A hit és az összefogás gyümölcse – 25 éves a budapesti Szent II. János Pál Iskolaközpont

Hazai – 2019. október 22., kedd | 19:12

Michael August Blume, Magyarország apostoli nunciusa vezetésével mutattak be hálaadó szentmisét a budapesti Szent II. János Pál Iskolaközpont alapításának 25. évfordulója alkalmából október 22-én, Szent II. János Pál pápa emléknapján.

A hálaadás az iskolaközpont és a fenntartó Regnum Christi mozgalom közös ünnepe volt, amelyen részt vett Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg; Andreas Schöggl LC, a Krisztus Légiója Kongregáció főtitkára; Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke; Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár; valamint Juhász Norbert, a Bencés Diákszövetség elnöke.

A jubileumi megemlékezés keretében Michael August Blume az iskola udvarán megáldotta az intézmény létrejöttét támogatók emléktábláját, majd meghallgatta az óvodások énekét. Az ünnepi szentmisét az iskola dísztermében a gimnáziumi évfolyamok és az intézmény történetében jelentős szerepet vállaló vendégek részvételével tartották meg.

Az apostoli nuncius és a részt vevő papság által bemutatott mise elején Szabó-Molnár Bálint LC, a Krisztus Légiója Kongregáció magyarországi vezetője Szent II. János Pál pápa máig ható üzenetéről beszélt. „Helyezzük Istent az első helyre, tanuljunk meg ünnepelni és törekedjünk az életszentségre! Napjainkban sem változott a keresztények feladata, hirdetnünk kell az örömhírt, hiszen nem vagyunk sziget, hanem hegyre épített város” – hangsúlyozta Szabó-Molnár Bálint LC.

Michael August Blume apostoli nuncius homíliájában elmondta, ha meg szeretnénk ismerni Szent II. János Pál pápa szívét, akkor újra át kell elmélkednünk Szent Pál Rómaiaknak írt levelének ötödik fejezetét. Ennek lényegét engedjük a gondolataink közé, és fogadjuk be a lelkünkbe ezt az újszövetségi kinyilatkoztatást. A szent pápa első enciklikájának, a Redemptor hominisnak is ez a vezérgondolata; egyben ez a Szentatya víziója a hitről, szolgálatának programadó összefoglalása.

Az egyházfő eme ünnepi igehirdetésének lényege a kegyelem, amely kiárad sokakra: Isten ingyenes szeretetének a titka. Földi utunkon nekünk is bele kell helyezkednünk ebbe a titokba; szeressük egymást, ahogy Isten is szeret minket! – biztatott a nuncius, majd arról beszélt, hogy Jézus olyan tanítványokat szeretne, akik várakoznak, vágynak rá, és ha eljön, akkor rögtön beengedik őt, mondván, légy velem!

Jézus pedig szolgál minket. Ennyire szeret. Nap mint nap vendégségbe hív asztalához, és földi utunk után vár minket az ő országába – zárta beszédét Michael August Blume.

A szentmisét követően a jubileum alkalmával Némethy Kálmán, a Szent II. János Pál Iskolaközpont igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, majd Andreas Schöggl főtitkár mondott angol nyelvű beszédet, melyben arra hívta fel az intézmény diákjainak figyelmét, hogy a hit és az értelem erejével küzdhetik le a nehézségeket az életben, valamint így fejlődhetnek a tanulmányok és a vallási élet terén is. Példaként állította eléjük a szent pápát, aki „szenvedélyesen szerette Krisztust, és az embereket, valamint a hazáját, ugyanakkor nyitott volt az egész világ felé”.

Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg – akinek egyik fia a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetese –, az iskola mecénása, az intézmény kiváló tanulóit elismerő Semper Altius díj alapítója beszédében az iskola történetéhez kapcsolódó anekdotikus történeteket elevenített fel. Kiemelte az erdélyi születésű francia üzletember, a bőkezű és lelkes adományozó Robert Zellinger de Balkany szerepét. „Sokat fáradoztunk, szenvedtünk, hogy ez az iskola létrejöjjön, megmaradjon, és hála Istennek sikerült, köszönet érte!” – fogalmazott a főherceg.

Soltész Miklós államtitkár beszédében felelevenítette Szent II. János Pál pápa alakját. A politikus jelen volt, amikor a Szentatya Árpád-házi Kingát szentté avatta, és mint mondta, „a pápának olyan kisugárzása volt, hogy amikor a mikrofonhoz lépett, úgy tűnt, mintha személyesen hozzám szólna”.

Ezt az erős jelenlétet, hitbeli kisugárzást kívánom, hogy valósuljon meg minden itt tanuló fiatal életében – zárta szavait az államtitkár, majd Némethy Kálmán igazgatónak átadta azt a frissen elkészült könyvet, amelyben a hazai gitáros misék dalait gyűjtötték össze.

Az iskolaközpont jubileumán az igazgató ajándékokat nyújtott át az intézmény történetében fontos szerepet játszó személyeknek, többek közt Michael Duffy LC atyának, és a 2002-ben a Krisztus Légiója Kongregáció intézményfenntartói szerepének kialakításában vele együtt munkálkodó Fináczy Gábornak, Habsburg-Lotharingiai Mihály főhercegnek, továbbá Arendtné Salacz Nadine-nak, Arendt Ágostonnak, Csízy Dezsőnek és Juditnak, Musch Ernőnek, Kollár Ágnesnek és Maklári Zsófiának, Hegedűs Endrének és Katicának, Sági Júliának és Pluhár Istvánnak, Ozsváth Eszternek és nem utolsósorban Barcsák Mariannának, a Katolikus Pedagógiai Intézet vezetőjének.

Az ünnepségen átadták a hagyományteremtő szándékkal megalapított Hűség díjat a húsz éve az intézményben oktató pedagógusoknak. Az egyik díjazott a legrégebben itt tanító Deák István volt, aki nyolc éven át az intézmény igazgatójaként is tevékenykedett. A kitüntetett pedagógus vastapsot kapott az elismerés átadásakor.

Kihirdették a képzőművészeti, valamint az intézményi induló megkomponálására kiírt pályázatok eredményét is. Az önarcképtől a szelfiig címmel megrendezett WoitlArt pályázat első helyezettje a gimnazisták közül Hódi Mandula lett, különdíjat kapott Réffy Domonkos 11. osztályos tanuló.

A jubileumot ünneplő iskola Szent Benedek Iskolaközpont néven 1994. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit két elsős és két ötödikes osztály indításával. Az alapító bencés öregdiákok és az alapításban segédkező Kozma Imre atya egy új bencés iskolát szerettek volna létrehozni, ezért az intézmény Szent Benedek nevét vette fel. A lendületes indulást követően azonban a bencés öregdiákok a későbbiekben nem tudták fenntartani az iskolát, így a fenntartási jogokat 2002-ben átadták a Krisztus Légiója Kongregációjának.

Az iskola jelenlegi székhelyére, a XI. kerületi Mezőkövesd utcába 2011-ben költözött át. Itt indult el a két tanítási nyelvű gimnázium és itt alapították meg az óvodát is.

A fenntartó engedélyt kért a Szentszék Államtitkárságától, hogy az intézmény felvehesse Szent II. János Pál pápa nevét, akinek személyisége, szellemisége közel áll a fenntartó rend nevelési elképzeléseihez. Az iskola elsődleges küldetése, hogy a magas színvonalú oktatás mellett a diákokat egész személyiségükben alakítsa, hogy érett, kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak.

Fotó: Merényi Zita

Körössy László/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria