Kurt Koch vatikáni bíboros is részt vesz a júniusi pannonhalmi ökumenikus konferencián

Hazai – 2021. május 19., szerda | 18:13

Isten és a világ. Vendégségben az Ige asztalánál címmel ökumenikus konferenciát rendeznek június 8-án a Pannonhalmi Főapátságban.

A konferencián előadást tart Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdítása Pápai Tanácsának elnöke; Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek; Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke; Fekete Károly tiszántúli református püspök; valamint az ökumenikus párbeszéd további kiemelkedő képviselői. A konferenciát és a záró ökumenikus vesperást a főapátság YouTube-csatornáján élőben közvetítik.


PROGRAM

10.00 – Köszöntők (Pannonhalmi Bencés Gimnázium, díszterem)
Hortobágyi T. Cirill OSB pannonhalmi főapát, ordinárius; Reuss András evangélikus lelkész, emeritus professzor (Evangélikus Hittudományi Egyetem); Michael August Blume SVD alessanói c. érsek, apostoli nuncius
Levezető elnökök: Baán Izsák OSB bakonybéli perjel, Orosz Gábor Viktor evangélikus lelkész, főszerkesztő, egyetemi docens (Evangélikus Hittudományi Egyetem)

10.20 – Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdítása Pápai Tanácsának elnöke előadása: Das Verhältnis des christlichen Glaubens zur Welt in ökumenischer Perspektive

10.50 – Fekete Károly tiszántúli református püspök, egyetemi tanár (Debreceni Református Hittudományi Egyetem) előadása: „Soli Deo gloria” – Isten dicsősége az egyház és világ kapcsolatában a református tanítás szerint

11.20 – szünet

11.50 – Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, akadémikus előadása: A saeculum fogalma és jelentésének alakulása napjainkig. Adalékok a szekularizáció témájához

12.20 – Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, egyetemi tanár (Evangélikus Hittudományi Egyetem) előadása: Ecclesia et saeculum

13.15 – napközi imaóra (Szent Márton-bazilika)

14.30 – Könyvbemutatók
Kurt Koch bíboros: Megfontolások az ökumenéről (Pannonhalmi Főapátság – Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2021); a kötetet bemutatja Dejcsics Konrád OSB kulturális igazgató, Pannonhalmi Főapátság
Úton az egység felé (Luther Kiadó – Vigilia Kiadó, Budapest, 2021); a kötetet bemutatja Orosz Gábor Viktor

15.00 – Csiszár Klára pasztorálteológus, tanszékvezető egyetemi tanár, központigazgató (Katolikus Egyetem, Linz) előadása: Misszió a megtestesült Logos nyomában

15.30 – Béres Tamás evangélikus lelkész, tanszékvezető egyetemi tanár, rektorhelyettes (Evangélikus Hittudományi Egyetem) előadása: „Gyönyörű egyetemes közösség” – Új közös pont a dogmatika ökumenikus megvitatására?

16.00 – Vladár Gábor református lelkipásztor, egyetemi tanár (Pápai Református Teológiai Akadémia) előadása: Egység a sokféleségben – közösség Krisztusban. Újszövetségi perspektívák

16.30 – Kerekasztal-beszélgetés: Kurt Koch bíboros, Erdő Péter bíboros, Fabiny Tamás püspök és Vladár Gábor lelkipásztor részvételével. A beszélgetést Görföl Tibor, a Vigilia főszerkesztője, egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem) vezeti.

18.00 – Ökumenikus vesperás Kurt Koch bíborossal (Szent Márton-bazilika)

*

A konferencia témája: Isten és a világ

A keresztény egyházak közötti kapcsolat fél évezredes története során kialakultak azok a gondolati csomópontok, amelyek köré a felekezetek vitája és párbeszéde szerveződik. Ilyen tartalmi súlypontot jelent elsősorban az egyház természete, a szentségek száma és szerepe, az egyházi hivatal, a szentek alakja, a Szentírás és a teológiai hagyomány. Úgy tűnik azonban, hogy ezek a jól ismert kérdések csak akkor érthetők igazán, ha a mögöttük húzódó általános szemléletmódokra is fény vetül. Az egyházak látásmódjának és szellemi alapállásának megvilágítására viszont már jóval ritkábban került sor, mint a bevett ökumenikus kérdések taglalására. A konferencia ezt a talán nehezebben megragadható, mégis minden kézzelfogható probléma és minden választóvonalat húzó nézeteltérés mögött felfedezhető összefüggésrendszert kívánja feltérképezni.

Ennek érdekében négy nagyobb kérdéskört állítanak középpontba. Isten és a világ viszonya a keresztény gondolkodás legalapvetőbb problémái közé tartozik, a nagy nyugati keresztény hagyományok azonban korántsem válaszolják meg egységesen. Van-e folytonosság Isten és a világ között? El lehet-e jutni a világtól Istenig? Mire képes az emberi értelem Isten megismerésével kapcsolatban? Megfér-e egymás mellett Isten és a világ? Ezek a kérdések máig elevenen foglalkoztatnak minden keresztény egyházat.

Szintén különbségek adódnak a keresztény gondolkodásformák között a történelem folyamatának értékelésében. Megvalósulhat-e a történelem folyamán Isten országa, vagy teljes formája csak a történelem végén várható? Mi a szerepe az egyháznak a történelemben? Irányítania kell-e, vagy csupán Isten országának jelszerű jelenlétét kell biztosítania? Találhat-e szövetségesekre a történelem szüntelenül átalakuló és nem ritkán emberpróbáló folyamatai közepette?

Ebből harmadsorban az a probléma adódik, hogy miként viszonyulhat a kereszténység a tőle független emberi struktúrákhoz. Milyen kapcsolatot ápoljon az állammal és a szélesebb társadalommal, a „világgal”, azaz mindazzal, amivel nem tartja magát azonosnak? Mit remélhet a kultúra szférájától, és mit nyújthat az egyetemes emberi kultúrának? Hogyan képviselheti és hirdetheti üzenetét a már nem egyöntetűen nyugati keresztény társadalmakban? Mit jelent ebben a közegben a missziós parancs teljesítése?

Végül fontosnak tűnik, hogy szóba kerüljenek azok a jellegzetesen 21. századi nehézségek és vitatott kérdések, amelyek talán közös feladat elé állítják a keresztény közösségeket. Milyen problémákat vet fel a természettudományok fejlődése? Alárendelheti-e magának az élet minden területét a gazdaság szférája? Megőrizhető-e közös lakóhelyünkül szolgáló bolygónk? Milyen célok és veszélyek jelölhetők meg az emberiség közeljövőjével kapcsolatban?

A konferencia nem titkolt célja, hogy e felelősségteljes reflexiót kívánó kérdésköröket kibontva az egyházak arra is figyeljenek, vajon mit tanulhatnak egymástól, mind a többi felekezet hagyományát, mind mai cselekvésformáit és meggyőződéseit tekintve. Ha nem csak a magunk igazát hangoztatjuk, hanem érdeklődéssel viszonyulunk egymáshoz, kiderülhet, hogy bár még nem telepedhetünk együtt a Bárány asztalához, az Ige asztalánál már közösen lehetünk tanítványai annak az igazságnak, amely fölött egyikünknek sincs hatalmunk.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria