Merre tartasz, keresztény Európa? – Konferenciát rendeztek az európai kereszténység helyzetéről

Hazai – 2022. november 8., kedd | 19:17

Az európai kereszténység helyzetéről, a különböző felekezeti és nemzeti kontextusokról és az európai egyházak jövőbeli kilátásairól tartottak konferenciát október 28-án Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Széchenyi dísztermében a Habsburg Ottó Alapítvány szervezésében. Az eseményen hazai és nemzetközi kutatók, európai kereszténydemokrata politikusok is felszólaltak.

„Az elmúlt években itthon és külföldön is sok szó esik az úgynevezett keresztény Európáról, ennek definíciójával azonban mintha eddig adósok maradtunk volna. Magától értetődőnek vesszük, hogy Európa keresztény. Bizonyos értelemben, történelmi szempontból ez igaz, ahogyan az is, hogy a keresztény egyházak, felekezetek hagyományosan nagyon fontos szerepet játszanak az európai és így a magyar társadalom életének alakításában. Az is magától értetődő, hogy a magukat kereszténynek tartó politikai mozgalmak, pártok részt vesznek egyes országok politikájának irányításában” – mondta megnyitóbeszédében Prőhle Gergely, a Habsburg Ottó Alapítvány igazgatója. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt években mintha eltolódott volna a hangsúly a keresztény Európa valódi tartalmának megvizsgálásától a politikai kommunikáció irányába, vagyis többet beszélünk keresztény Európáról, mint amennyire értjük, hogy pontosan miről is van szó.

A konferencia legfőbb célja az volt, hogy a vallásszociológiai tényeket és tendenciákat pontosan megismerve és ismertetve adjon képet a magyarországi és európai keresztény vallásosság állapotáról. „Amikor az alapító atyák lerakták az európai integráció alapját, katolikus szellemben kívánták áthidalni, összeegyeztetni azokat a nemzeti érdekeket, amelyek korábban Európában békétlenséget okoztak.

Napjaink egyik legfontosabb kérdése, hogy

a modern Európa milyen módon tud reflektálni azokra a gondolatokra, amelyek az Európai Unió alapítóit vezették, tud-e megfelelő egyensúlyt teremteni a nemzeti érdekek érvényre juttatása és az integráció között, és e folyamatban milyen feladat hárul az egyházakra”

– hangsúlyozta Prőhle Gergely.

A konferencia három panelből állt, a szakértők ezek mindegyikében szociológiai adatokon keresztül vontak le következtetéseket a keresztény vallásosság állapotáról, illetve bemutatták az erre adott politikai válaszokat és a keresztény egyházak reflexióit.

Fábri György, a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének felügyelője, az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense elsősorban a vallásossággal kapcsolatos adatokban rejlő társadalmi összefüggésekre hívta fel a figyelmet.

A számokból Európa- és világszerte a vallásosság csökkenésének különböző dimenziói rajzolódnak ki – mondta. – A Magyarországi Evangélikus Egyház szemszögéből vizsgálva a folyamatokat kiderül, hogy a lelkészek az elmúlt húsz évben sokkal többet temettek, mint amennyit kereszteltek, és csökkenés figyelhető meg a konfirmációk tekintetében is, ami az egyháztagság alakulásának hasonlóan negatív tendenciájára mutat rá.

Az előadó egy érdekes összefüggésre is felhívta a figyelmet: bár azoknak a fiataloknak a száma, akik az Egyház tanítása szerint vallják magukat vallásosnak egyre csökken, a „maguk módján” vallásosak száma nem lett kevesebb. „Ez azt jelenti, hogy az egyházak elveszítették a fiatalok felét, miközben a fiatalok nem veszítették el a transzcendencia iránti nyitottságukat. Ez lecke mindenki számára, aki egyházban dolgozik, egyházzal foglalkozik” – összegezte Fábri György.

Gert Pickel szociológus, a lipcsei egyetem professzora előadásában az elvallástalanodás okait elemezve kitért arra, hogy azok, akiknek még fontos a közösségben megélt keresztény hit, nem beszélnek erről eleget. Hiányzik az a nyelvezet, az a kommunikációs tér, ahol a vallásosságról korszerűen, másokat is megszólítva hangozna el bármi.

Erre a gondolatra reflektálva írta le a magyarországi helyzetet katolikus szempontból Török Csaba egyetemi tanár, az Esztergomi Főszékesegyházi Plébánia kormányzója és Niklaus Peter, a zürichi Frauenmünster korábbi lelkésze, a Karl Barth Alapítvány kurátora. Mindketten megállapították, hogy a negatív tendenciát jelző számok ellenére sok esetben látható a keresztény közösségek megújulása – amennyiben a közösségek vezetői, papok, lelkészek megfelelő hangon tudják megszólítani a híveket.

Az eseményen jelen volt és felszólalt Jan Figel’, korábbi szlovák kereszténydemokrata uniós biztos; Rocco Buttiglione professzor, korábbi olasz miniszter és Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt EP-képviselője is.

A felszólaló politikusok egyetértettek abban, hogy hangsúlyosabban kell képviselni a korszellemmel szemben a keresztény értékeket a politikában, mindig hangsúlyozva, hogy a kereszténység nagyon is a modernitás része.

A kereszténység helyzete Európában konferenciára a Habsburg Ottó hagyatékát és szellemi örökségét gondozó alapítvány szervezésében, Habsburg Ottó születésének 110. évfordulója alkalmából került sor.

Az évforduló alkalmából idén év végéig több, Habsburg Ottó életművéhez kapcsolódó magyarországi és külföldi eseményt terveznek: a Várkert Bazárban december 1-ig tekinthető meg a Habsburg Ottó életét bemutató ingyenes szabadtéri fotókiállítás. A konferenciák sora november 18-án az Amerikai konzervatív megújulás és politika című tanácskozással folytatódik a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. November 28-án az érdeklődők a IV. Károly halálának 100. évfordulója alkalmából szervezett, adventi koncerttel egybekötött kiállításmegnyitón és könyvbemutatón vehetnek részt a Gödöllői Királyi Kastélyban.

A Habsburg Ottó Alapítvány tevékenységéről, valamint a Habsburg Ottó 110 rendezvénysorozatról további információk ITT olvashatók.

Forrás és fotó: Habsburg Ottó Alapítvány

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria