Ferenc pápa szentmisét mutat be a Rómában élő mianmari híveknek

Ferenc pápa – 2021. május 6., csütörtök | 9:42

Május 16-án, Urunk mennybemenetele ünnepén délelőtt 10 órakor a Szent Péter-bazilikában, a Cathedra Petri oltárnál celebrál szentmisét a Szentatya a Rómában élő mianmari híveknek. Ferenc pápa számos alkalommal szólított párbeszédre és kiengesztelődésre a délkelet-ázsiai országban – és imádságra Mianmar békéjéért.

Május 2-án, vasárnap délben, a Regina caeli elimádkozásakor a pápa szólt a májusi rózsafüzér-imamaratonról, amelynek keretében világszerte együtt imádkoznak a hívek, bekapcsolódva a legismertebb Mária-kegyhelyekről való közvetítésbe. Ennek kapcsán a Szentatya dicsérte a burmai egyház kezdeményezését. „Beléptünk május hónapba, amikor a népi jámborság sokféleképpen kifejezi a Szűz Mária iránti tiszteletet. Idén fontos Mária-kegyhelyek bevonásával imamaratont tartunk, hogy a világjárvány megszűnéséért fohászkodjunk” – mondta Ferenc pápa, utalva arra is, hogy május 1-jén, szombaton este a Szent Péter-bazilikában került sor az első alkalomra. „Ehhez kapcsolódóan van egy kezdeményezés, mely nagyon közel áll a szívemhez: a burmai egyházé, mely arra hív, hogy imádkozzunk a békéért oly módon, hogy naponta elmondunk egy rózsafüzért Mianmarért. Mindannyian édesanyánkhoz fordulunk, amikor szükségünk van rá vagy nehézségeink támadnak. Ebben a hónapban kérjük mennyei édesanyánkat, hogy szóljon Mianmar összes vezetőjének szívéhez, hogy legyen bátorságuk a találkozás, a megbékélés és a béke útjára lépni!” – fohászkodott a Szentatya Máriához Mianmar békéjéért.

A pápa már számos alkalommal szólított párbeszédre és kiengesztelődésre azóta, hogy a délkelet-ázsiai térség legnagyobb kiterjedésű államában február elsején a hadsereg megdöntötte a kormányt, és átvette az ország irányítását. A lakosság a puccs ellen tiltakozva többször utcára vonult, ami erőszakba torkollt, több tucat ember halálát okozva. Ferenc pápa többször kérte a tüntetőket, hogy kerüljék az erőszakot, illetve a hatóságokat, hogy ne lépjenek fel erőszakkal a tüntetők ellen.

A március 17-i általános kihallgatáson a Szentatya emlékeztetett Ann Rosa Nu Tawng nővérre, akinek bátor kiállása a békéért bejárta a világsajtót. A szerzetesnővér, a Xavéri Szent Ferenc Kongregáció tagja térden állva könyörgött a mianmari rendőrségnek, hogy megmentse a demokráciáért békésen demonstráló fiatalokat. Ezzel a február 28-i mianmari béketüntetés szimbóluma lett. Ehhez csatlakozva a pápa kifejezte: „Ismét és nagy szomorúsággal úgy érzem, sürgősen fel kell hívnom a figyelmet a drámai helyzetre Mianmarban, ahol sokan, különösen fiatalok életüket vesztik, hogy reményt nyújtsanak hazájuknak. Én is letérdelek Mianmar utcáin, és mondom: Legyen vége az erőszaknak! Én is kitárom karomat, és mondom: Válasszátok a párbeszédet! A vérontás nem old meg semmit! Válasszátok a párbeszédet!”

Ezt megelőzően március 3-án, szintén az általános kihallgatás végén emelte föl szavát a pápa a mianmari fiatalokért, hogy legyen reményük a békés jövőre. Felhívta „az érintett hatóságok figyelmét, hogy a párbeszéd érvényesüljön az elnyomás felett, az egyetértés a viszályok felett”. Ferenc pápa felhívást intézett a nemzetközi közösséghez is, hogy „tegyenek meg mindent, hogy a mianmari emberek várakozásait ne fojtsa el az erőszak”. Kérte a bebörtönzött politikai foglyok szabadon engedését is.

Húsvéti Urbi et Orbi üzenetében is kifejezte a Szentatya: „Közel vagyok az egész világ fiatalságához, és ebben az órában különösen is a mianmariakhoz, akik elkötelezik magukat a demokrácia mellett, békésen hallatva a hangjukat, tudva, hogy csakis a szeretet oszlathatja szét a gyűlöletet.” Február 7-én, közvetlenül a mianmari katonai puccs után az első felhívások egyikét szintén a pápa tette közzé: „Ebben a nehéz időszakban ismételten szeretném biztosítani lelki közelségemről, imáimról és szolidaritásomról Mianmar népét. Imádkozom, hogy az ország vezetői őszintén rendelkezésre bocsássák magukat a közjó szolgálatára, előmozdítva a társadalmi igazságosságot és a nemzet stabilitását a harmonikus demokratikus együttélés érdekében.”

A diplomáciai testülethez intézett február eleji beszédében, amikor a pandémia következményeiről, a környezetvédelem kérdéséről, illetve a világ több pontján feszülő politikai konfliktusokról beszélt a Szentatya, a testvériséget jelölte meg a válság és a megosztottság megoldásaként. A konfliktusok között szólt Ferenc pápa Mianmar helyzetéről, ahol az államcsíny miatt megszakadt az ország haladása a demokrácia felé. Erélyesen kérte a bebörtönzött politikai vezetők szabadon bocsátását és a párbeszéd azonnali megkezdését.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria