Márianosztra főbúcsúját ünnepelték a Pálos 70 zarándoklat résztvevőivel

Hazai – 2019. október 11., péntek | 20:10

Marton Zsolt váci megyéspüspök a főbúcsú alkalmával mutatott be szentmisét a pálos rend szerzeteseinek koncelebrálásával október 6-án a márianosztrai Magyarok Nagyasszonya-bazilikában. A szentmisén a márianosztrai hívekkel együtt a pálosok által szervezett zarándoklat keretében érkezettek is részt vettek.

A Pálos 70 teljesítménytúra és zarándoklat a budapesti Sziklatemplomtól indult el október 5-én hajnalban, de rövidebb szakaszokra is lehetett csatlakozni. A zarándokutat immár kilencedik alkalommal hirdették meg. „A zarándoklat különleges körülmények között, a természet közelségében, fizikai kihívások által is segíti az Istenhez való közeledést, és máshoz nem hasonlítható közösségeket teremt” – fogalmazott az egyik lelkivezető.

A Magyarok Nagyasszonya-bazilikában a váci megyéspüspök szentmise keretében köszöntötte a híveket és zarándokokat. Beszédében kitért a pálos rendhez való kötődésére. Elmondta, hogy püspöki címere pajzsának egyik felében a budapesti Központi Papnevelő Intézet kertjében levő Pálosok kútja látható, amely körül a mai napig imádkozzák a kispapok a májusi litániát, mivel a papnevelde épülete eredetileg a magyar alapítású pálos rend anyaháza volt.

Marton Zsolt homíliájában a láthatatlan templomnak, az Egyháznak az ünnepéről elmélkedett, amely alkalom a megtérésre, az újrakezdésre. Magyarok Nagyasszonya főünnepe kapcsán kiemelte: „Szent István király a Boldogságos Szüzet nem pusztán pártfogónak választotta, hanem arra kérte, hogy Ő legyen Magyarország Királynője. Azóta vagyunk Regnum Marianum, azaz Mária országa. Ezt a tényt az angyali üdvözlet, az Üdvözlégy imádkozása alkalmával mindig ki is mondjuk: »Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja…«, mert Ő a mi vezetőnk és mennyei édesanyánk. Szent István országfelajánlása példaértékű volt, ezért Európa-szerte más nemzetek is követték.”

A Szűzanya az alázat példaképe a mi életünkben, ez azt jelenti, hogy tudatában vagyunk a képességeinknek, tehetségeinknek, és mindezekre Isten ajándékaként tekintünk; hálát adunk, dicsőítjük Őt, úgy, ahogy Mária tette a Magnificatban. Mária a türelem és az imádság példaképe, ahogy a rózsafüzért imádkozzuk, annak szent monotóniájával, azzal a türelemmel vezet be minket Mária Szent Fia, Krisztus titkaiba. A Boldogságos Szűz hivatása ma is az, hogy Jézushoz vezessen bennünket, az igazi Mária-tisztelet Krisztus-központú, ahogyan az Üdvözlégy közepén is Jézus neve van. Térjünk meg újból Istenhez, kérve a Magyarok Nagyasszonyának mennyei pártfogását nemzetünkre, családunkra és saját életünkre, forduljunk őseink hitével és bizalmával égi Pátrónánkhoz – buzdította a jelenlévőket a főpásztor.

Szentbeszéde végén Marton Zsolt imádságban kérte a Magyarok Nagyasszonyát a nemzet pártfogására: ,,Áldott Nagyasszonyunk! Vedd pártfogásodba a magyar apákat, hogy keményen állják a nehéz idők küzdelmeit, és állhatatosan viseljék az élet terheit! Oltalmazd és erősítsd meg hivatásuk szeretetében a magyar anyákat, hogy gyermekeikben hűséges és igaz polgárokat neveljenek az Anyaszentegyháznak és drága magyar hazánknak! Terjeszd ki anyai oltalmadat hazánk ifjúságára, hogy beváltsák azt a szép reményt, amellyel minden magyar szem feléjük tekint! Ámen.”

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Kiss László

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria