Átadták a felújított Sója Miklós Görögkatolikus Általános Iskolát Nyíregyházán

Hazai – 2019. október 14., hétfő | 16:47

Befejeződtek a Sója Miklós Görögkatolikus Általános Iskola felújítási és energetikai korszerűsítésének munkálatai. Október 10-én délután ünnepélyes keretek között adták át és áldották meg a felújított épületet.

Kovács Ferenc nyíregyházi polgármester köszöntőjében kiemelte: a városvezetés számára fontos az oktatás–nevelés körülményeinek javítása, ezt bizonyítják további két köznevelési intézménynek a projekt keretében idén megújuló épületei, akkor is, ha – mint a Sója-iskola – maga az intézmény nem önkormányzati fenntartású. E beruházás jobb körülményeket teremt a Huszártelepen, s az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően az iskola fenntartási költségeit is csökkenti.

A polgármester példaértékűnek nevezte a Nyíregyházi Egyházmegye főpásztora, Szocska A. Ábel püspök, valamint az iskolában dolgozó pedagógusok munkáját, akik az emberek felzárkóztatása érdekében cselekszenek nap mint nap.

Vincze Sándor, a Sója Miklós Görögkatolikus Általános Iskola igazgatója a nevelőtestület és a diákok nevében is megköszönte az épületet eredeti állapotába visszaállító munkálatokat. Elmondta: a görögkatolikus fenntartásban már a kilencedik tanévét kezdő oktatási intézmény folyamatosan fejlődik, s „a lelki környezet mellett nagy nevelő erő az épített környezet. Az igényesen kialakított közeg mindenkire pozitívan hat”.

Az intézmény küldetésének tekinti a hátrányok kompenzálását: a 104 itt tanuló, nagy százalékban hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára az egyházmegye és a város támogatásával biztosítják a napi háromszori, térítésmentes étkezést iskolaidőben és szünidőben is; a Karitász Ponttal összefogva az időjárásnak megfelelő ruházattal is ellátják őket.

A kulturális hátrányok leküzdését segíti a városi programokba való bekapcsolódás (színház, múzeum, kiállítás, uszoda, tematikus táborok), továbbá a tanoda is. A teleprehabilitáció további képzésekről gondoskodik: képző- és iparművészeti képzés, lovaglás, iskolai előkészítő óvodában, kompetenciafejlesztés alsó tagozatban. Az egyházmegyének a felnőtt lakók körében végzett cigánypasztorációs tevékenysége és a szeptemberben megalakult huszártelepi szervezőlelkészség is támogatja e törekvéseket.

„A hátrányok sokaságával és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek felé nevelőközösségünk elfogadással, keresztényi szeretettel és hittel tud fordulni. Meggyőződésünk, hogy gyermekeink, minden társukhoz hasonlóan, hajlanak a jóra, igényük van a tartalmas, szép életre, és mindenekelőtt a szeretetre; próbáljuk meglátni bennük a jót, ezt erősítjük bennük az iskolában töltött évek során” – fogalmazta meg Vincze Sándor a Sója-iskola hitvallását. „A telepen elindult változások derűlátásra adnak okot”, ám további fejlesztésekre is szükség van, csakúgy, mint az iskola belső tereinek és tornatermének felújítására – tette hozzá az iskolaigazgató.

Szocska A. Ábel püspök megáldotta az épületet, majd röviden felidézte máriapócsi szerzetesi éveinek azon emlékét, amikor először tett látogatást az akkor átvett iskolában. A nehéz viszonyokat látva Máté evangéliumának szavai jutottak eszébe, melyek most mintegy igazolódni látszanak: „Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek” (Mt 6,33).

Ebben a szellemben kezdte el működését a görögkatolikus egyház itt, s a jó ügy mellé támogatók is álltak – mondta a főpásztor; majd az iskola előtt álló kereszt kicsinyített másolatát adta át a polgármesternek.

A megyéspüspök, valamint Papp Tibor főhelynök, Grunda János oktatásügyi referens és az iskola igazgatója együtt járták körbe az épületet a város vezetőségével, tájékoztatva őket az iskolában tanulókról s az ott zajló folyamatokról.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria