy mindenben és teljesen a szeretet vezessen.«

Mi, bajorok büszkék vagyunk, hogy a Passaui Egyházmegyét – ahol magam is születtem – érte az a megtiszteltetés, hogy egyik papja keresztelte meg Szent Istvánt, és a keresztségben az első vértanúról elnevezett székesegyház nevét kapta. És boldogok vagyunk, hogy az ő szent felesége Regensburgból származik, ahol én tanárként működtem, mielőtt münchen-freisingi érsekké kineveztek. Számomra az akkor formálódó keresztény Európa egyik szép jele, hogy prágai Szent Adalbert közvetített e házasság létrejöttében. Boldog vagyok, hogy ma, a Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója fennállásának 150. évfordulója alkalmából Magyarország prímása, Paskai László bíboros nyújtotta át nekem a társulat Stephanus-díját. Hálás vagyok Istennek, ha valamivel is hozzájárulhattam korunk keresztény kultúrájához.”

A 175. évfordulóhoz közeledve a Szent István Társulatnál mi is hálásak vagyunk Istennek, hogy a nagy teológus pápa kiadója lehettünk. Emlékét, szellemi hagyatékát megőrizzük.

Requiescat in pace.

Forrás:  Szent István Társulat

Fotó: Szent István Társulat; L’Osservatore Romano

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria