Énekelj velünk! – Imádságos énekeskönyv 3–10 éves gyerekek számára

Kultúra – 2016. október 4., kedd | 15:21

A budapesti Egyetemi templomban szolgálatot végző Don Bosco Ifjúsági Ének- és Zenekar családos közössége gyermekeknek szóló imádságos, illusztrált énekeskönyvet jelentetett meg, melyhez CD-felvételt is mellékeltek. Benyusné Szász Mónikával, a kórus gyerekekkel foglalkozó nevelőjével beszélgettünk.

– Mikor alakult meg a Don Bosco Ifjúsági Ének- és Zenekar?

– 1975-ben, Dauner János szalézi szerzetes pap vezetésével, a Központi Szeminárium akkori vicerektora, Khirer Vilmos kezdeményezésére, aki abban az időben a közösség lelkiatyja volt. A karizmatikus vezetőknek köszönhetően a kezdetben 10 fős létszám hamarosan 100 fő fölé növekedett. Később az ének- és zenekarrá nőtt együttest a szalézi rend alapítójáról, Bosco Szent Jánosról nevezték el, és 1998 őszéig János bácsi volt a kórus vezetője. (A szocializmus idején nem János atyának, hanem János bácsinak szólítottuk őt). Miután egészségi állapota megromlott, átadta a zenei vezetést férjemnek, Benyus Sándornak, illetve Bakonyiné Marton Katalinnak, az együttes kórusvezetőjének. Mivel az alapítók elsőrendű célja a fiatalok vallási és erkölcsi nevelése, a szent zenén keresztül Isten dicsőítése, valamint a vidéki kirándulások alkalmával e zene terjesztése volt, ezt a szellemiséget kívánják továbbvinni a jelenlegi vezetők is.

Az ének- és zenekar küldetése elsősorban az Egyetemi templom egyházzenei szolgálata, de felkéréseknek eleget téve vendégszerepeléseket is vállalunk. Az ének- és zenekar jelentős része János bácsi keze alatt nőtt fel, már egészen kisgyermekkorban beléptek a kórusba. Én viszonylag későn, tizennyolc évesen kezdtem itt énekelni. A férjemnek kilenc testvére van, ők már kicsi gyermekkoruktól a Don Bosco kórus tagjai, s ma már a gyermekeik is azok. Nekünk is van három gyermekünk, akik szintén velünk szolgálnak. A többi kórustagnál ugyanez a helyzet, visszahozták a csemetéiket. Tizenöt évvel ezelőtt már olyan sok volt a kisgyermek, hogy sógornőmmel, Bocsákné Benyus Annával kiskórust szerveztünk azzal a céllal, hogy megszerettessük a gyerekekkel Istent és az egyházat, megismertessük velük Don Bosco lelkiségét, és kis közösséget kovácsolva belőlük megszerettessük velük az együtt zenélést is.

– Hogyan határozná meg a Don Boscó-i lelkiség lényegét?

– Don Bosco pedagógiája szeretetpedagógia. A mi törekvésünk is az, hogy szeretettel vigyük közel a gyerekekhez Istent és az egyházat. Don Bosco pedagógiájának alapelve volt a megelőzés: mindig jelen lenni a gyerekek életében, együtt játszani velük, megóvni őket így a rossztól, a félrecsúszástól. A mai, feszültségekkel teli társadalomban is nagyon fontos a közösség, amelynek megtartó ereje van. Ha a gyerekek egy közösségben jól érzik magukat, akkor felnőttként is azokat az értékeket fogják követni, amit ott megtapasztaltak. Jelenleg sógornőmmel a vasárnapi szentmisék előtt foglalkozunk a kicsikkel. A hittanos anyagot rövid bábjelenettel és énekek tanulásával mélyítjük el.

– Így született meg az Énekelj velünk! című kiadvány, mely az egyházi év ünnepeihez – advent, karácsony, nagyböjt, húsvét, pünkösd, Szentháromság vasárnapja, Úrnapja, Mária-ünnepek, Te Deum – kapcsolódó dalokat tartalmaz.

– A gyerekek tanítása közben egyre inkább rájöttünk arra, hogy a kisgyermekeknek még nem elég nagy a hangterjedelme, ezért nincs értelme, hogy bonyolultabb énekeket tanítsunk nekik. Keresgéltük, hogy milyen dallamokkal és szövegekkel közelítsünk hozzájuk. Nem nagyon találtunk számukra megfelelőt, ekkor kezdtünk el énekeket írni. Én óvónőként és hitoktatóként a szövegeket, Ancsa pedig, aki hegedűművész és zenetanár, a zenét hozzá. Ebben a kiadványban a mi szerzeményeink vannak. Az ének- és zenekar, valamint a gyermekkar között meglévő folyamatos kapcsolatot jól mutatja, hogy a könyv rajzolója a huszonegy éves Bocsák Rita kislányként a gyermekkórusban énekelt, jelenleg pedig a felnőtt énekkar tagja.

– Hány éves gyermekekhez szól a kiadvány?

– A 3–10 éves korosztály számára. Vannak egyszerűbb énekek, amelyek a kisebbek, és vannak bonyolultabb ritmusképletű dallamok, melyek inkább a nagyobbak képességeihez igazodnak.

– Milyen szempontok vezérelték önöket az imádságos énekek megírása közben? Hogyan tudják megérinteni a kisgyermekek lelkét, hogy elvezessék őket Isten szeretetére?

– Bíró László püspök atya nagyon szépen megfogalmazta a kiadványhoz írt ajánlásában: „A családbarát egyház álmának aprócska megvalósulása ez a szerény kiadvány is. Egyházközösségeinkben nemcsak a felnőttek tudnak árván maradni, hanem a nyiladozó értelmű apróságok is. Hányszor kényszerülnek arra, hogy végigimádkozzák a szentmisét, a felnőttek esti imádságát, vagy éppen hogy képességeiket meghaladó dallamokat énekeljenek, számukra megközelíthetetlen szövegekkel, melyek nemhogy vonzanák őket Jézushoz, hanem inkább taszítják. Ez a taszítás, érthetetlenség elkísérheti őket felnőttkorukra is. Sokgyermekes édesanyák leleménye, tapasztalata ihlette ezt a kis kiadványt, amely segítheti a jó szándékú felnőtt társadalmat családban és óvodában, hittanórákon és kirándulásokon, hogy a gyermekvilágnak szólóan ismerkedhessenek meg a szűkebb és tágabb valósággal, Isten elvontnak tűnő világával, Jézus személyével. Köszönöm ezt a lelkes kezdeményezést. Kívánom, hogy ezen kiadványon keresztül is teljesülhessen Jézus vágya: ’Engedjétek hozzám a gyermekeket!’”

Mindazt, amit Istenről tudunk, megpróbáltuk közelebb hozni a kicsi gyermekek érzelem- és gondolatvilágához. Úgy tapasztaltuk, hogy ez sikerült is. Énekeink lelkes fogadtatásra találtak mind a gyerekkórusban, mind a Szent Gellért Óvodában, ahol dolgozom.

– Hol lehet megvásárolni a kiadványt?

– E-mailen a kia@katolikus.net címen rendelhető meg, vagy a következő postacímen: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 10., illetve telefonszámon: 06 (1) 484 0734.

Fotó: Lambert Attila

Bodnár Dániel/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria