Tanévzáró hálaadó napot tartottak a Pécsi Egyházmegye hitoktatói

Hazai – 2022. június 23., csütörtök | 14:25

Hálaadó szentmisét mutatott be Felföldi László megyéspüspök június 16-án délelőtt a pécsi székesegyházban, Kutas Attila, Dallos Tamás, Kovács József és Lápossy Péter iskolalelkészek koncelebrálásával. A szertartás végén a főpásztor átadta az idei Dulánszky Nándor-díjakat. A hitoktatók programja délután előadásokkal folytatódott a Magtár Látogatóközpontban.

Felföldi László püspök szentbeszédében az Eucharisztiáról elmélkedett. Hangsúlyozta: mindannyiunknak az Oltáriszentségben kell keresnünk az erőt és a biztonságot életünk során. Az Eucharisztia jelenti számunkra a kapcsolatot vele.

A kenyér iránti éhség örök éhsége az embernek – fogalmazott a főpásztor. – Ma eszünk, de holnap újra ennünk kell, hogy életben maradjunk. A lelkünk is ilyen. Éhezik. Nem lehet csak egyszer jóllakatni. Mindennap újra és újra táplálni, gondozni kell.

Mindennap újra és újra Krisztusra kell nézni, aki felemel bennünket, és azt mondja: fontos vagy, értékes vagy, szükségem van rád; gondoskodom rólad, és táplállak téged az élet, a szeretet, az isteni gazdagság örömével és kenyerével

– mondta a szónok.

Az ünnepi szentmise zárásaként a pécsi megyéspüspök átadta a hitoktatásban kiemelkedő munkát végző katekéták elismerésére 2013-ban alapított, Dulánszky Nándorról elnevezett hitoktatói díjakat.

Dulánszky Nándor 1877-ben lett a Pécsi Egyházmegye 75. püspöke. Nevéhez fűződik a székesegyház átépítése. Kiváló oktatási szakember és a katolikus oktatás ügyének lelkes támogatója, szervezetének kialakítója volt. 1876-ban elkezdte az iskolaszékek megszervezését, 1877-ben pedig újraszabályozta a már évtizedek óta működő esperesi kerületi tanfelügyelők feladatait.

Az emlékére alapított díjat olyan hitoktató kaphatja, aki szakmailag és emberileg egyaránt hitelesen képviseli a katolikus nevelés ügyét, és környezete által elismert, köztiszteletben álló személy. A Dulánszky Nándor hitoktatói díjat 2013-ban Udvardy György akkori pécsi megyéspüspök – ma veszprémi érsek – alapította.

A plébánosok ajánlása alapján idén Bacsmai Beáta a sellyei, Nyisztorné Vas Rita a paksi, Sebestyénné Nyisztor Orsolya a szászvári és Tóthné Költő Anita a szigetvári plébániáról részesült az elismerésben.

*

A hitoktatási nap a Magtár Látogatóközpontban folytatódott, ahol Nemes Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Baranya megyei igazgatója bemutatta az intézet értékteremtő és -megőrző működését, továbbá a közművelődési szakmai továbbképzés lehetőségeit ismertette a hitoktatókkal, akik ezzel a tevékenységgel is hozzájárulhatnak a közösségek építéséhez és erősítéséhez szolgálati területükön.

Tóth Lászlóné, az egyházmegye hitoktatási pedagógiai főmunkatársa beszédében kiemelte: az emmauszi tanítványok mellé útitársként szegődő Krisztus példájára a katekéta feladata az, hogy megszólítsa, meghívja, kísérje, szolgálja a tanítványait. „Nem mi visszük a gyermekekhez Istent, Isten benne él mindenkiben. Ezt kell felfedeztetni a ránk bízottakkal, akikben a hit tüzét kell fellobbantanunk. Keressünk új utakat a gyermekek megszólítására és megtartására a plébániai közösségben.”

A szakember rámutatott: az iskolai hitoktatásban találkoznak a gyermekek az első igehirdetéssel, a katekéták megszólítják őket, elviszik számukra az örömhírt. A plébániai hitoktatás már egy következő lépcsőfok. „Evezz a mélyre! Telepedj le Krisztus mellé! Így tudjuk a ránk bízottakat bevezetni a keresztény életbe és az Egyházba” – mondta az egyházmegye hitoktatási főmunkatársa.

Ezt követően Felföldi László megyéspüspök szólt a hitoktatókhoz: „Miután az emmauszi tanítványok felismerték a feltámadt Jézust, az addig csalódott, szomorú, távolodó tanítványok visszafordulnak, és örömmel, megerősödve hirdetik a jó hírt. Így kell a mi szíveinket is megfordítani, beleállni a közösségi munkába, kovászként átjárni, jobbá tenni ezt a világot.

Jézusé az Egyház, mi „csak” dolgozunk rajta. De ez a kemény munka létfontosságú: nélküle hiába várunk termést.

Minden egyházközségnek önmagára kell ébrednie és kijelölnie azokat a munkatársakat, segítőket, házaspárokat, akik liturgikusan és kulturálisan is építik a közösséget – mondta a főpásztor.

A találkozó a plébániai hitoktatást segítő katketikai jó gyakorlatok bemutatásával zárult.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Hegyi László

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria