Jó úton haladunk a fenntartható gazdasági gondolkodás felé – Interjú Baritz Sarolta Laurával

Nézőpont – 2017. október 7., szombat | 13:35

Baritz Sarolta Laura a Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban (KETEG) képzés megszervezőjeként ért el első helyezést a Joseph Ratzinger–XVI. Benedek Vatikáni Alapítvány és a madridi Francisco de Vitoria Egyetem „Tágabb értelem” elnevezésű pályázatán.

A domonkos nővérrel a szeptember 27-én átvett elismerésről, valamint az emberközpontú közgazdaságtan helyzetéről beszélgettünk.

– Mit jelent a KETEG képzésnek és Laura nővérnek ez az első alkalommal kiosztott vatikáni kitüntetés?

– A „tágabb értelem” bevezetése a szaktudományokba XVI. Benedek pápa gondolata, amelyet a Caritas in veritate kezdetű enciklikában fejt ki. Azt írja: a szaktudományokat egy tágabb értelem szemszögéből kell vizsgálni, hogy lássuk a tudomány végső célját is és az embert is, akit ez a tudomány érint. Ezt az integrált megközelítést a szaktudomány és a teológia, filozófia összekapcsolásával érhetjük el.

Rendkívül örültünk ennek a pályázati kiírásnak, hiszen láttuk, hogy a KETEG képzés teljesen megfelel ennek a szemléletnek. 2010-ben az Egyház társadalmi tanítására alapozott közgazdaságtani képzést indítottunk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, és három tantárgyblokkot hoztunk létre. Az egyik a teológia és a filozófia – ez főleg az emberképpel foglalkozik, de tartalmaz dogmatikát, morális teológiát, fundamentális teológiát, tehát alapvető teológiai kérdéseket is. A második egy társadalomtudományi blokk, amely a gazdasági látókör bővítését szolgálja, jogi, demográfiai, szociológiai, pszichológiai ismereteket oktatunk ennek keretében. Végül van maga a közgazdasági blokk, amelyet olyan tanárok tanítanak, akik már magukévá tették az emberközpontú szemléletet.

A pályázaton ismertettük ezt a képzést, valamint mellékeltük a doktori disszertációmat is, amely Háromdimenziós gazdaság címmel könyvben is megjelent a Kairosz Kiadónál. Ebben pontosan ennek a gazdasági gondolkodásnak az alapelveit dolgozom ki, és matematikai, empirikus bizonyítással is alátámasztom.

A pályázatunk 367 munka közül nyert. Utólag olvastam, hogy Federico Lombardi, az alapítvány elnöke azt díjazta benne, hogy nagyon magas tudományos színvonalú, és amit a pályázatban leírtunk, strukturáltnak, logikusnak és jól felépítettnek tartották. Nagyon örülnek, hogy a gyakorlatban is megvalósul ez a képzés. Ezenkívül figyelembe vették az első díj odaítélésénél azt is, hogy Magyarországon, egy volt szocialista országban született meg a KETEG képzés, a jobbára liberális gazdasági elveken nyugvó közgazdasági gondolkodás közepette.

Baritz Sarolta Laura nővér a díj átvételét követően

– Ez az elismerés Ön szerint a jövőre nézve jelenthet még nagyobb támogatottságot a képzés számára? Esetleg nem feltétlenül csak a keresztény közegben tudnak előretörni?

– Már csaknem a kezdetektől, 2013 óta együttműködünk a Budapesti Corvinus Egyetemmel, ahol három választható tantárgyban tanítjuk az emberközpontú közgazdaságtant. Minden évben csaknem 180 diák veszi fel az órákat, nagyon jók a hallgatói visszajelzések. Az oktatási rektorhelyettessel való legutóbbi beszélgetésünkön eldőlt, hogy kiterjesztjük a doktori képzésre is ezt az emberközpontú oktatást, és különböző, akár nemzetközi együttműködési lehetőségeket is keresünk. Ez a díj mindenképpen szárnyakat ad a további munkánkhoz, mert a hitelességünket és a tudományos színvonalunkat nagyon jól bizonyítja, és azt is, hogy jó úton haladunk a fenntartható gazdasági gondolkodás felé, amit érdemes valóban nem csak a keresztény köröknek megfontolni.

Jómagam egyébként tanítottam a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is és most is oktatok a Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné Domus Educationis Alapítványában (PADE) doktori hallgatókat, szintén ezeknek az elveknek a mentén. Az egyik volt tanítványom többekkel együtt tankönyvet ír a Corvinuson, ő a szerzője a gazdaságetikai rész egyik fejezetének, amihez az én doktorimat használja fel és azokat a KETEG elveket, amelyeket tőlem tanult. Tehát úgy tűnik, magasabb szinten is tud terjedni ez a fajta szemlélet.

– A KETEG képzésen kik vehetnek részt?

– A Sapientián ez egy posztgraduális, négy féléves képzés, amihez minimum egy BA-diploma kell, de nincs felső korhatár, tehát ha valakinek régebbi diplomája van, az is megfelelő. Esti képzésről van szó, pénteken, szombaton vannak az óráink. A Corvinuson pedig mind BA, mind MA szinten választhatók az emberközpontú közgazdaságtanhoz kapcsolódó tantárgyak. 2010 óta hatvan-hetven fő részesült a Sapientián a képzésben, jelenleg mintegy húszan tanulnak közgazdaságtant a keresztény elvekre épülően.

Néhány évvel ezelőtt létrejött egy KETEG Alapítvány is, amely a képzés támogatását végzi, konferenciákat és előadásokat szervezünk, könyveket adunk ki, szalont tartunk fenn, hogy ezeket a gazdasági elveket minél szélesebb körben elterjesszük.

A díjra visszatérve: bár az én nevemre szól, de úgy vélem, hogy minden egyes KETEG munkatárs kapta, mivel egy közösség vagyunk. Nagyon sokat segített a munkában, a tervezésben és a végrehajtásban Tóth József, az ÉrMe Üzleti Hálózat elnöke. Köszönetet kell mondanom még az alapítvány fiatal menedzsereinek is, Dabóczi Gergelynek és Fejes Annamáriának, valamint minden tanárnak, aki részt vesz a képzésben, lelkesedését és szakértelmét adva. A Sapientia rektora, Várnai Jakab atya nélkül sem kaphattuk volna meg az elismerést, aki helyet ad a képzésnek.

– Amikor Rómában volt, hogy átvegye az elismerést, személyesen is találkozott Ferenc pápával. Bár csak pár szót válthatott vele, megosztaná az olvasókkal, milyen volt ez a találkozás?

– A kitüntetettek abban az előnyben részesültek, hogy olyan helyük lehetett a pápai audiencia során, amely a legközelebb esett Ferenc pápához. Talán életem legszebb pillanatának mondhatnám ezt. Amikor a beszédének vége volt, kiment az emberek közé, velünk, a díjazottakkal is kezet fogott. Néhány szót váltottunk angolul: elmondtam, hogy a domonkos nővérek közössége imádkozik érte, de ő is kérte, hogy imádkozzunk érte. Két ember találkozott ebben a kézfogásban.

Fotó: Lambert Attila, L’Osservatore Romano

Agonás Szonja/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria