Kovászként kell jelen lenni – Szakmai napon vettek részt a Váci Egyházmegye hitoktatói

Hazai – 2023. május 5., péntek | 11:30

Április 22-én, szombaton Vácon, a Madách Imre Művelődési Központban szakmai napra gyűltek össze az egyházmegye hitoktatói. A plébániai hitoktatók mellett idén első alkalommal meghívást kaptak a rendezvényre az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának keretein belül, iskolákban dolgozó hitoktatók is.

Marton Zsolt váci megyéspüspök köszöntötte a közel kétszáz résztvevőt, majd a szinodalitásról tartott előadást teológiai és történeti szempontból megközelítve a témát. Az ó- és újszövetségi példákat követően idézte az egyházatyákat, majd elemezte, mit jelent a szinodális folyamat Ferenc pápa értelmezésében.

A szinodalitás, az együtt járás, együtt gondolkodás jellemző a Váci Egyházmegyében megkezdett közös munkára is. 2020-ban ezzel a szemlélettel indult meg az egyházmegye életében a hosszú távú tervezés az atyák, diakónusok, más egyházi szolgálattevők, lelkipásztori munkatársak, világiak bevonásával. A cél, a jövőkép az egységes, evangéliumi szeretetet megélő és arról tanúságot tevő, misszionáló egyházmegye és egyházi közösségek, akik kovászként tudnak jelen lenni.

Ezt követően Tornay Gábor hitoktatási igazgató bemutatta azt az „Ima-katekézis” névre hallgató kezdeményezést, amelynek keretében hároméves jubileumi felkészülési időszakot indítanak az egyházmegyében. Ennek során katekézisek segítségével, imaalkalmakkal és más közösségi vagy kulturális programokkal készülnek fel a plébániai közösségek a Váci Egyházmegye alapításának ezredik évfordulójának megünneplésére. A felkészülést plébániai küldöttek segítik.

A délután folyamán az idei tanévben animátorképzésen részt vevők osztották meg benyomásaikat. Az egyházmegye fejlesztési terve szerint azokban az egyházközségekben, ahol nincs állandó papi jelenlét, a helyben élő animátor, azaz közösségszervező tudja majd összefogni a közösséget és a diakónussal, akolitussal, hitoktatóval együttműködve segíteni az egyházközség mindennapi életét. A képzés havonta két napot vesz igénybe, amelyre az első évben hitoktatók kaptak meghívást. Az első évfolyamon végzettek júniusban kapják meg kinevezésüket egy küldetési szentmise keretében.

Tanúságtételükben szinte kivétel nélkül kihangsúlyozták, hogy nagyon jó színvonalú képzésen vehetnek részt, amelyből sokat kapnak és tanulnak elsősorban az önismeret és a kommunikáció terén. A képzés arról is szól, milyen a jó közösségvezető. A képzés során az egyházközségben előálló konkrét élethelyzeteket is fel tudják dolgozni például szituációs játékokkal, amelyek rendkívül sokat segítenek a mindennapokban. Többen kiemelték, hogy mély beszélgetések, őszinte megosztások vannak a képzésen, nagyon sokat merítenek ezekből; a nehézségeket sem elhallgatva tudják megosztani kérdéseiket. Igazi közösség alakult már ki közöttük, amit mindenki lelkesen épít, ahogyan teszik ugyanezt a saját egyházközségükben is.

Egyikük kiemelte, hogy aggódott az Egyház jövője miatt a fogyatkozó papi létszám miatt. De ez a képzés célt és megerősítést adott számára, mert jó volt látni, hogy vannak mások is, akik gondolkodnak az Egyház és az egyházmegye jövőjén. „A Szentlélek rajtunk keresztül is dolgozik, vegyétek ezt észre!” – tette hozzá.

Másik résztvevő elmondta, azért ment el a képzésre, mert szeretett volna felkészülni arra az időre, amikor nem lesz pap a faluban. „Tudjuk, hogy nekünk, animátornak nem lesz könnyű feladatunk, de itt fel tudom ismerni, hogy hol a helyem, mi a feladatom az egyházközségben. Tudjuk, hogy segítségre lesz szükségünk az atyák és a világi hívek részéről is, de jó látni, hogy számíthatunk egymásra” – mondta.

A Világháló és a gyermek címmel végül Balogh László, a hitoktatók lelkivezetője tartott előadást. Röviden vázolta a hitoktatóknak, hogy a fiatalokra, akikkel foglalkoznak, az újgenerációs médiafelületek milyen negatív hatással vannak, illetve hogy milyen pozitív lehetőségek rejlenek ezekben a platformokban. Az előadó rámutatott: ezek a közösségi és egyéb médiafelületek a Z és Alfa generáció mindennapjainak szerves részét képezik, így nem hagyhatjuk figyelmen kívül őket. „Sokszor azt gondoljuk, hogy nekünk, felnőtteknek nem kell ezekkel foglalkoznunk, pedig tudomásuk kell vennünk, hogy ezek a felületek ránk is hatással vannak. Bemutattam több olyan új platformot (Twitch, Clubhouse, Stereo, BeReal), amelyek nincsenek annyira a köztudatban, de a fiatalok ezeket használják és alkalmazzák, és ezeket a hitoktatóknak és a szülőknek is ismerniük kell” – mondta az előadó.

A program szentségimádással zárult.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Balogh László Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria