A Szentszék a Covid-19 elleni oltóanyagok igazságos és méltányos elosztására szólít fel

Kitekintő – 2020. december 31., csütörtök | 17:42

A Vatikáni Covid-19 Bizottság és a Pápai Életvédő Akadémia december 29-én közös dokumentumot adott ki Védőoltást mindenkinek – 20 pont egy igazságosabb és egészségesebb világért címmel.

A vakcinákat a közjót szolgálva fejlesztették ki, és azokat igazságos és méltányos módon mindenki számára biztosítani kell, elsőbbséget adva azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rájuk – erre emlékeztet a Vatikáni Covid-19 Bizottság és a Pápai Életvédő Akadémia közös nyilatkozata, amelyben hangsúlyozzák az oltás alapvető szerepét a világjárvány leküzdésében. Arra buzdítják a világ vezetőit, hogy álljanak ellen a kísértésnek, és ne csatlakozzanak a „vakcinanacionalizmushoz”, hanem működjenek együtt a nemzetállamokkal. A dokumentumban idézik Ferenc pápát, aki karácsonyi beszédében úgy fogalmazott: Az oltóanyagoknak, hogy „reményt hozzanak az egész világnak, mindenki számára elérhetőnek kell lenniük”. Kérte, „mindenki kaphasson oltást, különösen a legkiszolgáltatottabbak és a legszegényebbek bolygónk minden térségében”.

Igazságosság, szolidaritás és mindenki befogadása – ezek azok a fő kritériumok, amelyeket követni kell, hogy szembenézzünk az egész bolygónkra kiterjedő vészhelyzet kihívásaival. Azokat az iparágakat lehet pozitívan értékelni – mondta Ferenc pápa az augusztus 19-i általános kihallgatáson –, „amelyek hozzájárulnak a kirekesztettek bevonásához, az utolsók boldogulásának elősegítéséhez, a közjóhoz és a teremtés gondozásához”.

Nélkülözhetetlen tehát az a széles látókörű gondolkodásmód, amely kapcsolódik az Egyház társadalmi tanításának alapelveihez, mint az emberi méltóság, a szegények iránti megkülönböztetett szeretet, a szolidaritás, a szubszidiaritás elve, a közjó, a közös otthon őrzése, az igazságosság és a javak egyetemes elrendeltetése.

Figyelembe kell venni nemcsak az oltás beadásának pillanatát, hanem annak teljes „életciklusát” is – figyelmeztet a dokumentum. Az első szakaszok a kutatás és a gyártás. Gyakran merül fel kérdés az oltóanyagok fejlesztéséhez felhasznált biológiai anyagokra vonatkozóan. „A rendelkezésre álló információk szerint a jóváhagyás vagy a felhasználás előtt álló vakcinák közül néhány fejlesztésénél felhasználnak több évtizeddel ezelőtti, önkéntes terhességmegszakításból származó sejtvonalakat, másoknál a laboratóriumi tesztek speciális fázisában használják azokat” – olvasható a dokumentumban. A közelmúltban a Pápai Életvédő Akadémia két jegyzetben is foglalkozott a témával. A második kizárta, hogy „erkölcsi szempontból releváns együttműködés állna fenn azok között, akik ma alkalmazzák ezt az oltást és az önkéntes abortusz gyakorlata között.

Ezért minden klinikailag ajánlott oltást tiszta lelkiismerettel lehet használni, és ez nem jelent együttműködést az önkéntes terhességmegszakítás gyakorlatában.

A gyártáshoz kapcsolódik az oltás szabadalmaztatásának kérdése is. A vakcina ugyanis nem természeti erőforrás, hanem „az emberi lelemény által létrehozott találmány”.

Funkcióját tekintve az oltást olyan árucikként kell értelmezni, amelyhez mindenki hozzáférhet hátrányos megkülönböztetés nélkül, a javak egyetemes elosztásának elve szerint.

Ferenc pápa karácsonyi üzenetében elmondta: „Azt sem hagyhatjuk, hogy a radikális individualizmus vírusa legyőzzön bennünket, és közömbössé tegyen testvéreink szenvedése iránt”, nem helyezhetjük „a piac és a szabadalom törvényeit a szeretet és az emberiség egészségének törvényei fölé”. A vakcina ipari gyártása az államok közötti együttműködéssé válhatna a gyógyszeripari vállalatok és más szervezetek révén. Az ellentétek és a versengés helyett az átláthatóságot és az együttműködést kell előnyben részesíteni – hangsúlyozza Ferenc pápa nyomán a vatikáni dokumentum.

A kísérleti szakaszok után rendkívül fontos, hogy elsősorban az egészségügyi dolgozók részesüljenek az oltásban, valamint azok, akik kapcsolatban állnak a nyilvánossággal az alapvető szolgáltatások biztosítása közben, illetve a leginkább veszélyeztetettek, mint a betegek és az idősek. Az egyetemes hozzáférhetőséghez tartozik az is, hogy a nehezen megközelíthető földrajzi területeken élők is kapjanak oltást, ahol le kell küzdeni a logisztikai és szervezési akadályokat (hideglánc, szállítás).

A Vatikáni Covid-19 Bizottság és a Pápai Életvédő Akadémia közös dokumentuma foglalkozik az oltással kapcsolatos erkölcsi felelősség témájával is. Rámutatnak arra a szoros és kölcsönös egymásra utaltságra, ami az egyéni egészség és a közegészség között áll fenn.

Az oltás visszautasítása kockázatot jelenthet a többiek számára.

Ez azokra az esetekre is vonatkozik, amikor alternatíva hiányában arra hivatkozva utasítják vissza az oltást, hogy nem akarnak hasznot húzni az önkéntes terhességmegszakítás eredményéből.

A dokumentum emlékeztet rá, hogy a megbetegedések növelik a kórházi ápoltak számát és az egészségügyi rendszerek ebből következő túlterheltségét, ami akár annak összeomlását is kiválthatja, mint ahogy ez történik több országban a világjárvány jelenlegi időszakában, akadályozva az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést a kevesebb erőforrással rendelkezők számára.

Az oltóanyag legyen biztonságos, hatékony és elérhető mindenki számára – különös tekintettel a leginkább kiszolgáltatottakra – olyan áron, amely lehetővé teszi a méltányos terjesztést. Ezeket a prioritásokat kell szem előtt tartani a globális ellátás biztosításában, amelynek figyelembe kell vennie a különböző helyzeteket és a helyi igényeket.

Az Egyház a „világ meggyógyításának” szolgálatában áll, hallatja hangját a világ minden részén, buzdít és hozzájárul annak a biztosításához, hogy a minőségi vakcinák és ellátások elérhetők legyenek „globális családunk minden tagja számára, különös tekintettel a kiszolgáltatottakra”. Az Egyház olyan erőforrásokat kíván mozgósítani, amelyek segítik a helyi egyházakat a kezelési protokollok megalkotásában a sajátos helyzetben lévő közösségek számára.

Peter Turkson bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdítása Dikasztériumának vezetője hálás köszönetét fejezi ki a tudományos közösségnek, amiért rekordidő alatt kifejlesztette az oltóanyagot.

Most rajtunk áll, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen, különös tekintettel a legkiszolgáltatottabbakra. Ez igazságosság kérdése. Meg kell mutatnunk egyszer és mindenkorra, hogy egyetlen emberi család vagyunk.”

Vincenzo Paglia érsek, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke hangsúlyozza: a világjárvány rámutatott az egész emberiséget összekötő szoros kapcsolatokra. A Vatikáni Covid-19 Bizottsággal és sok partnerrel együtt annak a feltárásán dolgoznak, hogy az emberi család milyen tanulságokat vonhat le ebből a pandémiából, valamint arra törekednek, hogy kifejlesszék a kockázat és a szolidaritás etikáját a társadalom legsebezhetőbb tagjainak védelme érdekében.

A Vatikáni Covid-19 Bizottság és a Pápai Életvédő Akadémia dokumentumát ITT olvashatják el olasz, angol és spanyol nyelven.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria