Ferenc pápa karácsonyi Urbi et Orbi üzenete: Fedezzük fel újra a bennünket összekötő testvériséget!

Ferenc pápa – 2018. december 25., kedd | 12:14

December 25-én délben a Szentatya a szokásnak megfelelően elmondta karácsonyi üzenetét a Szent Péter-bazilika középső erkélyéről, az Úrangyala elimádkozása után pedig Urbi et Orbi áldást adott Rómára és az egész világra.

Ferenc pápa beszédének fordítását teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim, boldog karácsonyt!

Nektek, római hívek, és nektek, zarándokok, és nektek mindannyiatoknak, akik a világ minden részéről összeköttetésben álltok velünk, újra kimondom az örömteli betlehemi szózatot: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön az embereknek, akiket ő szeret” (Lk 2,14).

Akárcsak a barlanghoz elsőként odafutó pásztorok, mi is döbbenten állunk a jel előtt, amelyet Isten nekünk adott: „egy bepólyált, jászolba fektetett gyermek” ez a jel (Lk 2,12). Csöndben letérdelünk és imádjuk őt.

Mit mond nekünk ez a gyermek, aki értünk született Szűz Máriától? Mi karácsony egyetemes üzenete? Azt mondja, hogy Isten jóságos Atya, és mi mindannyian testvérek vagyunk.

Ez az igazság képezi az alapját az emberiségre vonatkozó keresztény látásmódnak. A Jézus Krisztus által nekünk ajándékozott testvériség nélkül az igazabb világ megvalósítására irányuló erőfeszítéseink hamar kifulladnak, és a legjobb tervek is könnyen lélektelen struktúrákká lesznek.

Ezért hát karácsonyi jókívánságom a testvériség jókívánsága.

Testvériséget minden nép és kultúra között!

Testvériséget az eltérő gondolkodású, egymást mégis tisztelni és a másikat meghallgatni képes emberek között!

Testvériséget az eltérő vallású emberek között! Jézus azért jött el, hogy feltárja Isten arcát mindenki előtt, aki keresi őt.

Isten arca pedig egy konkrét emberi arcban mutatkozott meg. Nem egy angyalban, hanem egy emberben jelent meg, aki egy meghatározott időben és helyen született. És így, megtestesülése által, Isten Fia megmutatja, hogy a szeretet, a befogadás, a tisztelet által jön el az üdvösség ennek a mi szegény emberségünknek a számára, melyben mindannyian osztozunk, még ha igen sokféle nép, nyelv vagy kultúra tagjai vagyunk is… ám mindannyian testvérek vagyunk az emberségben!

Különbözőségeink tehát nem kártékonyak vagy veszélyesek, hanem gazdagságot jelentenek. Akárcsak egy mozaikműves esetében: jobb, ha sokféle színű kő áll a rendelkezésre, mint ha csak párból választhat!

A család tapasztalata is erre tanít: testvérekként mindannyian különfélék vagyunk, és nem mindig értünk egyet, de ott a felbonthatatlan kötelék, amely egybefűz minket, s szüleink szeretete segít, hogy mi is szeressük egymást. Ugyanez érvényes az emberiség családjára is, ám itt Isten a „szülő”, ő testvériségünk alapja és ereje.

Fedezzük fel újra ezen a karácsonyon a bennünket, embereket egyesítő testvériség kötelékeit, amelyek a népeket is egybefűzik. Tegye ez lehetővé az izraelieknek és a palesztinoknak, hogy újrakezdjék a párbeszédet, és elinduljanak a béke útján, amely véget vet a konfliktusnak, mely több mint hetven éve kínozza azt a földet, amelyet az Úr kiválasztott, hogy ott mutassa meg szerető arcát.

A kisded Jézus tegye lehetővé a szeretett és a meggyötört Szíriának, hogy a háború hosszú évei után újra rátaláljon a testvériségre. A nemzetközi közösség határozottan munkálkodjon egy olyan politikai megoldáson, amely félreteszi a megoszlásokat és a részérdekeket, hogy a szír nép, különösen azok, akiknek el kellett hagyniuk földjeiket s akik máshol kerestek menedéket, hazatérhessenek, és békében élhessenek saját otthonukban.

Gondolok Jemenre, s remélem, hogy a nemzetközi közösség közvetítésével létrejött fegyvernyugvás végre enyhülést hoz a megannyi gyermeknek, valamint a háború és éhínség által sújtott lakosságnak.

Gondolok Afrikára is, ahol sok millió ember menekült el vagy lett elűzve. Nekik humanitárius segítségnyújtásra és az élelmezés biztosítására van szükségük. Az isteni gyermek, a béke királya hallgattassa el a fegyvereket, és támassza a testvériség új hajnalát az egész földrészen, megáldva mindazok fáradozásait, akik a politikai és a társadalmi kiengesztelődés érdekében munkálkodnak.

A karácsony erősítse meg azokat a testvéri kötelékeket, amelyek összekapcsolják a koreai félszigetet, és tegye lehetővé a közeledés már megkezdett útjának folytatását, hogy olyan közös megoldásokra jussanak, amelyek biztosítják mindenki fejlődését és jólétét.

Az áldásnak ez az ideje tegye lehetővé Venezuela számára, hogy újra megtalálja az egyetértést a társadalom minden része között, s így testvériesen együtt dolgozzanak az ország fejlődésén, és támogassák a lakosság leggyengébb rétegeit.

A születő Úr hozzon enyhülést a szeretett Ukrajna számára, amely vágyakozik egy olyan tartós béke újra elnyerésére, amelynek késik az eljövetele. Csakis a minden nép jogait tiszteletben tartó béke révén lesz képes az ország felgyógyulni az elszenvedett fájdalmakból, és biztosítani a méltó élethez szükséges feltételeket minden polgára számára. Közel vagyok a térség keresztény közösségeihez, és imádkozom, hogy kialakíthassák egymás között a testvériség és a barátság kötelékeit.

A kisded Jézus előtt ismerjék el testvérként egymást a kedves Nicaragua lakói, hogy ne a megoszlások és egyet nem értések győzedelmeskedjenek, hanem mindenki dolgozzon együtt a kiengesztelődés érdekében, hogy együtt építsék az ország jövőjét.

Szeretnék megemlékezni azokról a népekről, amelyek ideológiai, kulturális és gazdasági gyarmatosítás áldozatai, amelyeknek ezáltal sérül a szabadságuk és önazonosságuk, s amelyeket éhség, az oktatás és egészségügy hiánya sújt.

Különösen is gondolok azokra a testvéreinkre, akik nehéz vagy egyenesen ellenséges környezetben ünneplik Urunk születését, különösen ott, ahol a keresztény közösség kisebbséget alkot, mely nem egyszer sebezhető, és amelyet figyelmen kívül hagynak. Az Úr adja meg nekik és minden kisebbségnek, hogy békében éljenek, elismerjék jogaikat, különösen is a vallásszabadságra vonatkozót.

A kicsiny, hidegtől reszkető gyermek, akit ma a jászolban látunk, védelmezze meg a föld minden gyermekét, és minden törékeny, védtelen és szemétre dobott embert. Mindannyiuk számára hozzon békét és vigasztalást az Üdvözítő születése! Amikor átérezzük, hogy az egyetlen mennyei Atya szeret minket, találjunk újra egymásra és éljünk testvérekként!

Fordította: Török Csaba

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria