Elhunyt Gesztesy András főiskolai tanár, tiszteletbeli kanonok

Hazai – 2018. október 26., péntek | 11:41

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva és a feltámadás reményében tudatja, hogy Gesztesy András atyát életének 71. évében, 2018. október 22-én magához szólította az Úr. Több mint tizenöt éven keresztül volt a pécsi hittudományi főiskola teológiatanára.

Gesztesy András 1947. szeptember 11-én született Pécsett. 1975. június 22-én szentelték pappá. Tíz évig Dunaföldváron szolgált. Káplánként létrehozta a Pécsi Egyházmegye legfontosabb lelkipásztori közösségi hálózatát, énekkart alapított, akkoriban illegálisnak számító nyári táborokat, lelkigyakorlatokat és teológiai levelező tanfolyamot szervezett. 1989 után a hittudományi főiskola tanára lett Pécsett, és egyike volt azoknak, akik megalapították a Pécsi Tudományegyetem keresztény filozófia tanszékét, ahol tizenöt évig tanított.

Aktívan részt vett a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola rendszerváltás utáni újraindításában. Papok, teológusok és hittanárok generációit vezette be a teológia művelésébe, az európai és a magyar kultúra ismeretébe.

Fundamentális és pasztorálteológiai kurzusain a hallgatók megismerhették a II. vatikáni zsinat szellemiségét, valamint a korszerű és az egyházi hagyomány gyökereiből táplálkozó gondolkodást.

Kritikus kérdéseivel, éles megjegyzéseivel és a lényeget felfedő humorával tanított hitből fakadó bátor gondolkodásra. Irodalmi és történelmi műveltségét a közös színházlátogatások és kirándulások során is megtapasztalhatták a hallgatók.

Saját bevallása szerint mindent óriási hévvel végzett: az ifjúság lelkipásztori szolgálatát, a fundamentális teológia oktatását és a keresztény filozófia tanítását; Jézus Krisztusról, Istenről és eszkatológiáról olyan hallgatóknak tartott előadásokat, akik soha nem jártak hittanra, és nem olvastak vallási tárgyú könyveket sem.

Életének utolsó percéig szenvedélyesen művelte a teológiát és tette fel azokat a kérdéseket, melyekre reméljük, hogy Teremtőjéhez megtérve már választ talált.

Forrás:Pécsi Egyházmegye; PPHF

Fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria