A HÉT VERSE – Dsida Jenő: Pünkösdi várakozás

Kultúra – 2024. május 18., szombat | 20:30

A várakozás egyre erősebb, egyre feszültebb, a beteljesedés egyre közelebb van… Így közelít az ünnep titkához Dsida Jenő száz évvel ezelőtt született verse.


PÜNKÖSDI VÁRAKOZÁS

Kész a világ,
feszült, ünnepi várás
tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
sóhajt az Isten lelke.

Kimérve minden pálya
megtöltve minden lélek-lámpa,
ahol csak úr a lét…
De jaj, sötét van,
mélységes iszonyú sötét!

A zordon tömeg-árnyék
némán zokogva kering utjain,
s csak egyet tud és egyet érez…
…Most váratlanul vágyon megvonaglik
és felzug Istenéhez:
Betelt az idő!
Sugarat, fényt, szint adj nekünk,
mert epedünk!

Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!…

És ismétlik mindig erősebben
a felviharzott étheren keresztül
és felharsan az egek harsonája
s a végtelennek zsolozsmája zendül
zsibongva, zsongva…

És nagy szavát az Ur – kimondja!

(1924)


Kép: Bernini: Szent Péter trónja (katedrája) – részlet (1657–66)

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria