Elkezdődött a pécsi egyházmegyei szabadegyetem tavaszi előadás-sorozata

Hazai – 2024. március 1., péntek | 15:15

A krisztusi szeretet kapcsolja közösséggé az Egyházat – hangsúlyozta előadásában Görföl Tibor teológus, egyetemi docens, a Vigilia folyóirat főszerkesztője a pécsi Magtár Látogatóközpontban február 28-án, a szabadegyetemi ciklus nyitóalkalmán, melyen Felföldi László pécsi megyéspüspök, a rendezvénysorozat házigazdája köszöntötte az érdeklődőket.

Az Egyház mint krisztusi közösség tematikára épülő előadásokban a meghívott előadók azt helyezik a fókuszba, hogy hogyan mutatkozik meg napjainkban a krisztusi jelleg a laikusok (világi hívők) körében: összetartozásunkban, egymáshoz fűződő viszonyainkban.

Az idei szabadegyetem tavaszi szemeszterében az előadók arra irányítják a figyelmet, milyen sajátosságai és különbözőségei vannak korunk egyházi közösségeinek a korábbi korokhoz képest, és hogyan lehet a ma megmutatkozó jellegét valódi életre váltani.

A sorozat nyitóalkalmán, február 28-án előadásában Görföl Tibor teológus kiemelte: az Egyházhoz laikusként való tartozás nem korunk újdonsága, hanem egy régi életforma újonnan való megélése.

Az előadó a történeti előzmények ismereteinek tükrében négy oldalról mutatott rá a krisztusi közösség jelenleg tapasztalható ismérveire.

Az egyik a hívek körében jelen levő, valamint az Egyház felé kívülről irányuló meg nem értések, melyek abban gyökereznek, hogy az igazságok hierarchiájában hangsúlyosabban vannak jelen a kevésbé lényeges dolgok, melyekre a kelleténél több figyelem irányul, ami így elvonja a figyelmet az igazán lényegestől.

A másik vezérmotívuma a krisztusi közösségnek, hogy

azért vagyunk az Egyházban, mert Krisztus szeretete sarkall minket arra, hogy közösségben együtt legyünk.

Nem a szabadidő hasznos eltöltése vagy a hasonló gondolkodású emberek társasága hív minket egybe az Egyházban, hanem

a krisztusi szeretet kapcsol össze.

Csak akkor tud valódi krisztusi közösséggé válni az Egyház, ha ez motivál minket – hangsúlyozta Görföl Tibor.

Harmadik jellemzője a krisztusi közösségnek a kereszténységben megnyilvánuló kettős irányú dinamika, melyben ha minél elevenebb, minél mélyebb a krisztusi szeretet, annál nagyobb igényként jelenik meg, hogy missziós lendülettel, kifelé hasson és irányuljon, mert missziós küldetésének teljesítése nélkül az egyházi közösség semmit sem ér. Ez a dinamika azonban csak akkor életképes, akkor nem fogy el belőle az erő és a lendület, ha a szív mélyéből, a benső istenkapcsolatból fakad.

Ha a missziós küldetést elfelejtjük, életünk és közösségünk nem krisztusi.

Az őszinteség és a nagylelkűség a krisztusi közösség negyedik ismertetőjegye, melyet önmagunkkal és a másikkal szemben egyaránt küldetésünk tanúsítani.

Márpedig sokszor nem vagyunk őszinték egymással közösségeinkben, mert attól félünk, hogy nem tűnünk eléggé kereszténynek mások számára.

A másikra való odafigyelés nagylelkűségében jó példával kell elöl járnunk közösségeinkben, hiszen ha az igazság ismeretét birtokoljuk Istennel, a teremtéssel, a megváltással, a szentségekkel kapcsolatban, akkor megengedhetjük önmagunk számára, hogy félelemmentes nagylelkűséggel forduljunk mások problémái felé – emelte ki az előadó.

Ha ezeket a feltételeket nem sikerül egyházi közösségeinkben megvalósítani, bezárkózóak és taszítóak leszünk a közösségeinket kívülről szemlélők számára. Márpedig

világunk éhezik az igaz hangokra. Az Egyháznak pedig igaz hangokból álló üzenete van, amely át tudja alakítani az emberi életet és megoldást tud kínálni számtalan problémára

– mutatott rá előadásában Görföl Tibor.

A teológus előadása után Felföldi László megyéspüspök azzal az üzenettel zárta a programot, hogy

ha az Isten kottájából akarunk játszani, mernünk kell mások kottájából meríteni.

Ez a küldetése a szabadegyetemi előadásoknak is, hogy másokra figyelve figyeljünk egymásra.

*

A pécsi egyházmegyei szabadegyetem – a krisztusi közösség témájában – április 10-én Udvardy György veszprémi érsek, a Pécsi Egyházmegye korábbi püspöke előadásával folytatódik a Magtár Látogatóközpontban.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria