Orcád világossága – Átfogó monográfia született a hazai Görögkatolikus Egyházról

Kultúra – 2021. október 20., szerda | 19:20

Orcád világossága. A görögkatolikusok Magyarországon címmel rendeztek kiállítást Budapesten, a Pesti Vigadóban az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz (NEK) kapcsolódva. A tárlat összegző katalógusaként megjelent, azonos című kötetet október 19-én este mutatták be a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dísztermében.

A kötet egyedülálló mélységben és széles kitekintéssel, húsz tanulmány és közel 250 műtárgy leírása segítségével viszi közelebb az olvasót a Görögkatolikus Egyház történeti és kulturális értékeihez. A könyvet, melyet a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház (Görögkatolikus Metropólia) jelentetett meg, Terdik Szilveszter művészettörténész szerkesztette, munkatársa Szabó Irén volt.

Az est kezdetén a Bubnó Tamás vezette Szent Efrém Férfikar énekében gyönyörködhettünk: részletet adtak elő a sajópálfalai irmológionból (a magyarországi görögkatolikusság legrégebbi énekes kottáskönyve, 1755-ből): egy Kerub-ének második részét, ószláv nyelven, majd Boksay János (1874–1940) görögkatolikus pap és zeneszerző Téged éneklünk, Téged áldunk… című művét énekelték, magyarul.

A megjelenteket Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, valamint Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, a NEK Titkárságának vezetője köszöntötte.

Kocsis Fülöp szerint a Szent Efrém Férfikar jobb éneket nem is választhatott volna: a sajópálfalai irmológion az ottani görögkatolikus egyházközség tulajdona volt, és a másolata most is megtalálható a helyi kegytemplomban. A Kerub-ének második része – „…mert a mindenek Királyát fogadjuk, kit láthatatlanul hordoznak az angyali rendek” – elhangzott az eucharisztikus kongresszus egyik kiemelkedő eseményén, a keleti liturgián, amit a Szent István-bazilikában ünnepeltek szeptember 8-án, Youssef Absi (I. József) szír melkita pátriárka vezetésével. „Ez az ének tehát összeköti görögkatolikusságunkat a kongresszussal és ezzel a kötettel is, amely a szintén az eucharisztikus kongresszusra összeállított, Orcád világossága című kiállítás anyagát veszi sorra” – mondta az érsek-metropolita.

Kifejtette: a könyv azért olyan vaskos, mert a tárlat anyaga is sokkal szélesebb körű lett volna, mint amennyire sikerült megvalósítani. Az eredetileg a Műcsarnokba tervezett kiállítást nem tudták úgy megszervezni, ahogyan az 2020-ban létrejöhetett volna a NEK egyik rendezvényeként, a járvány miatt a kongresszus más rendezvényeihez hasonlóan egy évvel el kellett halasztani. Az Orcád világossága című tárlat így egy kicsit szűkebb térben, a Pesti Vigadó egyébként impozáns épületének egyik emeletén kapott helyet, az épület legfelső szintjén pedig a másik két, ugyancsak a NEK-hez kötődő kiállítás várta az érdeklődőket. (Ezek közül az egyik az 1938-as Eucharisztikus Kongresszust mutatta be, a másik a Katolikus Karitász történetét és szolgálatát.)

Kocsis Fülöp kiemelte: görögkatolikus egyházuknak nemcsak a múltját akarták bemutatni, hanem a jelenét és a jövőjét is. Aki megnézte a tárlatot, igazolhatja, hogy valamelyest sikerült ezt elérni a szűkebb keretek között is, sok pozitív visszajelzést kaptak. A most megjelent könyv tartalma ennél jóval bőségesebb. A tárlat pedig bezárt ugyan a Vigadóban, de élete nem ért véget: most is megtekinthető Debrecenben, a metropolitai hivatal kiállítótermében, igaz, a hely miatt szűkebb anyaggal. Nem állnak azonban itt meg:

Nyíregyházán, a Szent Atanáz Hittudományi Főiskola mellett épül egy görögkatolikus múzeum, és a kiállítás könyvben bemutatott anyagának nagy része ott majd bőségesen megtekinthető lesz.

Az érsek-metropolita köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a kötet elkészítésében, és a támogatóknak is, kiemelve a Néprajzi Múzeumot.

Mohos Gábor emlékeztetett rá: már a NEK-re való előkészületek során megélhettük azt – római és görögkatolikusok egyaránt –, ami a kongresszus jelmondata is volt: „Minden forrásom belőled fakad.” Mindannak, ami lelki és a lélekből fakadó, művészeti, közösségi gazdagság, a forrása Jézus, az alfa és az omega, aki ott van minden kezdetnél, és mindennek a célja. A püspök felidézte: mindazok, akik ott voltak az eucharisztikus kongresszuson, megtapasztalhatták, hogy valóban találkozhattak, mégpedig egészen különleges módon, Jézussal, még a hittől távolabb állók is megérezhettek valamit ebből a gazdagságból. Ez a gazdagság nem helyettesíteni akarja az emberi képességeket, hanem kibontakoztatni mindazt a talentumot, amit Istentől kaptunk a teremtésben, és nemcsak egyéni, hanem közösségi szinten is.

Isten nem egyformává akar tenni bennünket, sokszínűen bontakoztatja ki a bennünk lévő gazdagságot, és harmonikus egészként vonja egységbe.

Arra hív minket, hogy teljesítsük be mindazt, amire meghívott bennünket. Ennek fényében látjuk a Görögkatolikus Egyház kiállítását és az ebből született kötetet, amely térségünknek és Magyarországnak is egy olyan különleges színfoltját mutatja be, ami gazdagít. Mohos Gábor felidézte: amikor a Szentatya találkozott a püspökökkel, külön is megemlítette, hogy itt vannak a görögkatolikus testvérek, és ők gazdagságot jelentenek a közösségen belül. Ez a gazdagság mutatkozott be a kongresszuson is. A püspök hiszi azt, hogy nemcsak a kiállítás, hanem a szívekben rengeteg gyümölcsöt, élményt termő eucharisztikus kongresszus is tovább folytatódik. Ha őrizzük ezeket a szívünkben, és kamatoztatjuk, akkor a kiállításban is, de bennünk, a közösségeinkben is tovább él a kongresszus lelkisége, és segít abban, hogy lélekben megújuljunk, és a mai világban tudjuk hirdetni és megélni az evangéliumot.

A könyv történeti fejezeteit Molnár Antal történész, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatója mutatta be. Leszögezte: ez a kiadvány nem tanulmánykötet, hanem monográfia. A Görögkatolikus Egyház történetének, liturgiájának, művészettörténetének a szintézise, és így sokkal, de sokkal többet ad, mint az ilyenkor szokásos évfordulós vagy különböző események kapcsán megrendezett kiállítások és az azok mellé megjelent katalógusok. Ebben nagyon sok embernek van kiemelkedő érdeme – tette hozzá. Az előadó megemlítette a szerkesztő Terdik Szilveszter nevét, aki a Görögkatolikus Egyház múltjának, történetének és művészettörténetének az egyik legavatottabb kutatója, az ő „irgalmatlan” igényessége tükröződik a kötetben, amely mind külsejében, mind tartalmában nagyszerű, kifogástalan munka. A professzor idézett Kocsis Fülöp metropolita köszöntőjéből, aki a múltba tekintő jövőépítésként határozza meg ennek a vállalkozásnak a hivatását. Molnár Antal szerint ez a kötet nemcsak a jövőhöz nyújt bátorságot, hanem a hagyományokhoz való viszonyunk értelmezéséhez is.

A múlttal való őszinte számvetéshez, az identitás elemeinek pontos számbavételéhez sokszor sokkal nagyobb bátorság szükségeltetik, mint a bizonytalan és ezért gyakran indokolatlan optimizmussal eltöltő jövőhöz.

A hagyományokkal való bátor szembenézést a Görögkatolikus Egyház tudós értelmisége az elmúlt két évtizedben „igen nagy mértékben” elvégezte, és ennek a rengeteg és fáradságos aprómunkának, lelki-szellemi erőfeszítésnek, nekibuzdulásnak a szintézise ez a kötet – hangsúlyozta.

A könyv néprajzi és művészettörténeti fejezeteit Jávor Anna művészettörténész mutatta be. Kiemelte: napjaink kibillent világában különösen fontos a találkozás egy olyan értékrenddel, amely évezredes alapokon nyugszik, és kultúrája, művészete ezt őrzi, közvetíti Kelet és Nyugat között, túllépve ország- és felekezeti határokon.

Ma, amikor az ikonikus szó nemcsak a köznyelv, hanem a bulvár szintjén is elharapózott, nem árt megállni egy-egy ikon előtt, legyen az régi vagy modern, megérteni és elfogadni immanenciáját, de legalább meglátni benne a hit, a kultúra, a művészet hordozóját.

Ennek megismertetését, mi több, tanítását vállalta magára ez a könyv, míg maga a kiállítási vállalkozás kiteljesítette a hazai görögkatolikusság tárgyi, művészeti emlékeinek feltárását, megmentését, tudományos feldolgozását és széles körű, igényes bemutatását.

A könyvbemutató végén Kocsis Fülöp érsek-metropolita zárszavában elmondta: még mindig az eucharisztikus kongresszus eufóriájában élünk, de Ferenc pápa a Katolikus Egyházban újabb feladatot jelölt ki, ez pedig a szinódusi út elindítása, amit Magyarországon az eucharisztikus kongresszus folytatásaként élhetünk meg. Ezért a főpásztor azt kérte a jelenlévőktől, fogadják el azt az indítványát, amit egy nappal korábban Hajdúdorogon jelentett be – jobbára a görögkatolikusokat hívta erre, de mindenki bekapcsolódhat –: a szinódusi út egyházmegyei szakaszának idején mindennap forduljunk a Szentlélekhez. A következő vasárnaptól kezdve húsvétig mindennap imádkozzuk el legalább egyszer a Szentlélek-hívó imáságot, a Mennyei Királyt. A könyvbemutató résztvevői az érsek-metropolita vezetésével megtették ezt.

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke!
Ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz!
Minden jónak kútfeje, és az életnek megadója!
Jöjj el és lakozzál mibennünk,
és tisztíts meg minket minden szennytől,
és üdvözítsd, Jóságos, ami lelkünket.

Szerző: Bodnár Dániel

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria