„A szomszédban élő szentek” – Ferenc pápa üzenete az ápolók világnapja alkalmából

Ferenc pápa – 2020. május 12., kedd | 17:44

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által 2020-ra meghirdetett ápolók és szülésznők nemzetközi éve keretében május 12-én tartják az ápolók világnapját. Ferenc pápa üzenetet írt ebből az alkalomból.

Ezen a napon emlékezünk Florence Nightingale születésének 200. évfordulójára. Az angol ápolónő teremtette meg a betegápolás etikai alapjait, indította el a modern nővérképzést és a kórházi betegellátás reformját. Ennek elismeréseként minden év május 12-én, az ő születésnapján ünneplik világszerte az ápolók világnapját.

A koronavírus-járvány történelmi időszakában újra felfedeztük, hogy milyen fontos szerepet töltenek be az ápolók és a szülésznők életünkben – kezdi üzenetét Ferenc pápa. Nap mint nap megtapasztaljuk az egészségügyi dolgozók bátor tanúságtételét és áldozathozatalát, közülük kifejezetten is az ápolókét, akik szakértelemmel, odaadással, felelősségtudattal és szeretettel gondozzák a vírussal megfertőződött betegeket, kockára téve saját egészségüket is. Ezt a tényt bizonyítja sajnos az is, hogy magas az életüket vesztett egészségügyi dolgozók száma, akik szolgálatuk hűséges teljesítése közben haltak meg. Imádkozom értük – akik nevét az Úr ismeri – és ennek a járványnak minden áldozatáért. A feltámadt Krisztus adja meg nekik a paradicsom világosságát és családjaiknak a hit vigaszát – írja üzenetében a pápa.

Az ápolók kezdettől fogva központi szerepet töltenek be az egészségügyi ellátásban. A betegekkel való kapcsolatukban mindennap megtapasztalják azt a traumát, amit a szenvedés okoz az ember életében.

Az ápolók igent mondtak egy különleges hivatásra: arra, hogy irgalmas szamaritánusok legyenek, akik gondjukba veszik embertársuk életét és sebeit.

Az élet védelmezői és szolgálói ők, akik a szükséges terápiák végrehajtása közben bátorítást, reményt és bizakodást nyújtanak.

Kedves ápolók! Erkölcsi felelősség vezérli szakértelmeteket, amely nem korlátozódik pusztán a tudományos és technikai ismeretekre, hanem folyamatosan áthatja a betegekkel való emberi és emberséges kapcsolat. Gondját viselitek férfiaknak és nőknek, gyermekeknek és időseknek, embereknek életük minden szakaszában a születéstől a halálig. Készek vagytok arra, hogy mindig meghallgassátok és megértsétek a beteg szükségleteit. Minden helyzet egyedi, emiatt sosem elegendő az előírt eljárást követni, hanem szükség van az állandó és fáradságos megkülönböztetésre és az odafigyelésre minden személyre.

Ti és a szülésznők közel álltok az emberekhez létük meghatározó pillanataiban, a születés, a halál, a betegség és a gyógyulás idején, hogy segítsétek őket legyőzni a legmegrázóbb helyzeteket. Előfordul, hogy mellettük vagytok a haldoklás idején, és vigaszt, megkönnyebbülést nyújtotok az utolsó pillanatokban. Önzetlen szolgálatotok miatt ti vagytok a „szomszédban élő szentek” – hangsúlyozza Ferenc pápa levelében.

Jelképei vagytok a tábori kórház jellegű Egyháznak, amely folytatja Jézus Krisztus küldetését, aki közel lépett, és meggyógyította a szenvedőket bármiféle bajból, és aki lehajolt, hogy megmossa tanítványai lábát.

Köszönet az emberiségért végzett szolgálatotokért!

A járvány számos országban rávilágított az egészségügyi ellátás hiányosságaira is. Ezért a világ minden nemzetének felelőseihez fordulok, hogy fektessenek be az egészségbe, ami elsődleges közjó; erősítsék meg a struktúrákat és alkalmazzanak több ápolót, hogy biztosítani tudják mindenkinek a megfelelő ellátást az emberi méltóság tiszteletben tartásával. Fontos, hogy ténylegesen felismerjük ennek a szakmának az alapvető szerepét a betegellátásban, a vészhelyzetek kezelésében, a betegségmegelőzésben, az egészség előmozdításában, a családi, a közösségi és az iskolai környezetben nyújtott ellátás terén.

Az ápolóknak és a szülésznőknek joguk van hozzá és megérdemlik, hogy jobban értékeljék őket és bevonják őket azokba a folyamatokba, amelyek az egyes ember és a közösségek egészségét érintik. Kimutatták, hogy ha befektetnek a betegápolás és a szülészet fejlesztésébe, akkor javul az ellátás és általánosságban az emberek egészsége. Növelni kell a egészségügyi dolgozók szakmai felkészültségét, megfelelő eszközök biztosításával, illetve tudományos, emberi, pszichológiai és spirituális szinten a képzésük érdekében. Javítani kell továbbá munkakörülményeiket, és biztosítani kell, hogy méltóságteljesen tudják végezni szolgálatukat. Az egészségügyi dolgozók szervezeteinek fontos szerepük van abban, hogy képzést kínálnak tagjaiknak, és hogy egy egységes testület részének érezzék magukat, így nem magányosan kell szembenézniük az etikai, gazdasági és emberi kihívásokkal szakmájukban.

A pápa levelében a szülésznőkhöz is fordul, akik a várandós nőket gondozzák és segítik, hogy világra hozzák gyermeküket: Az egyik legnemesebb foglalkozásotok van, amely közvetlenül az élet és az anyaság szolgálatában áll – írja. A Bibliában a Kivonulás könyvében (vö. 1,15–21) is megemlékeznek a bábákról. A Mennyei Atya ma is hálával tekint rátok!

Üzenete végén Ferenc pápa annak a reményének ad hangot, hogy ez a világnap középpontba helyezi az ápolók és a szülésznők méltóságát az egész társadalom egészsége érdekében. Imádkozik értük és családjaikért, és apostoli áldását adja rájuk.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria