A család a társadalom reménye – Ferenc pápa üzenete a globális családpaktum elindítása alkalmából

Ferenc pápa – 2023. június 2., péntek | 20:58

A globális családpaktumot (Family Global Compact) és Ferenc pápának a családpaktum elindítása alkalmából küldött üzenetét sajtótájékoztatón mutatták be május 30-án délelőtt. A Szentszék sajtóirodájában tartott eseményt a világhálón is élőben közvetítették.

A sajtótájékoztatón beszédet mondott Helen Alford domonkos nővér, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia elnöke; Gabriella Gambino professzor, a Világiak, Család és Élet Dikasztériumának altitkára; és Pierpaolo Donati szociológiaprofesszor, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia tagja.

Mivel Kevin Farrell bíboros, a Világiak, Család és Élet Dikasztériumának prefektusa nem volt jelen, beszédét Gabriella Gambino olvasta fel. Az újságírók rendelkezésére állt továbbá: Stefano Zamagni professzor, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia korábbi elnöke és Francesco Belletti, a Nemzetközi Családtudományi Központ igazgatója.

Az alábbiakban teljes terjedelmében közreadjuk Ferenc pápa a globális családpaktum elindítása alkalmából írt üzenetét.

Kedves Testvéreim és Nővéreim!

Az Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdításban hangsúlyoztam, hogy „a család java döntő a világ és az Egyház jövője szempontjából” (31. pont). Ezzel a meggyőződéssel szeretném támogatni a globális családpaktumot, azt a közös cselekvési programot, amelynek

az a célja, hogy párbeszédet alakítson ki a családpasztoráció és a családdal foglalkozó tanulmányi és kutatóközpontok között, melyek a katolikus egyetemeken működnek szerte a világon.

Ez a Világiak, Család és Élet Dikasztériumának, valamint a Pápai Társadalomtudományi Akadémiának a kezdeményezése, mely a család kulturális és antropológiai jelentőségére és a család előtt álló új kihívásokra irányuló vizsgálatokból és kutatásokból született.

A cél az együttműködés, annak elősegítése, hogy a részegyházakban folyó családpasztorációs munka hatékonyabban használja fel az egyetemeken végzett kutató, oktató és képzési tevékenység eredményeit. A katolikus egyetemek és a lelkipásztori munka együtt jobban előmozdíthatják a családnak és az életnek azt a kultúráját, amely a valóságból kiindulva segíti az új nemzedékeket abban, hogy – a mai bizonytalan és remény szűkében lévő korban – nagyra értékeljék a házasságot, a családi életet a maga erőforrásaival és kihívásaival, valamint az emberi élet továbbadásának és óvásának szépségét. Tehát „felelősebb és nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk, hogy a házasság és a család mellett szóló […] indítékokat úgy mutassuk be,

hogy az emberek készségesebben válaszoljanak a kegyelemre, amelyet Isten felkínál nekik” (Amoris laetitia, 35).

A katolikus egyetemek feladata a házasság és a család mélyreható teológiai, filozófiai, jogi, szociológiai és gazdasági elemzése, hogy támogassák a házasság és a család tényleges súlyát a kortárs gondolkodási és cselekvési rendszerekben. A végzett kutatások a családi kapcsolatok válságos hátterét tárják fel, amelyet esetleges nehézségek és strukturális akadályok egyformán táplálnak, ami a társadalom megfelelő támogatásának hiányában megnehezíti a békés családi életet. Ez is oka annak, hogy sok fiatal elutasítja a házasságkötést, és inkább választ kevésbé tartós és kevésbé hivatalos érzelmi kapcsolati formákat. A felmérések azonban arra is rávilágítanak, hogy a család továbbra is a társadalmi élet elsődleges forrása, és kimutatják, hogy léteznek olyan jó gyakorlatok, amelyeket érdemes világszinten megosztani és terjeszteni. E téren

maguk a családok lehetnek – a családoknak kell lenniük – az út tanúinak és főszereplőinek.

A globális családpaktum ugyanis nem egy statikus program, melynek célja bizonyos elképzelések kikristályosítása, hanem egy négy szakaszra osztott út:

1. Folyamat indítása a családi témákkal foglalkozó egyetemi tanulmányi és kutatóközpontok közötti párbeszéd és szorosabb együttműködés érdekében, hogy tevékenységüket gyümölcsözőbbé tegyük, különösen az Egyház társadalmi tanítása által inspirált egyetemi intézmények hálózatának létrehozásával vagy felélesztésével.

2. Nagyobb együttműködés megteremtése – a tartalmak és a célok terén – a keresztény közösségek és a katolikus egyetemek között.

3. A család és az élet kultúrájának előmozdítása a társadalomban, hogy a közpolitika számára hasznos javaslatok és célkitűzések szülessenek.

4. A megszületett javaslatok összehangolása és felkarolása, hogy a családok lelki, pasztorális, kulturális, jogi, politikai, gazdasági és szociális téren nagyobb támogatást kapjanak.

Istennek az emberek közösségével kapcsolatos legtöbb álma a családban valósul meg. Ezért nem nyugodhatunk bele a család hanyatlásába a bizonytalanság, az individualizmus és a fogyasztói szemlélet nevében, melyek csak önmagukra gondoló egyénekből álló jövőt vetítenek elénk.

Nem lehetünk közömbösek a család jövője iránt, a család ugyanis élet- és szeretetközösség, pótolhatatlan és felbonthatatlan szövetség férfi és nő között, a nemzedékek találkozóhelye, a társadalom reménye.

Ne feledjük, hogy a család mindenkire kedvező hatással van, hiszen közjó létrehozója: a jó családi kapcsolatok pótolhatatlan gazdagságot jelentenek nemcsak a házastársak és gyermekeik, hanem az egész egyházi és világi közösség számára.

Ezért köszönetet mondok mindazoknak, akik csatlakoztak és csatlakozni fognak a globális családpaktumhoz, és kérem őket, hogy kreatívan és bizalommal szenteljék magukat mindannak, ami segíthet visszahelyezni a családot lelkipásztori és társadalmi munkánk középpontjába.

Kelt Rómában, a Lateráni Szent Jánosnál, 2023. május 13-án.

FERENC

*

A sajtótájékoztatón elhangzott beszédek magyar fordításait IDE KATTINTVA olvashatják.

Ferenc pápa üzenetét fordította: Tőzsér Endre

Forrás: MKPK Családügyi Bizottság

Fotó: Világiak, Család és Élet Dikasztériuma

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria