„Nem egyedüllétre lettünk teremtve” – Mária-köszöntő Csíksomlyón

Külhoni – 2023. június 5., hétfő | 19:36

Egy héttel ezelőtt több százezer zarándok érkezett Csíksomlyóra, a pünkösdi búcsúra; egy héttel később pedig, június 3-án, a hagyományos hó eleji Mária-köszöntőn ismét zarándokok sokasága imádkozott a Szűzanya közbenjárását kérve a kegyhelyen. Az ünnepi szentmisét Urbán Erik, az Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisa mutatta be.

Az ünnepélyes Mária-köszöntő 16 órakor a gyimesi hívek vezette imaórával kezdődött, majd 17 órától a Csíkdelne-Csíkpálfalva egyházközség tagjai mondták az áhítatot. A híveket Csíki Szabolcs plébános kísérte az ünnepre. A szentmisét megelőzően a kolostor gyóntatóhelyiségei előtt a zarándokok sorokban várakoztak szentgyónásra. A 18 órától kezdődő szertartáson Urbán Erik prédikációjában a Szentháromság titkáról és az Istennel való kapcsolat fontosságáról beszélt. Rámutatott: a Szentlélek mindannyiunkat képessé tesz arra, hogy a hit által lelki szemeinkkel az Oltáriszentségben mi is megláthassuk Jézust és vele együtt az Atyát.

„Ha elmélkedünk róla, és tényleg meg akarunk sejteni valamit hitünkkel a Szentháromságból, akkor rájövünk arra, hogy

a Szentháromság titka igazából adakozás, megajándékozás, találkozás, család és ünneplés.

Ezeket a szavakat egymás mellé téve felujjonghatunk: ilyen a családunk is, ugyanezeket a tulajdonságokat kell leképezze a mi közösségünk is. Szülők és gyermekek, az én kis szerzetes családom, az egyházmegyében egy kisebb papi közösség is. Szükséges látnunk az ideálist, hogy legyen mihez alakítsuk az életünket” – mondta a ferences elöljáró. 

Soha nem a magány, ami meghatározza a mi Istenünket, hanem a kapcsolat.


– emlékeztetett, hangsúlyozva: ha úgy szeretünk, hogy csak nekünk legyen jó, akkor az  önző »szeretet«. Ha pedig csak magunkat szeretjük, akkor hiúság.

Az a szeretet, amelyet a Szentháromságtól tanulunk: kapcsolat, mely hitünkön keresztül bekapcsol bennünket is a Szentháromság életébe. Ezzel kezdődik lényegében kereszténységünk is.”

Majd feltette a kérdést: Akarunk-e a Jóisten felé haladni? Megvan-e bennünk a vágy, hogy együtt éljünk a Jóistennel?

„A liturgiában sem elsősorban érzéseket kell keresni – magyarázta a szerzetes elöljáró –, hanem a kapcsolatot, mely nyomán megszületnek majd az érzések is.

Nem egyedüllétre lettünk teremtve, hanem a közösségre.”

Felidézte: Szent Ferenc atyánk például fel is hívta remeteségbe vágyó testvérei figyelmét arra, milyen nagyon kínzó lehet akár a fizikai, akár a belső, lelki magány.

A mi Istenünk  Atya, Fiú és Szentlélek, s azt akarja, hogy legyünk kapcsolatban. Kapcsolatban Vele, kapcsolatban egymással.

S ekkor helyes lesz a kapcsolatunk önmagunkkal is. Erre törekedjünk!” – buzdította a zarándokokat a ferences provinciális.

A szentmise után ugyancsak Csíkdelne-Csíkpálfalva egyházközség hívei vezetésével a világosság olvasóját imádkozták a zarándokok.

A gyertyás körmenetben népviseletbe öltözött férfiak vitték a Szűzanya kegyszobrának másolatát. Az elsőszombati Mária-köszöntőt a Mária Rádió is közvetítette, a kegyhely YouTube-csatornáján pedig vissza is nézhető:

A következő Mária-köszöntő július elsején lesz.

Forrás: Bíró István/Erdélyi Ferences Rendtartomány sajtóreferense

Fotó: Erdélyi Ferencesek

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria