Klebelsberg Kuno iskolája – Átadták a megújult székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziumot

Megszentelt élet – 2022. október 7., péntek | 19:28

Új sportcsarnokkal, tizenkét tanteremmel, valamint megújult tanári szobával, ebédlővel és díszteremmel bővült a ciszterciek fehérvári gimnáziuma. A megújított épületet október 5-én ünnepség keretében adták át a fehérvári ciszterci tanároknak és diákoknak.

Az 1939-ben átadott eredeti épületszárnyat kezdetben 500 tanuló befogadására tervezték, így időszerű volt a bővítés, hiszen azóta jelentősen megemelkedett a diákok száma.

A ciszterci szerzetesek 1813-ban vették át a jezsuiták által épített templom és iskola működtetését Székesfehérváron, ekkor kezdődött a gimnázium igazi fellendülése, amely az egész város szellemi és lelki életére kihatott. 1851-ben nyolcosztályos főgimnáziummá alakult, és a növekvő létszám miatt 1875-ben kétemeletesre kellett bővíteni az első épületet. A korszak híresebb tanulói nemcsak fehérvári, hanem országos ismertséget is szereztek az iskolának, így például Pyrker László későbbi egri érsek, Reguly Antal nyelvész, Szalay László történész, akadémiai tanár. A magyar irodalom meghatározó alakjai, Vajda János és Vörösmarty Mihály is itt tanultak, ahogyan Ybl Miklós és Semmelweis Ignác, valamint a nemzeti köznevelés meghatározó alakja, Klebelsberg Kuno is.

1921-ben vette fel az iskola Szent István nevét, mert ahogyan első királyunk „a magasabb szellemi és erkölcsi kultúra kisugárzására” káptalani iskolát alapított – írja a korabeli iskolai évkönyv –, úgy ciszterci Békefi Remig apátot is a magyar ifjúság nevelésének, szellemi, lelki gazdagításának a vágya vezette.

A sikeres oktatói munka következtében az épület újra szűkössé vált; ekkor a Zirci Ciszterci Apátság összefogva Székesfehérvár városával felépítette az új épületet a Jókai utcában, melyet 1939-ben adták át. A ciszterci atyák a reálgimnáziumban kiemelkedő szaktantermeket is létesítettek, az intézmény mind szakmai, mind pedagógiai színvonalában európai szinten teljesített. Ezekben az évtizedekben a ciszterci pedagógia a magyar közoktatás egészére is számottevő hatást gyakorolt. Ezt a fejlődést törte derékba az egyházi iskolák kommunista államosítása, a hit elnyomása, szerzetesrendek 1950-es feloszlatása.

1994-ben indult újra a ciszterci oktatás, és már tíz év elteltével, a rohamosan növekedő létszám miatt újra szükséges lett az épületek bővítése. Elindult a tervkészítés, azonban az érdemi előrelépést csak a magyar kormány 2017-ben megítélt 2,6 milliárd forintos támogatása tette lehetővé.

A megemelkedett kivitelezési költségek miatt azonban a tervek átdolgozására és a bővítés ütemezésére volt szükség. A rendelkezésre álló forrásból az első ütemben, 2020 októberétől a tornacsarnok és a földszinti terek készülhettek el. További 1,67 milliárd forintos kormányzati támogatásra volt szükség, hogy a második ütem is – benne a tantermekkel – kivitelezhető legyen. A munkák nagyon jól haladtak, így jóval határidő előtt, 2022 szeptemberében birtokba vehette az iskola az új épületszárnyakat.

A mindennapos testnevelés bevezetése indokolttá tette a sportcsarnok építését, a megnövekedett tanulólétszám, valamint a minőségi oktatáshoz szükséges csoportbontások pedig régóta igényelték a 12 új tanterem kialakítását. Újra van színpaddal is ellátott közösségi terme az iskolának, amely lehetőséget ad közösségi és művészeti programok megvalósítására, koncertek és színjátszó estek, kulturális és tudományos események megrendezésére. A díszterem mellett megújult az iskola konyhája és étkezője is. A ciszterci építészetre jellemző módon letisztult, visszafogott, formailag ötletes, a belső értékekre rávilágító tereket alakítottak ki az iskolában. A fenntartó Zirci Ciszterci Apátság ezzel párhuzamosan, saját forrásaiból igyekezett megújítani a régi épületszárny egyes részeit is, így lehetőség nyílt a közösen használt terek és a vizesblokkok felújítására.

A megújított és kibővített épületet október 5-én bensőséges ünnepség keretében adták a fehérvári ciszterci tanároknak és diákoknak. Elsőként Bérczi Bernát zirci apát köszöntötte a résztvevőket, s élményszerűen foglalta össze a ciszterciek székesfehérvári történetét. Köszönetet mondott elődjének a tervezésért, a kormány és a város megjelent képviselőinek pedig a megvalósításért.

Az ünnepségen részt vett Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki köszöntőjében különösen is felhívta a figyelmet a keresztény oktatás nemzetet felemelő erejére, s ezen belül is a szerzetesrendek iskoláinak jelentős hagyományaira, az általuk nevelt tudósok, művészek, kutatók kiemelkedő eredményeire.

A volt piarista diákot egy másik piarista diák követte a felszólalók között: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, aki a közösség erejét emelte ki. A szerzetesi iskolákban ugyanis olyan emberi közösségek alakulhatnak, amely a barátságon túl a hazáért és nemzetért érzett felelősséget és összefogást is megjelenítik.

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes saját személyén és családján keresztül is sok szálon kapcsolódik az iskolához. Személyes tanúságtételében megerősítette azt a régi igazságot, hogy a szerzetesi iskolák a nemzet végváraihoz hasonlíthatók. A bennük dolgozó tanárok és diákok hősiessége azonban csak akkor vezet eredményre, ha kellően erős és modern várfalak veszik körül őket, s ennek jó példája lehet ez az iskola.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere szintén felidézte személyes kötődéseit, és sok humorral, bölcsességgel átszőtt beszédében buzdította a diákokat a nagy elődök hagyományainak folytatására.

A köszöntők után a belső udvaron a nemzeti színű szalag átvágása után Bérczi Bernát O.Cist. zirci apát hálát adott a Gondviselőnek az elkészült épületért, majd ünnepélyesen megáldotta. Ezt követően Dékány Sixtus O.Cist. korábbi apáttal és Brückner Ákos Előd O.Cist. iskolai spirituálissal együtt szentelt vízzel meghintette az épület belső tereit, végül a vendégekkel bejárták az iskola új épületrészeit. A látványos, modern belső terek és az új, gumiborítású külső sportpálya is örömmel töltötte el a vendégeket és az iskola tanárait, akik már használatba is vehették ezeket.

Az esemény zárásaként Orosz Ágoston igazgató tartott pohárköszöntőt, amelyben megköszönve az új épületet, az innen hamarosan kilépő új Vörösmartykra, Vajda Jánosokra, Semmelweis Ignácokra, Ybl Miklósokra és Klebelsberg Kunókra emelte poharát.

Forrás, fotó és videó: Zirci Ciszterci Apátság

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria