Szeretetközösség, részvétel, küldetés – Ferenc pápa a szinódust bevezető imádságon

Ferenc pápa – 2021. október 11., hétfő | 11:22

A Szentlélek vezesse a szinódusi munkálatokat, melyek célja, hogy az Egyház válaszoljon eredeti hivatására, Isten népének teljes bevonásával végezze küldetését. Ferenc pápa október 9-én, szombaton reggel erről beszélt a szinódusi megnyitót megelőző imádság és elmélkedés alkalmával.

Vasárnap délelőtt szentmisével nyitotta meg Ferenc pápa a szinódust, amelyen a világ püspökei a szinodalitás témájáról értekeznek majd. A vatikáni új szinódusi aulában szombaton délelőtt imádság, elmélkedések, tanúságtételek hangzottak el. Ferenc pápa hangsúlyozta: a szinódus nem parlament, nem véleménykutatás, hanem egyházi esemény, ahol a főszereplő maga a Szentlélek.

A Szentlélek nélkül nincs szinódus.

Éljük meg azzal az imával ezt a szinódust, amellyel Jézus fordult az Atyához övéi érdekében: „hogy mindnyájan egyek legyenek” (Jn 17,21). Erre vagyunk hivatottak: az egységre, a szeretetközösségre, a testvériségre, ami abból születik, hogy érezzük Isten szeretetének egyesítő ölelését.

A Szentatya ezután meghatározta a szinódus három alapfogalmát:

szeretetközösség, részvétel, küldetés.

A közösség és a küldetés teológiai kifejezések, amelyek leírják az Egyház misztériumát, melyet jó, ha emlékezetünkben tartunk. A II. vatikáni zsinat tisztázta, hogy a közösség magának az Egyháznak a természetét fejezi ki. Azt is kijelentette, hogy az Egyház küldetése Krisztus és Isten országának hirdetése és megteremtése minden ember számára. A zsinat doktrinális, teológiai és lelkipásztori megfontolásai után Szent VI. Pál éppen ebbe a két szóba akarta tömöríteni a zsinat által meghatározott fő irányvonalakat: közösség és küldetés. Az 1985-ös szinódus lezárásakor, húsz évvel a zsinat után Szent II. János Pál is az Egyház természetét, a koinóniát hangsúlyozta. Ebből fakad a küldetés, hogy az emberi család és Isten egységének jele legyünk.

Kifejezetten jó, ha az Egyházban rendes és alkalomadtán rendkívüli szinódusokat tartanak, melyeket jól elő kell készíteni. Ez azt jelenti, hogy a helyi egyházakban is be kell vonni az előkészületekbe mindenkit. És itt érkezünk el a harmadik kulcsszóhoz: a részvételhez – mutatott rá Ferenc pápa. – A közösség és a küldetés elvont fogalmak maradnak, ha nem társul hozzájuk a szinodalitásban kifejeződő konkrét egyházi gyakorlat, amelybe mindenkit bevonunk. Vagyis a szinódus ünneplése mindig szép és fontos dolog, de csak akkor lesz gyümölcsöző, ha valóban az Egyház élő kifejeződése, amit a valós részvétel és cselekvés jellemez.

A részvétel pedig magából a keresztségből fakad, tehát minden megkeresztelt hívőre vonatkozik. Mindannyian meghívást kaptunk arra, hogy részt vállaljunk az Egyház életéből és küldetéséből. Isten népének valamennyi tagja, nem csupán a papság, hanem a világiak ugyanúgy: lelkipásztori munkatársak, egyházmegyei és plébániai szervezetek, férfiak, nők egyaránt. A belépő a keresztség.

Ferenc pápa szólt a szinódus esetleges veszélyeiről is. Egyfelől nagy lehetőség a lelkipásztori megtérésre missziós és ökumenikus szinten egyaránt, másrészt ha csupán értelmiségiek elvont, formális értekezése marad, akkor meddő lesz. Tartalomra is szükség van, a papok és világiak közötti párbeszéd és együttműködés erősítésére. Olykor a papság körében bizonyos elitista magatartás figyelhető meg, mely elszakad a világi hívektől, és ez helytelen. Figyeljünk arra is, hogy ne ragadjunk bele a múlt jól bevált módszereibe a „mindig is így csináltuk” jelszóval. Új problémákra nem lehet régi megoldásokat alkalmazni.

Éljük meg a szinódust kegyelmi időszaknak, és kezdjük meg alapjaiban a szinodális Egyház felé vezető utat. Legyen a szinódus alkalom egymás meghallgatására, a Szentlélek befogadására, az imádságra, az elcsendesedésre. Legyünk a közelség Egyháza – utalt a pápa Isten stílusára, mely a közelség, az együttérzés és a gyengédség.

Úgy leszünk az Úr Egyháza, ha mi is az ő stílusát követjük. Vezesse a szinódust a Szentlélek!

„Jöjj, Szentlélek! Te új nyelveket fakasztasz, és életet hozó szavakat adsz ajkunkra, őrizz meg bennünket attól, hogy múzeumi Egyház legyünk, amely szép, de néma, nagy múlttal és kevés jövővel. Jöjj közénk, hogy a szinódus megtapasztalásával ne hagyjuk elhatalmasodni magunkon a kiábrándultságot, ne hígítsuk föl a próféciát, ne vesszünk el a meddő vitákban!

Jöjj, szeretet Szentlelke, nyisd meg szívünket a meghallgatásra! Jöjj, szentség Lelke, újítsd meg Isten hűséges szent népét! Jöjj, teremtő Lélek, újítsd meg a föld arcát! Ámen”

– fohászkodott végül Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria