A Béke Királynőjéhez fohászkodtak Sajópálfalán a magyarországi ruszin közösségek

Hazai – 2022. szeptember 2., péntek | 13:40

Augusztus 28-án, immár tizedik alkalommal tartották meg a ruszin nemzetiségű hívek országos búcsúját a sajópálfalai kegyhelyen. Két nyelven, ószlávul és magyarul hangzottak el a papi imádságok az ünnepi Szent Liturgián, amelyet Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök vezetett. A kántori szolgálatot a Szent Efrém Férfikar végezte.

A kórus szláv nyelven megszólaltatott liturgikus énekeivel „átélhettük, hogy őseink, az idetelepült ruszinok hogyan végezték a szertartást a kegykép könnyezésének idején és az azt követő évszázadban” – méltatta Kiss Attila parókus az énekes szolgálatot.

Orosz Atanáz püspök szentbeszédében a Szentírásban több helyen is megismételt isteni törvényekre, köztük a „Ne ölj!”, és „Szeresd felebarátodat!” parancsra fókuszált.

Napjainkban is vannak emberek, akik a másikat ellenségként, saját jogaik korlátozójaként fogják föl. „Nemcsak a hadban álló nemzetekre gondolok, de gondolok azokra is, akikkel nap mint nap, akár a sajtóban is találkozunk, akik újra és újra az abortuszjogokért szállnak síkra, hogy a születendő gyermek ne álljon útjukba, akár karrierjük, akár egyéb kényelmesebb életmódjuk érdekében” – fogalmazott Orosz Atanáz.

„Ne ölj!”, mondotta Isten. Isten semmilyen formában nem engedi azt, hogy a gyilkosság ideológiájának rabjává legyünk, hogy akár vallásos, akár nacionalista ideológia alapján embert öljünk vagy bántsunk. Nincs más út a menekvés és az üdvösség felé, csakis Jézus Krisztus radikális követése. Tanításának jegyében ma is szeretnünk kell felebarátunkat úgy, ahogyan Jézus azt a hegyi beszédben meghirdette. Ezt kéri Jézus a ma élő tanítványaitól is – hangzott el a püspöki homíliában.

Orosz Atanáz püspök emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa öt hónapja Szűz Mária szívének ajánlotta fel Ukrajnát és Oroszországot. „Itt, a sajópálfalai kegykép közelében az Istenszülő közbenjárását kérve nekünk is nagyon fontos, hogy eszünkbe jusson: ahogyan a mi országunk már ezer éve Szűz Mária országa, úgy legyenek ezek az országok is az ő szívügyei.” Jézus Krisztus békéjét kérjük, aki úgy lett a mi békességünk, hogy magára vette ellenségei haragját, az adóslevelet fölvitte a keresztre, hogy minden ellenségeskedést megszüntessen, és minden nemzetet, népet és embert kibékítsen egymással.

„Imádkozzunk ezen a Szent Liturgián bajba jutott testvéreinkért, imádkozzunk Ukrajna békéjéért, és mindazokért a menekültekért, akik földönfutókként ennek az őrült háborúnak a legnagyobb terheit hordozzák. Tegyünk jót velük, ha csak tudunk, és imánkkal kísérve ennek a világnak a békéjét kérjük attól az Istenszülő Szűzanyától, akit a Béke Királynőjeként ismerünk” – zárta ünnepi beszédét a miskolci megyéspüspök.

A zarándoknapon jelen volt Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságának főosztályvezetője; Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője; Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke és Giricz Vera, a magyarországi ruszinok szószólója. Simicskó István köszöntőjében kiemelte, hogy bár a „ruszin nemzetiségnek nem adatott meg hogy egy önálló állama legyen, de hitében él és erősödik (...) Ez a búcsú is arról szól, hogy a vallási értelemben vett hagyományokat megtartja, és példát mutat olyan közösségeknek is, amelyek már kezdik elfelejteni, hogy honnan jöttek.” Kramarenko Viktor felidézte a tíz évvel ezelőtt kezdődött zarándoklatok emlékét, és arra buzdította a közösség tagjait, hogy az őszi népszámlálás idején vallják meg vallási és nemzetiségi hovatartozásukat.

A sajópálfalai templomban és környezetében az utóbbi években jelentős fejlesztések valósultak meg. Megújultak a templom festett üvegablakai és a zarándokokat is kiszolgáló vizesblokk és filagória; új ravatalozó épült a templom melletti temető kertjében. Mindezeket pályázati források, valamint a Miniszterelnökség támogatása és a helyi közösség anyagi hozzájárulása tette lehetővé.

A liturgia után körmenetet tartottak, melyen Orosz Atanáz püspök megáldotta a felújított templomablakokat és az új épületet.

A hagyományoknak megfelelően a zarándoknap agapéval zárult, melyen a sajópálfalai ruszin önkormányzat volt a házigazda.

Szöveg: Varga-Juhász Bernadett

Forrás: Miskolci Egyházmegye

Fotó: Kázsmér László

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria