Átadták a Váci Püspöki és Káptalani Levéltár épületét

Hazai – 2018. június 1., péntek | 17:50

Valamivel több, mint egy évvel az alapkőletétel után, május 31-én átadták és megáldották a Váci Püspöki és Káptalani Levéltár épületét, ami Vácott, a Konstantin tér és a Báthori utca saroktelkén épült fel.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Az átadó ünnepségen Varga Lajos segédpüspök mint a levéltár prefektusa köszönetet mondott Beer Miklós megyéspüspöknek, aki lehetővé tette az új, a mai kor követelményeinek mindenben megfelelő levéltár megépítését, valamint a váci székeskáptalannak is, mely területet engedett át az intézmény felépítéséhez.

„A levéltár alapvető feladata az iratok megőrzése. Az iratokat régen különféle tékákban, illetve szekrényekben őrizték, melyek latin neve – arca – megegyezik a vízözön bárkájának Vulgatában szereplő nevével. Mint ahogy annak a bárkának feladata volt megőrizni az életet a jövendő számára, és kivezetni azt a pusztulásból, úgy a levéltár az idők viszontagságai, a politikai és társadalmi változások közepette irányt mutat, fogódzót ad a jövő nemzedékek számára azzal, hogy megőrzi a múlt dokumentumait – fogalmazott Varga Lajos. – Mondhatni örökre, de legalább is addig, amíg Szent Ágoston szavaival: az igazság ítéletre nem fordul.”

A segédpüspök beszédében kitért arra, hogy régen a levéltárak elsődlegesen azokat az iratokat őrizték, amelyekkel bizonyos anyagi és személyes jogokat tudtak a későbbiekben biztosítani. Később, a romantika korában kialakult, hogy nemcsak a napi ügymenet során fontos dokumentumok őrzése lett a levéltár feladata, hanem a történelmi jelentőségű, a múltat megőrző ügyiratok őrzése, gondozása és feltárása is. „Egyházmegyénk csaknem ezeréves történetének folyamán sok helyen és sokféle módon őrizték már az értékek közé sorolt iratokat, ám arról, hogy külön e célra létesített, önálló épület valaha is létezett volna, nincs tudomásunk. Méltán mondhatjuk tehát, hogy ebben a néhány percben, amelyet a levéltár megáldásával és ünnepélyes átadásával töltünk, történeti jelentőségű esemény részesei vagyunk.”

A segédpüspök áldást kért az építkezésben főszerepet játszó személyekre, majd átadta az intézmény kulcsait Papanek Ferenc levéltár-igazgatónak. Kocsis Imre nagyprépost, a váci székeskáptalan vezetője is köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve, hogy az iratok között kutakodva is törekedni kell és lehet az Úristen útjainak egyengetésére.

Az épület megáldása előtt Beer Miklós püspök köszöntötte az ünnepség résztvevőit, köztük Harrach Pétert és Rétvári Bencét, a város előző és jelenlegi országgyűlési képviselőjét. A megyéspüspök elmondta, nemcsak az egyházmegye gyarapodott az új levéltári épülettel, hanem a város is az épületet övező kerttel, amely a tervek szerint nyilvános parkként nyitva áll majd a váciak számára. A főpásztor a levéltár küldetéséről szólva kiemelte: szükséges, hogy ismerjük a múltunkat, hiszen csak így lehet szolgálni a jövőt.

Az impozáns, a Konstantin tér és a Báthori utca arculatához is jól illeszkedő épületet Kokas László tervezőépítész álmodta meg; a kivitelezés Urbán Péter és csapata munkáját dicséri. Amint az átadáskor elhangzott: a püspökség reméli, hogy a nagyközönség hamar megszereti az új egyházi épületet; a kutatómunkát folytatók mellett várják azokat is, akik „csak” hűsölni kívánnak egy kicsit az udvaron, ahonnan egyébként különleges, új szemszögből lehet rálátni a székesegyházra.

Forrás: Ribáry Zoltán; Váci Egyházmegye

Fotó: Ribáry Zoltán

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria