Ferenc pápa a Collegio Urbano tagjaihoz: A Jézussal való élő kapcsolat minden misszió lelki forrása

Ferenc pápa – 2023. január 24., kedd | 14:22

Január 21-én fogadta a Szentatya a Collegio Urbano de Propaganda Fide tanárait és diákjait. Az intézményt VIII. Orbán pápa alapította 1627-ben, missziós papok képzésére. A fontos alapítás máig őrzi érvényességét, amit a mai körülményekhez kell igazítani az egész Egyház számára kötelező lelkipásztori és missziós megtérés révén – emelte ki a küldöttség tagjaihoz intézett beszédében Ferenc pápa.

A Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide elnevezésű intézmény az Evangelizáció Dikasztériuma alá tartozik. VIII. Orbán pápa Immortalis Dei Filius bullájával alapította meg 1627. augusztus 1-jén, missziós papok képzésére. A római kollégiumban jelenleg 132 szeminarista tanul, akik Ázsiából, Afrikából és Óceániából érkeztek.

Az alapítás közelgő negyedik centenáriuma jegyében a kollégium tagjai a következő témát értelmezik: „A Jézussal való személyes és élő kapcsolat mint minden misszió lelki forrása”. Ferenc pápa beszédében e témához ajánlott három szempontot megfontolásra.

A missziós küldetés első jellemzője a „bátorság a hitelességre” – mondta a Szentatya. – Az Istenhez és a testvéreinkhez való közelség olyan mértékben valósul meg és válik hitelessé, amilyen mértékben le tudjuk vetni álarcainkat. Álarcok nem kellenek, ellenben ápolnunk kell a szív őszinteségét és alázatát. Nem a habitus, a ruha vagy külső megnyilvánulás teszi hitelessé a misszionáriust, hanem az egyszerűség és az őszinteség stílusa – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Jézus hitelessége a szavai és tettei közötti harmóniából fakadt – ennek kapcsán a pápa arra buzdította a kollégium diákjait, ne féljenek másnak mutatkozni, mint amik, főként a tanáraik előtt. A Szentatya a kollégium egykori diákja, Szent John Henry Newman bíboros mondását idézte, amely szerint a hitelesség tekintetében őrizkedni kell azoktól, akik noha „szeretnének méltósággal cselekedni, ehelyett felhagynak azzal, hogy önmaguk legyenek”.

A hiteles misszionárius második jellemzője, hogy képes kilépni magából. Életünk állandó kilépésekből áll; enélkül azt kockázatjuk, hogy Istenből bálványt csinálunk kivetítéseink révén. Követve Ábrahám, Mózes és a galileai halászok példáját a kollégium sokszínű és gazdag világában mindenkinek ki kell lépnie a saját falai mögül, hogy megnyíljon a másik számára, még ha fáradságos is. Az Egyháznak szüksége van a testvériség tanúira, akik egyúttal tanúságot tesznek a misszionárius örömről is.

Harmadik szempontként a dialógust említve a pápa arra kérte a missziós szolgálatra készülő szeminaristákat, hogy nyíljanak meg a párbeszédre: elsőként Isten felé az imádságban, majd a testvéri dialógusra. A világnak szüksége van a párbeszédre és a békére, ezért járjanak a „párbeszéd vértanúinak” iskolájába – buzdította a Propaganda Fide római kollégium közösségének Ferenc pápa.

Szűz Mária, mindnyájunk Édesanyja közbenjárása kísérje őket a képzésük útján – kérte fohászában az audiencia végén a Szentatya.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria