Pünkösdi beszélgetés Ferenc pápa csíksomlyói látogatása kapcsán a Magyarság Házában

Hazai – 2019. május 23., csütörtök | 19:55

Közeleg Ferenc pápa történelmi romániai apostoli látogatása, amelynek során a Szentatya Csíksomlyóra is elzarándokol, és szentmisét mutat ott be június 1-jén szombaton, egy héttel pünkösd előtt. Ebből az alkalomból tartottak kerekasztal-beszélgetést május 22-én este Budapesten, a Magyarság Házában.

A rendezvényen Vágvölgyi Gergely, a S4C.news főszerkesztője beszélgetett Vass Erika néprajzkutatóval, Szvorák Katalin Kossuth-díjas népdalénekessel és Szőcs Csaba szászfenesi plébánossal, a Vasárnap katolikus hetilapot és a Keresztény Szó folyóiratot kiadó kolozsvári Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatójával.

A kérdésre, hogy mit jelent a magyarság számára a zarándoklat, Vass Erika elmondta: Szeged-Alsóvárosban nőtt fel, az ottani ferences templom közelében, a hetvenes-nyolcvanas években, sokan zarándokoltak oda a Délvidékről. A néprajzkutató idézte Bálint Sándort, aki a zarándoklatokat a „lélek színeváltozásainak” nevezte. Elhagyjuk a hétköznapokat, elzarándokolunk a szent helyre, amely összeköti a Földet és az Eget, ahol töltekezni tudunk, találkozhatunk Istennel, megfogalmazhatjuk kéréseinket Szűz Máriának, hálát adhatunk közbenjárásáért. Elcsendesülünk, és erőt, kegyelmet kapunk a folytatáshoz.

Szvorák Katalin rámutatott: az egész életünk zarándoklás, keressük önmagunkat, a Mindenhatót, kérve az ő segítségét. A zarándok önmagát szeretné megtalálni Istenen keresztül, és az út végén, amikor leszakad róla minden teher, és lelkileg lecsupaszodik, akkor meg is találja. A népdalénekes magányos zarándoknak nevezte önmagát, úgy érzi, hogy az énekeken keresztül mindig közelebb kerül a Teremtőhöz, és ez hatalmas erő számára.

Szőcs Csaba kifejtette: a zarándoklat nem azt jelenti, hogy A pontból eljutunk B pontba – ez egyszerű utazás. A zarándoklatnál maga az út, a lelki béke megtalálása a lényeg. Nagyon sok magyar ember számára a csíksomlyói búcsú jelenti a zarándoklatot.

Pünkösd ünnepéről szólva Szőcs Csaba kiemelte, hogy a Szentlélek kiáradása ünnepének Erdélyben van egy sajátos máriás jellege is, éppen Csíksomlyó miatt. Ez sajátos gazdagság, amit meg kell becsülnünk. Jó érzés évente elmondani, hogy a csíksomlyói Szűzanya hazavár minket. Pünkösd a Lélek erejével átalakította az apostolokat, „helyre tette” őket, a korábban félénk társaság bátorságra kapott, belelkesedett, izzott bennük a Lélek, és elindult az Egyház zarándokútja. Nagyon közel áll mindehhez Mária, az Egyház anyja.

Vágvölgyi Gergely történelminek nevezte Ferenc pápa erdélyi látogatását, hiszen először zarándokol el katolikus egyházfő a csíksomlyói nyeregbe. Kérdésére, hogyan fogadták a hírt a helyiek, Szőcs Csaba atya elmondta: a pápalátogatás témája jó ideje terítéken volt, a romániai püspöki konferencia többször foglalkozott a kérdéssel, hogy időszerű-e, vagy sem. Mégis, amikor januárban hivatalosan bejelentették a hírt, meglepetéssel, de nagy örömmel fogadták.

A Verbum egyesület igazgatója, a katolikus Vasárnap hetilap kiadója felidézte, hogy Romániában már járt pápa, húsz évvel ezelőtt, 1999-ben II. János Pál, ami ugyancsak történelmi jelentőségű volt, hiszen először látogathatott el ortodox többségű országba katolikus egyházfő. Ferenc pápa most lelkipásztori utat tesz Romániában, és talán megpróbálja gyógyítani azt a sebet, ami a húsz évvel ezelőtti pápalátogatás során keletkezett, hogy hiányként élték meg az emberek Erdélyben, hogy oda, ahol a katolikusok többsége él, nem mehetett el II. János Pál. „Nagyon örülünk, készülünk, és szeretettel várjuk a Szentatyát Erdélyben és Románia többi területén is” – mondta Csaba atya, aki kérte a beszélgetésen jelenlévők imáit, hogy a pápalátogatás idején végig működjön a Szentlélek kegyelme.

Kérdésre válaszolva Szvorák Katalin elmondta, más elfoglaltsága miatt nem lesz jelen a pápalátogatáson, de többször járt már Csíksomlyón, énekelt a kegytemplomban, amelynek fantasztikus kisugárzása van. Vass Erika ott lesz a csíksomlyói pápai szentmisén. Emlékeztetett rá: a kegyhely a 16. század, a reformáció elterjedése óta a katolicizmus védőbástyája a ferenceseknél; a pápa pedig Assisi Szent Ferencről nevezte el magát. 

A beszélgetés szüneteiben Szvorák Katalin egyházi népénekeket énekelt, hangjával az Ég felé emelve a hallgatóság lelkét.

A rendezvényen jelenlévők megtekinthették a Magyarság Háza és a Báthory-Bem Hagyományőrző Egyesület 11+1 című, közösen szervezett fotókiállítását, amelyen Okos Mártonnak, az egyesület elnökének a képei láthatók. 2008 óta a Mező Tibor vezette Kárpáteurópa Utazási Iroda tizenegy alkalommal szervezett vonatos zarándokutat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra, az ezek során készített fotóit állította most ki Okos Márton. A +1. tabló az idei II. Rákóczi Ferenc-emlékévhez kapcsolódik.

Okos Márton elmondta: első alkalommal Erdő Péter bíboros, prímás levélben köszöntötte a zarándokokat. Kezdetben körülbelül hatszázan vettek részt a zarándoklaton, mostanra ez a szám ezerre emelkedett. A hagyományőrző egyesület elnöke „nyakas kálvinistaként” jellemezte magát, de minden alkalommal ott van a csíksomlyói búcsún, mert ez már messze túlnőtt minden felekezeti különbségen – a magyarság lelki összetartozását fejezi ki.

Ferenc pápa Csíksomlyón – Találkozásra készülünk

Ezzel a címmel adott ki könyvet a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület Ferenc pápa romániai apostoli látogatására. A kötetet Bodó Márta, Fábián Róbert és Serbán Mária szerkesztette. Bevezetőjében Bodó Márta kifejti: „Amikor tehát Ferenc pápát várjuk, fogadjuk, a vele való találkozásra készülünk, elsősorban a vendégszeretethez szükséges nyitottságra törekszünk, illetve arra, hogy az érkezőt kellőképpen megismerve jól értsük őt. Egyben fontos felidéznünk, átismételnünk saját vallásos, katolikus történetünk lényegét, gyökereinket jól értenünk, az esetleg rátapadt, de nem a lényeghez tartozó sarat és port letisztítva magunkat is világosabban látni.”

A kötetben Nóda Mózes A „világ végéről” jött pápa című tanulmányában a Szentatya életútját mutatja be. Olvashatjuk a kiadványban Marton József A római pápák és az erdélyi egyházmegyék kapcsolata című történeti áttekintését és Jakubinyi György érsek Márton Áron és a Szentszék című tanulmányát. Nyilatkozik a pápalátogatásról Miguel Maury Buendía romániai pápai nuncius és Tamás József segédpüspök.

A kötet megismertet a csíksomlyói búcsú történetével is, és tartalmaz négy imát Ferenc pápától. A Jakubinyi György gyulafehérvári érsek által írt imádság pedig így hangzik:

Szerető mennyei Atyánk,
Te választottad Ferenc pápát,
hogy Szent Péter utódaként
vezesse Anyaszentegyházunkat.
Szentlelked kísérje találkozásunkat,
hogy megerősítsen őseink hitében és erényeiben,
bátorítson a kitartó reményben,
megújítson az isteni és felebaráti szeretetben.
Csíksomlyói Segítő Szűz Mária,
könyörögj érettünk! Ámen.

Fotó: Merényi Zita

Bodnár Dániel/Magyar Kurír 

Kapcsolódó fotógaléria