„Hitre, tudásra” – Megnyitották a piaristák magyarországi tevékenységét bemutató kiállítást

Megszentelt élet – 2017. november 15., szerda | 20:40

Megnyitották a piarista rend többszörös jubileumának alkalmából rendezett kiállítást a Budapesti Történeti Múzeumban november 15-én. Az eseményen jelen volt Labancz Zsolt tartományfőnök, Rétvári Bence parlamenti államtitkár és Tarlós István főpolgármester.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A Hitre, tudásra – A piaristák és a magyar művelődés című időszaki kiállítás megnyitóünnepségének nyitányaként Oberfrank Pál Sík Sándor Örökösök című versét szavalta el. Ezt követően házigazdaként Farbaky Péter, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója köszöntötte a megjelenteket.

„Mélységes mély a múltnak kútja. Ne mondjuk inkább feneketlennek?” – Labancz Zsolt, a Piarista Rend Magyar Tartományának tartományfőnöke Thomas Mann soraival kezdte köszöntő beszédét. Ahogyan a kútba hullott kő itt-ott megállni látszik, mi magunk is sokszor gondoljuk úgy, hogy már megállhatunk. A kereső tekintet azonban továbbhalad – ahogyan a kő is –, egészen a kezdetig, Kalazanci Szent József alakjáig. Ennek a kiállításnak az egyik legértékesebb darabja Szilassy János ötvösművész monstranciája, mely a bibliai József történetét ábrázolja. A debreceni rendház tagjai talán azért ezt a jelenetet rendelték meg, mert annak idején Kalazanci Szent Józsefet is Jákob fiához hasonlították. József is azt kérte, hogy a legkisebb öccsét, Benjámint küldjék el hozzá.

Kalazanci Szent Józsefet a gyermekek – közülük is a legszegényebbek – iránti szeretet irányította. Őket kívánta volna elvezetni Jézus Krisztushoz. Úgy látta, hogy e cél eléréséhez a legalkalmasabb az oktatás és a nevelés eszköze. Kalazanci Szent József rendtársait az isteni ismeretekben való gyarapodásra és a tudományok ismeretére buzdította. Bátran ment a társadalom perifériájára és a szellemi élet határvidékére is. Rendtársai az évszázadok során otthon voltak a szaktárgyak és a hitre nevelés területén is.

Ezt hozták magukkal Magyarországra is. A piaristák tevékenysége összefonódott hazánk történetével és kultúrájával. Ezt mutatja be ez a kiállítás is, mely igényesen kalauzol bennünket a piaristák gazdag életművében. „E tárgyak között lássuk meg az életet, a műveltség pezsgését, és fedezzük fel azt a nevelői szenvedélyt, mellyel rendtársaink a rend legféltettebb kincsei, a rájuk bízott fiatalok felé fordultak” – fejezte be beszédét Labancz Zsolt tartományfőnök.

Tarlós István főpolgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a piaristák nevelésének egyik fő motívuma az alázat volt. A piarista szerzetes egyszerre tanár és pap. A papságát hitelesíti szakértelme, a nevelői munkáját emberibbé teheti elkötelezett papi hivatása. „A piarista konok következetességgel képviseli a katedrán az igazságot, a gyóntatószékben pedig az irgalmat” – foglalta össze a piarista küldetést Fekete Antal paptanár. Oktatásukat a mindennapi életben jól hasznosítható ismeretekre alapozták. A piarista nevelés mindig nemzeti irányú, humanisztikus és szociális érzékenységű volt. A magyar tartomány sokszor élt meg nehéz időszakokat, mindennek ellenére kitartottak: őrizd meg a rendet, és a rend megőriz téged – vallották a szerzetesek.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára beszédében kiemelte, hogy – mint ahogyan ő maga is – nagyon sok kollégája kötődik a piarista rendhez. A háromszáz éves piarista gimnázium mindenkor a legmodernebb iskolák közé tartozott, mégpedig azért, mert mindig meg tudott újulni. Ha valaki a középkorban katedrális építésébe fogott, biztos lehetett abban, hogy nem látja majd azt teljes pompájában. Ennek ellenére úgy építették e templomokat, hogy annak még a lentről nem látható részleteit is kidolgozták. Amikor háromszáz évvel ezelőtt megkezdte működését a piarista iskola, még nem tudhatták, hogy ez a lelki katedrális meddig áll majd fenn. Mégis figyeltek minden apró részletére. Rétvári Bence arra is emlékeztetett, hogy a piaristák tudásra, önfegyelemre, tiszteletadásra, szorgalomra és erkölcsre nevelték a diákokat.

A Budapesti Piarista Gimnázium háromszáz éves jubileuma alkalmából a Magyar Posta Zrt. alkalmi bélyeget adott ki kétszázezer példányban. Az ünnepi bélyeget Majtényi Kálmán, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgató-helyettese mutatta be. Ezt követően Labancz Zsolt piarista tartományfőnökkel, Rétvári Bence államtitkárral és Tarlós István főpolgármesterrel együtt aláírta az alkalmi borítékot, majd a bélyegen elhelyezték a pecsétet.

A Piarista Rend Magyar Tartománya képzőművészeti pályázatot hirdetett a rend által fenntartott intézmények növendékei számára, „Csodás történetek Kalazanci szent József életéből” címmel. A legjobb alkotások készítőinek Labancz Zsolt piarista tartományfőnök adta át a díjakat.

Az ünnepség végén Tusor Péter történész, a MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoportjának vezetője a kiállítás történelmi hátteréről beszélt; majd Koltai András történész, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárának vezetője, a kiállítás kurátora ismertette röviden a kiállított tárgyakat.

A kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában látható 2018. február 25-ig. A kiállításhoz egy 600 oldalas, gazdagon illusztrált katalógus is készült a Budapesti Történeti Múzeum fotós szakembereinek közreműködésével.

Fotó: Merényi Zita

Baranyai Béla/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria