Kanada: háromszülős család, az abortusz kötelező elfogadása, keresztény egyetem alapításának tilalma

Kitekintő – 2018. június 18., hétfő | 13:53

Megállíthatatlannak tűnik a hagyományos értékrend felszámolása Kanadában. A közelmúltban több, a hagyományos keresztény értékrend és társadalmi berendezkedés ellen ható rendelkezés, valamint bírósági döntés született.

Az elmúlt hónapok híre volt, hogy 2018 nyarától csak olyan szervezetek igényelhetik a hagyományosan adható állami támogatást nyári táborok szervezésére Kanadában, amelyek elfogadják a liberális kormányzat alapelveit, köztük az abortuszhoz való „jogot”.

Ezzel a rendelkezéssel Kanada kormánya olyan, több évtizedes múlttal rendelkező keresztény szervezetek működését lehetetlenítette el, amelyeknek köszönhetően (nem keresztény) rászorulók ezrei tudtak tartalmas nyári kikapcsolódásban részesülni térítésmentesen. Az intézkedés ellen több mint 80 szervezet, köztük a Katolikus Egyház is tiltakozott – mindhiába.

A múlt héten az is nyilvánvalóvá vált, hogy nem egyedi esetről, a liberálisnak mondott értékrend egyfajta vadhajtásáról van szó: két olyan bírósági döntés is született ugyanis, amelyek a hagyományos értékrend és társadalmi berendezkedés ellen hatnak.

Június 12-én Új-Fundland és Labrador (kanadai tartomány) legfelsőbb bírósága hosszas pereskedés végén úgy határozott, hogy egy két férfi és egy nő együttélése során megfogant, majd 2017-ben megszületett gyermek jogait az szolgálja legjobban, ha a gyermeknek két apja és egy anyja kerül anyakönyvezésre. A pert a három ember azért indította még tavaly, mert a született gyermeket a hatóságok nem voltak hajlandóak két apával anyakönyvezni. A pert alacsonyabb fokon a bíróságok elutasították, többek között azért is, mert az anyakönyvi kivonatban a jogszabályok maximum két szülőnek biztosítanak helyet.

A tartományi legfelsőbb bíróság határozata szerint azonban ez biztosan meg kell, hogy változzon. Az ítélet indoklásában a bírák kifejtik, hogy az anya személye megállapítható, az apáé azonban az anya elmondása szerint nem, az azonban biztos, hogy a két férfi közül az egyik az. Mivel a bíróság tagjainak figyelmét az apasági teszt lehetősége láthatóan elkerülte, azt a döntést hozták, hogy mindkét férfi a gyermek apja lehet. Következésképpen mindketten be kell, hogy kerüljenek az anyakönyvbe.

Keresztény szervezetek felhívják a figyelmet arra, hogy ezzel a – precedensértékű – döntéssel megnyílik az út a poligámia és a kommunális együttlét legitimációja felé, illetve afelé is, hogy ilyen módon együtt élő embercsoportok gyermekeket fogadhassanak örökbe.

A helyzet abszurditását fokozza, hogy a bíró döntése jogszabályba ütköző: Kanada Büntető Törvénykönyve (293. § (1) b.) ugyanis kimondja, hogy bárki, aki poligám kapcsolatot szentesít (függetlenül attól, hogy házasságként vagy csak együttélésként), öt évig terjedő börtönnel büntetendő. A tartományi legfelsőbb bíróság ítéletével megvalósította ezt a tényállást.

Néhány nappal később, még ugyanazon a héten Kanada legfelsőbb bírósága egy másik történelmi jelentőségű ítéletet hozott, szintén hosszas pereskedést követően.

Ennek elszenvedője a Trinity Western University, egy Ontario és British Columbia tartományokban működő evangéliumi keresztény egyetem, amely jogi fakultást kívánt létrehozni. Az akkreditációt azonban a tartományi akkreditációs bizottságok megtagadták. Indokuk az volt, hogy az egyetem szabályzata olyan előírásokat tartalmaz, amelyek korlátozzák az LMBT személyek, és általában mindazok jogait, akik nem a szabályzatban megfogalmazott, bibliai alapú erkölcsi nézeteket vallják.

A szabályzat inkriminált része a következőket tartalmazza: „…a Biblia szerint a szexuális intimitás egy férfi és egy nő házastársi kapcsolatára szorítkozik. Isten szándéka szerint a házasság kötelékében megélt szexualitás a házastársak szeretetének örömét és új élet születését szolgálja. Ezeket az alapelveket a TWU közösség tagjai tiszteletben tartják, következésképpen törekszenek a tisztaságra gondolataikban és kapcsolataikban…”

A szabályzat kötelező érvényű, azt minden hallgatónak el kell fogadnia. A szövegből azonban világosan kiderül, hogy a hallgatóktól a szándékot várja el, vagyis azt, hogy fogadják el az abban foglaltakat, és próbáljanak a szerint élni.

De az akkreditációs bizottságoknak és a bíróságnak ez is sok volt.

A fenti döntések nem festenek túl fényes képet a Kanadában élő keresztények számára. Az mindenképpen látszik, hogy a családról, életről, szexualitásról szóló keresztény tanítás újra és újra összeakad a jelenleg uralkodó ideológiai irányzattal, akkor különösen, ha egy keresztény szervezet az elképzeléseit a közéletben is próbálja megjeleníteni.

Nagyon úgy tűnik, hogy ha ez így folytatódik, a kanadai keresztényeket saját politikai kultúrájuk fogja lassan rejtettségbe kényszeríteni.

Forrás és fotó: Puskás Balázs/S4C.News 

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria