Vácon ünnepelte aranymiséjét Balázs Pál

Hazai – 2022. június 23., csütörtök | 15:54

Balázs Pál nyugalmazott teológiai tanár és lelkipásztor Vácon, a Fehérek templomában adott hálát pappá szentelésének ötvenedik évfordulóján helyi és balatonkenesei hívek, jelenlegi és egykori tanítványai, volt osztálytársai, paptársai és rokonai körében. A szentmise ünnepi szónoka Marton Zsolt váci megyéspüspök volt; jelen volt Varga Lajos segédpüspök.

A főpásztor szentbeszédében megemlékezett első találkozásukról, amelyre Veszprémben, az akkori Hitoktatóképző Intézetben került sor, ahol Balázs Pál atya 1992-ben teológiai tanár és rektor volt, és ahova Marton Zsolt akkor diákként felvételizett. Mint tanárt Balázs Pált később rendszerezetten gondolkodó, barátságos, meleg szívű embernek ismerte meg a későbbi főpásztor.

A jubiláns pályafutását bemutatva Marton Zsolt püspök kiemelte, hogy a teológiai tanári pálya mellett Pál atya szinte végig lelkipásztori szolgálatot is ellátott, és így válhatott – miként a főpásztor fogalmazott – „sokak atyjává és tanítójává”. Beteljesítetve ezzel a papi hivatás hármas küldetését, tanító, pásztor és áldozatbemutató volt egy személyben. Balatonkenesei híveit, akik közül sokan eljöttek az ünnepre, soha nem hagyta magukra számos professzori megbízatása mellett sem.

A váci megyéspüspök utalt Szent II. János Pál pápa Ajándék és titok című, saját ötvenéves papi jubileumára írt önéletrajzi művére is. A lengyel pápa szerint a hivatásgondozásnak mindig a lelkipásztori terv részét kell képeznie. Pál atya erre is mindig oda tudott figyelni, és a hazai katolikus felsőoktatásban, ezen belül a papnevelésben kiemelkedő szerepet töltött be az elmúlt évtizedekben – mondta Marton Zsolt.

A főpásztor megköszönte Balázs Pál atya szolgálatát, amit a Váci Egyházmegyében teljesít nyugdíjba vonulása óta a hívek javára.

Az ünnepi szentmisén a váci székesegyház kórusa végezte a zenei szolgálatot, Varga László karnagy, egyházmegyei zeneigazgató vezetésével.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria