Emléktábla hirdeti a vértanú győri bencés öregdiákok tanúságtételét

Megszentelt élet – 2019. november 28., csütörtök | 12:03

November 21-én a győri Szent Mór Bencés Perjelség és a Bencés Diákok Győri Egyesülete emléktábla-állítással emlékezett a Tanácsköztársaság idején kivégzett Szemelliker Antal fülesi és Wohlmuth Ferenc császári plébánosra.

Az 1919-ben koholt vádak alapján kivégzett két győri bencés öregdiákra, Szemelliker Antal fülesi és Wohlmuth Ferenc császári plébánosra emlékeztek Győrben. A Czuczor Gergely Bencés Gimnázium falán elhelyezett emléktáblát Sárai-Szabó Kelemen OSB perjel, a győri bencés közösség elöljárója áldotta meg.

„Emlékezés és főhajtás ez a mai alkalom e két vértanú atya előtt. Példák ők nekünk, és példaként állítjuk a jelenkor emberei elé, hogy hűek voltak hitükhöz, vállalt hivatásukhoz, hűek voltak Istenhez. Antal és Ferenc atyák vértanúhalála és emléktáblája emlékeztessen minden erre járót a hűség és kitartás erejére, a másokért adott élet végtelen értékére” – hangsúlyozta Sárai-Szabó Kelemen OSB.

Biczó Zalán, a Széchenyi István Egyetem könyvtárosa, a vértanú plébánosok élettörténetének kutatója arról a hasonlóságról beszélt, amely Szemelliker Antal és Wohlmuth Ferenc életsorsában és halálában megmutatkozik. Mindketten burgenlandi (várvidéki) településen születtek, Sopronban tanultak, majd onnan kerültek a győri bencés főgimnáziumba. Már diákként rendkívüli szorgalomról tettek tanúbizonyságot. Az érettségi után a győri szemináriumban folytatták tanulmányaikat. Győrben szentelték őket pappá. Lelkipásztori szolgálatuk során kiemelt figyelmet fordítottak a karitatív tevékenységre, a szegények támogatására. Utolsó szolgálati helyükön, híveik körében nyugszanak.

Forrás: Győri Egyházmegye/Győr Plusz

Fotó: Győr Plusz

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria