Ferenc pápa „nagy álmai” Amazónia számára – Andrea Tornielli jegyzete a szinódus utáni buzdításról

Ferenc pápa – 2020. február 12., szerda | 19:20

Andrea Torniellinek, a Vatican News főszerkesztőjének Ferenc pápa Querida Amazonia kezdetű, szinódus utáni apostoli buzdításához írt jegyzetét Vértesaljai László SJ fordításában, szerkesztve közöljük.

„Az álom az igazság keresésének kiváltságos helye. Isten is gyakorta választotta, hogy álmokban szólaljon meg” – 2018 decemberében fogalmazott így a pápa a Szent Márta-házban tartott szentmise homíliájában, melyben Szent Józsefről, a csendes és a konkrét  dolgok emberéről elmélkedett. Ez segít az apostoli buzdításában megfogalmazott Amazóniáról szóló látomásának megértésében.

A szöveg olyan, mint egy szerelmes levél; tele van költői idézetekkel, amelyek segítik az olvasót, hogy kapcsolatba kerüljön a térség szépségével, egyúttal hétköznapi drámáival is. Miért akar Róma püspöke egy ilyen behatárolt témájú szinódusnak, egy meghatározott térségnek egyetemes jelentőséget tulajdonítani? Miért tartozik ránk Amazónia sorsa? – teszi fel a kérdést a Vatican News főszerkesztője, majd rámutat: a buzdítást átlapozva választ kapunk erre.

Elsősorban azért, mert minden összefügg: a Föld egyensúlya Amazónia „egészségi” állapotától is függ; és minthogy az emberekről való gondoskodást és a gazdasági rendszereket nem lehet elválasztani egymástól, nem maradhatunk közömbösek az őslakos népek emberi és kulturális gazdagsága láttán, sem az erdőt pusztító, kiaknázó politikák iránt.

Ám van egy másik tényező, ami egyetemessé teszi Amazóniát – jegyzi meg Andrea Tornielli. Az ott megnyilvánuló dinamikák már elővételezik a közeli kihívásokat: a globalizált gazdaság, az emberi élet számára egyre kevésbé fenntartható pénzügyi rendszerek kihívásait; a népek és a különböző kultúrák együttélésének, a migrációnak a kihívásait; a teremtésvédelem szükségességét a helyrehozhatatlan károk elkerüléséért. (...) Mindez mindenekelőtt az Egyház számára kihívás, melynek hivatása, hogy új evangelizációs utakat találjon a keresztény üzenet szíve, a kérügma meghirdetésére, mely jelenvalóvá teszi Isten irgalmát, aki annyira szerette a világot, hogy a kereszten feláldozta Fiát. (...)

Amazónia őslakos népeit meg kell őrizni kultúrájukkal és hagyományaikkal együtt. Joguk van az evangéliumi tanúságtételhez. Nem rekeszthetjük ki őket a misszióból, az Egyház lelkipásztori gondoskodásából, melyet jól jelképez az öreg misszionáriusok napszítta arca, akik képesek napokig evezni egy kenuban, hogy kis létszámú közösségekkel találkozzanak, hogy elvigyék nekik Isten simogatását és újjáteremtő vigasztalását a szentségekben.

Ferenc pápa apostoli buzdítása olyan látásmódról tanúskodik, mely felülemelkedik a dialektikus vitákon, melyek odáig fajultak, hogy a szinódusban egy népszavazás lehetőségét látják a házas férfiak pappá szentelésének kérdéséről. Egy régóta vitatott kérdésről, mely meg is maradhat a jövőben, mert a „teljes és tökéletes önmegtartóztatás” bizonyára nem a papság természetéből fakadó kívánalom, ahogy azt a II. vatikáni zsinat leszögezte – fogalmaz jegyzetében Andrea Tornielli. Imádság és elmélkedés után Péter utóda úgy döntött, hogy e kérdésben nem irányoz elő változtatásokat vagy fogalmaz meg kivételeket az érvényben lévő egyházi rendelkezésekben már előírtakon túl, de kéri, hogy a lényegből induljunk ki: a megélt és megtestesült hitből; a kegyelem szülte, Isten tevékenységének teret adó, megújult missziós lendületből, s ne marketingstratégiákból vagy vallási véleményformálók kommunikatív technikáiból.

A Querida Amazonia sajátos és bátor válaszra szólít az egyházi szerveződés és szolgálatok újragondolásában. Az egész Katolikus Egyház felelősségére hívja fel a figyelmet, hogy vegye észre a népek sebeit és közösségeik nehézségeit, melyekben lehetetlenné vált a vasárnapi szentmise bemutatása, és hogy erre nagylelkűen válaszoljon új misszionáriusok küldésével, minden karizma megbecsülésével, figyelve az olyan új feladatokra és szolgálatokra, amelyeket világiakra és nőkre lehet bízni. A nők pótolhatatlan szerepére utalva Ferenc pápa emlékeztet: Amazóniában a hitet az „erős és nagylelkű” nők jelenlétének köszönhetően őrizték meg, „anélkül, hogy bármilyen pap járt volna arra” – olvashatjuk a Vatican News főszerkesztőjének jegyzetében, melyet a Szentatya szinódus utáni apostoli buzdításáról írt.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria