Hivatalosan is megkezdte működését a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye kórházlelkészi szolgálata

Hazai – 2023. szeptember 19., kedd | 19:37

Bábel Balázs érsek 2022 júliusában kezdeményezte a főegyházmegyei kórházlelkészi szolgálat megalapítását; szervezése Huszák Zsolt 2022. augusztus 1-jei vezető kórházlelkészi kinevezésével megkezdődött. Idén szeptember 15-én, a kecskeméti Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvodában tartott ünnepélyes konferencián hivatalosan is kihirdették a szolgálat elindulását.

Már a korábbi években is jelen volt a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye kórházlelkészi szolgálata a megye kórházainak életében, hiszen minden kórházban volt az egyházmegye által kinevezett kórházlelkész, akik szentmisét mutattak be, szentségeket szolgáltattak ki, és szükség esetén lelkibeszélgetéseket folytattak, elsősorban a betegekkel. Mindez természetesen továbbra is működik, de főegyházmegye „Kéz a kézben” kórházlelkészi szolgálatának működése messze túlmutat a lelkipásztori szentségkiszolgáltatáson és az időszakos kórházi szentmiséken.

A jövőben lelkipásztorok, kórházlelkészek, főállású, szakképzett (diplomás) lelkigondozók és önkéntesek összehangolt és szakfelügyelettel kísért együttműködése, közös szolgálata, képzése és továbbképzése jellemzi majd a szolgálat működését. Olyan intézmény kialakítását tervezik, mely mindenkit (bármilyen vallású hívőt és nem hívőt is) meg tud szólítani (legyen szó betegről, hozzátartozóról vagy kórházi személyzetről); lelki segítséget nyújt személyes, illetve online kapcsolat formájában.

Az elmúlt egy esztendőben Huszák Zsolt vezető kórházlelkész irányításával előkészítették és aláírták az együttműködési megállapodásokat a főegyházmegye területén működő kórházakkal; beteglátogatói önkéntesképzést hirdettek; a több mint 30 jelentkezőből megtörtént a 19 önkéntes beteglátogató, lelkigondozó alkalmassági vizsgálatot követő kiválasztása és kiképzése, ami ezt követően is folytatódik továbbképzések, szakmai napok, lelkigyakorlatok, szupervíziók formájában, miként az önkéntestoborzások és képzések is. A képzés feladatait Molnár Ferenc és Fekete Gábor lelkigondozói végzettséggel, gyakorlattal rendelkező állandó diakónusok, illetve Sipos Zsolt lelkigondozó, családterapeuta látták el.

A szakképzett lelkigondozók feladata a lelkigondozáson kívül a kórházakban folyó önkéntes munka szakmai felügyelete és az önkéntesek lelki kísérése is; koordinátoruk Fekete Gábor diakónus, hittanár, diplomás lelkigondozó lesz, aki a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházban lát el lelkigondozói szolgálatot. A szolgálat keretében az önkéntes beteglátogatói képzés mellett a lehetőségekhez mérten támogatják azokat is, akik egyetemi szintű képesítést szeretnének szerezni.

Szeptember 15-én Kecskeméten, a Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvoda nagyelőadótermében tartott konferencián hivatalosan is kihirdették és megünnepelték a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye kórházlelkészi szolgálatának elindulását, kérve Isten áldását is a további működésre és fejlődésre.

A rendezvényen köszöntőt mondott Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita.

Jelen voltak többek között Fülöp Ernő érseki irodaigazgató; Sölch Gellért, a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára; Vedelek Norbert és Mák Kornél, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés alelnökei; önkormányzati képviselők; az egyes kórházak vezetőségének tagjai; a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye kórházlelkészei, önkéntesei, lelkigondozói; paptestvérek, diakónusok és más egyházmegyék kórházlelkészi szolgálatainak képviselői (összesen hét egyházmegye képviseltette magát).

A konferencián Huszák Zsolt főegyházmegyei vezető kórházlelkész bemutatta a szolgálat működését, szakmai és lelki hátterét.

Ezt követően három szakmai előadás hangzott el a lelkigondozás jelentőségével, mibenlétével kapcsolatban. A meghívott előadók Joób Máté egyetemi docens, lelkigondozó, teológus-lelkész; Egri László kézsebész, diakónus, lelkigondozó, teológus-hittanár, valamint Móré Ágnes lelkigondozó voltak.

A szakmai előadások után áldásban részesültek a szolgálat munkatársai, önkéntesei, és megáldották az újonnan elkészíttetett egyenpólókat is, melyeket lehetőség szerint viselni fognak a kórházi szolgálatteljesítés során.

Az ünnepi esemény állófogadással, beszélgetéssel, tapasztalatcserével zárult.

A főegyházmegyei kórházlelkészi szolgálat novemberben hirdeti meg a következő önkéntesképzést; a további tervek szerint képzéseket, szakmai napokat, lelkigyakorlatokat szerveznek; kialakítják a szolgálat honlapját is; megyeszerte előadásokat szerveznek, bemutatva a szolgálat és a lelkigondozói, beteglátogatói szolgálatok fontosságát. A megújult kórházlelkészi szolgálat munkatársai várhatóan 2023. szeptember végén, október elején kezdik meg működésüket fokozatosan a kórházi osztályokon.

Huszák Zsolt vezető kórházlelkész beszédében kiemelte: „Igyekszünk követni az Egyház társadalmi tanítását, amelynek öt alappillére van. Ezek közül az első és egyben legfontosabb az emberi méltóság. Az emberi életet minden elé kell helyeznünk. Az emberi méltóság megteremtése és megtartása mindenekelőtt az egyénre irányuló kiemelt figyelmet, törődést, fáradhatatlan szolgálatot is jelent, a feltétel nélküli cselekvő szeretetet, amelyet csak egy helyesen, tisztán szerető szülő tud igazán felmutatni, működtetni.

Mi ilyen szülővé kívánunk válni gyermekként szeretett kórházlelkészi szolgálatunkban, amelyben nem az intézmény, hanem a benne, általa megszólított embertársunk a »gyermek«. Őt kívánjuk feltétel nélkül szeretni, méltóságában megtartani.

Nem teszünk mi semmi különlegeset, csupán próbálunk Szent II. János Pál pápa a betegek 8. világnapjára írt (2000. február 11.) üzenetében is idézett, az Evangelium vitae kezdetű enciklikájából (1995) vett tanítása, iránymutatása alapján cselekedni, amely szerint

»…a hívek felhívást kaptak arra, hogy fejlesszék ki a hit érzékét az élet nagy és titokzatos értéke iránt, még ha az törékenynek és sérülékenynek bizonyul is.

Ez a szemlélet nem adja meg magát gyáván azoknak láttán, akik betegek, szenvednek, a társadalom peremére szorultak és a halál küszöbén vannak, hanem megengedi, hogy mindezek a helyzetek felvessék neki a kérdést, mi az értelme mindennek, és éppen ezen adottságok közepette elkezdi felfedezni minden ember arcán a szembetalálkozásra, párbeszédre és együttérzésre való felhívást«.”

Forrás és fotó: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye kórházlelkészi szolgálata

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria