„Mert az angyalok visznek Őhozzá” – Ocsovai Grácián Isten irgalmasságáról és az angyalokról

Hazai – 2016. február 22., hétfő | 21:05

A 17 órai szentmisét követően Ocsovai Grácián OFM tartott előadást „Angyalok az isteni irgalmasság szolgálatában” címmel a budapesti Horváth Mihály téri Szent József-templomban február 22-én.


KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A Michels Antal plébános meghívására érkezett Ocsovai Grácián ferences szerzetes, zalaegerszegi plébános az Isten irgalmasságáról és a szent őrzőangyalok szerepéről, közbenjárásáról szóló személyes tanúságtételét egy énekkel vezette fel, majd a hívek köszöntése után kiemelte a templom védőszentjének jelentőségét. Hangsúlyozta, hogy Szent József milyen sok jót tesz, és buzdította a jelenlévőket az iránta való tiszteletre és szeretetre.

A ferences szerzetes felhívta a figyelmet arra is, hogy vegyük körbe magunkat az imádság által „erős” szentekkel és őrangyalokkal, és utalt a Szűzanya medjugorjei üzeneteire, amelyekben Mária arra kéri az embereket, hogy szívvel imádkozzanak. Ocsovai Grácián előadásának elején, amely valójában buzdítás volt a szüntelen imádságra és a szentekkel, angyalokkal való kapcsolat megerősítésére, elmondta, hogy egyedül a megszólítás, a személyes istenkapcsolat fog bennünket megerősíteni a világ hiábavalóságaival szemben.

Ezután egy személyes élményét osztotta meg a jelenlévőkkel az előadó: egy hittanóra alkalmával egy ötödik osztályos kislány kérte a többieket, hogy imádkozzanak a Mennyei Atyához. Grácián atya arra gondolt, hogy majd közösen elimádkozzák a Miatyánkot. A kislány azonban határozottan középre állt, és személyesen, saját szavaival szólította meg az Atyát, és kérte segítségét családja számára. A szerzetes elmondta, hogy őt magát mennyire megérintette ennek a kislánynak a mély és erős bizalma, és felhívta rá a figyelmet, hogy tanulhatunk a gyermekektől. Visszautalva korábbi mondataira kiemelte, hogy a szívbeli megszólítás, amelyet a Szűzanya kér minden hívőtől, jelenti a biztonságot és az oltalmat számunkra.

Ocsovai Grácián ezt követően a szent őrzőangyalokról szólt, akik hathatósan járnak közben a lelkekért. Az irgalmasság szentévéhez kapcsolódóan pedig rámutatott arra, hogy a Szent Fausztina nővérnek az Úr által lediktált rózsafüzér imádkozása is védelmet jelenthet számunkra. Az irgalmasság kapcsán az előadó szüntelenül visszatért a Szűzanya személyéhez, és számos magánkinyilatkoztatás értelmére irányította a jelenlévők figyelmét, amelyek elmondása szerint megerősítik hitünket és segítik értelmezni mindazt, amit már a Szentírásból ismerünk. Így többek között a fatimai jelenésekre is utalt a ferences szerzetes, melyekben Mária Szeplőtelen Szívének titkát nyilatkoztatta ki. (II. János Pál pápa, „hogy még inkább megfeleljen a Szent Szűz kérésének, a Megváltás Szent Éve folyamán kifejezettebbé akarta tenni az 1981. június 7-i, Fatimában 1982. május 13-án megismételt fölajánlást. 1984. március 25-én, megemlékezve Máriának az angyali üdvözlet percében kimondott igenjéről – lélekben a világ összes, előzőleg ’összehívott’ püspökével együtt – a pápa Mária Szeplőtelen Szívének ajánlotta mind az embereket, mind a népeket az 1981-ben tett fölajánlás szavaival.” – Részlet a Hittani Kongregáció által kiadott, Fatima üzenete című dokumentumból – a szerk.)

Ocsovai Grácián arra buzdította a híveket, hogy ajánlják önmagukat, családjaikat, barátaikat Mária Szeplőtelen Szívébe, aki irgalommal fogad be mindenkit.

Az angyalok közül az előadó kiemelte Rafael arkangyalt, akit Tóbiás könyvéből ismerünk, és aki Isten színe előtt áll. A szerzetes kifejtette, hogy az angyalok végrehajtók, és egyben ők azok, akik Isten felé emelnek bennünket. Felhívta a figyelmet a sátán angyalai és Isten angyalai közti különbségre: az ördögök nem beszélnek soha Istenről, az embert önmaga középpontjává teszik, csak az emberről szólnak, míg a szent őrzőangyalok Isten imádására késztetik a lelket. Grácián atya az ő segítségül hívásukra buzdította a Szent József-templomban összegyűlt híveket, hangsúlyozva újra és újra életünk védelmének fontosságát, amit egyedül a szentektől és az angyaloktól kaphatunk meg. 

A személyes történetekkel átszőtt előadás után a szerzetes imalapokat osztott szét, amelyek a különböző rózsafüzérek imádkozásához is útmutatást adnak. 

Fotó: Lambert Attila

Várkonyi Borbála/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria