Lezárult a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet felzárkóztatást segítő ötéves projektje

Külhoni – 2019. május 14., kedd | 17:21

Május 8–9-én „Minőségi oktatás mindenkinek” címmel projektzáró konferenciát rendezett a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet Szatmárnémetiben, az Iparosotthonban.

A svájci karitász kezdeményezésére 2014-ben indult „A szatmári és máramarosi régióban élő romák és más szociálisan hátrányos helyzetű csoportok életkörülményeinek javítása” elnevezésű ötéves projekt, aminek célkitűzése az erdődi, túrterebesi és nagybányai roma közösségek felzárkóztatása volt nevelési, közösségfejlesztési és egészségügyi programok által. A Svájci–Román Együttműködési Program keretében társfinanszírozott projektet a szatmári karitász a kolozsvári Roma Közösségek Erőforrás Központjával (RKEK) együtt valósította meg. 2018-ban kiterjesztették a projektet, így további Szatmár megyei településeken élő hátrányos helyzetű közösségek is célcsoportokká váltak.

A projektzáró konferencia házigazdája a projektet koordináló Fülöp Orsolya volt. A megnyitó után Schönberger Jenő megyéspüspök, Călin Durla főtanfelügyelő, Cerasela Bănică, a Roma Inclusion Fund programmenedzsere, valamint Berry Kralj, a svájci karitász projektfelelőse üdvözölte a jelenlévőket.

Ezt követően Thomas Hackl, a svájci karitász romániai képviselője beszélt az ötéves projektről és eredményeiről. A szakember az RKEK által megvalósított közösségfejlesztési programok egyik nagy eredményének tekinti azt, hogy a marginalizált közösségek tagjai helyi kezdeményező csoportokat hoztak létre, amelyek a közösség problémáit képviselni tudják az önkormányzat előtt is, ezáltal pedig a peremre szorult emberek sorsuk aktív alakítóivá váltak.

Az oktatási-nevelési programok eredményi közül Thomas Hackl kiemelte, hogy 2018-ban a karitász gyermekközpontjait látogató 6–14 éves gyermekek 87 százaléka járt iskolába (2014-ben ez az arány a nagybányai Craica cigány közösségben például csupán 20 százalék volt); a 2017/18-as tanévben a karitászközpontokba járó iskolások 84 százaléka léphetett felsőbb évfolyamba; szinte minden iskolás, aki harmadik vagy negyedik osztályba jut, tud írni, olvasni. A szervezet aktív segítséget nyújtott a projekt keretében a karitászközpontokból kikerülő, a nyolcadik osztályt elvégző diákok és a rokonaik munkaerőpiaci elhelyezkedésében.

A gyermekek oktatása mellett a projektben nagy hangsúlyt kapott az oktatók képzése is. A Szatmár Megyei Tanfelügyelőséggel és a Babeș–Bolyai Tudományegyetem szatmárnémeti kihelyezett tagozatával közösen a 2018-as esztendőben a karitász számos akkreditált továbbképzést tartott a Szatmár és Máramaros megyében hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak.

Stephan Müller társadalmibefogadás-szakértő a konferencián a romainklúzióban rejlő lehetőségekre világított rá. A Bosznia-Hercegovinából érkezett Daniel Bronkal, Tijana Ćetković és Ivana Šrepfler a romainklúzió terén elért sikerekről számolt be a résztvevőknek.

A konferencián a karitászprogramokban részt vett erdődi roma fiatalok, a nagybányai roma kezdeményező csoport tagjai, valamint a gyermekközpontokban dolgozó pedagógusok megosztották a projekttel kapcsolatos személyes élményeiket és tapasztalataikat.

A rendezvény második napján műhelyek keretében három témát dolgoztak fel a résztvevők: oktatás az óvodában, az iskolai sikeresség kulcsa, valamint az iskolából a munkaerőpiacra való átmenet. Az egyes témákat Beatrice Rutishauser svájci oktatási szakember, Cristea Sânziana, a Szatmár Megyei Nevelésügyi Erőforrás- és Tanácsadó Központ vezetője, valamint Adi Sinani, a Roma Education Fund képviselője vezették fel.

Az esemény végén a szervezők megköszönték a partnereknek a kiváló együttműködést, valamint a projektben részt vett karitász-gyermekintézmények, az erdődi Integretto Nevelési Központ, a túrterebesi Tours-i Szent Márton és a nagybányai Assisi Szent Ferenc Közösségi Központ szakembereinek a kitartó és áldozatos munkát. A résztvevők egyetértettek abban, hogy helyi összefogással keresnek lehetőségeket a projekt folytatására.

A projektzáró konferenciáról szóló részletes beszámoló ITT olvasható.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria