Testi-lelki gyógyulás az Oltáriszentség erejével – Hazánkba látogatott Joseph Vadakkel MCBS

Megszentelt élet – 2022. október 3., hétfő | 9:01

Kéthetes missziós látogatásra érkezett hazánkba szeptember második felében az indiai Joseph Vadakkel MCBS, az Oltáriszentség Missziós Rend tagja. Látogatásait mindenhol nagy várakozás előzte meg. Az alábbiakban a szeptember 27-i, nyíregyházi Fatimai Szűz Mária-templomban megtartott előadásról szóló beszámolót olvashatják szerkesztve.

Joseph Vadakkel MCBS világszerte tart lelkigyakorlatokat az Oltáriszentség gyógyító erejéről és csodáiról, a szentségimádás átformáló hatásairól. Kéthetes magyarországi tartózkodása alatt Testi-lelki gyógyulás az Oltáriszentség erejével címmel tartotta meg gyógyító alkalmait. A nem mindennapi alkalmakra a környező plébániákról is érkeztek hívek.

A misszionárius szerzetes bátorította a jelenlévőket a rendszeres szentségimádásra: elég mindenkinek csak tíz embert meghívni egy-egy alkalomra, és ha a tíz ember is ugyanígy tesz, máris százan lesznek. Csak el kell kezdeni.

Vadakkel atya örömét fejezte ki, hogy egy Szűz Máriának szentelt templomban került sor a gyógyító alkalomra. Mária nagyon fontos a lelki életünkben, különösen nagy segítőnk a gyógyulásainkban: ő az, aki a kánai menyegzőn arra kéri Jézust, hogy teremtsen nekünk új bort, vagyis új örömet, szeretetet, reményt és új életet (…) A kánai menyegzőre Jézus örömmel fogadta el a násznagy meghívását, és ugyanilyen boldogan tesz eleget a mi meghívásunknak is, ha engedjük, hogy belépjen az életünkbe, a családunkba – mondta. Emlékeztetett rá, hogy amikor a kánai menyegzőn elfogyott a bor, Szűz Mária azonnal Jézushoz fordult, nem kezdte el mással megbeszélni a problémát.

Fontos tőle megtanulnunk, hogy ha szembe találjuk magunkat egy nehézséggel, akkor nem kell mindenkinek panaszkodni, hanem

azonnal Jézushoz kell fordulni.

A szolgák nem sejtették előre, hogy el fog fogyni a bor, de amikor szembesültek vele, Mária közbenjárására azonnal ott volt a megoldás. „Keressétek először az ő országát és igazságát, és minden mást megad nektek…” (Mt 6,33) – hangsúlyozta a Szentírás üzenetét Vadakkel atya.

Jézus mindenkinek jót akar. Az Újszövetség tele van jelekkel, a csodáival, de a legelső csodát a családján belül, Galileában, a Kánai menyegzőn tette. Ez a kezdőpontja az Ő működésének. Ha Jézust meghívjuk, ugyanígy fog tenni a mi családunkban is, és sok módon fog segíteni.

Ha Jézus nevében összegyűlünk, a Szűzanya is jelen van, és boldog, hogy együtt látja gyermekeit. 

(...) Szűz Mária különösen nagy segítőnk a gyógyulásainkban. Vadakkel atya megosztotta hallgatóságával, hogy egy alkalommal, amikor Németországban tartott lelkigyakorlatot, az ottani szervező arról panaszkodott, hogy az édesanyja beteg, a lábaiban leállt a vérkeringés és az orvos azonnali amputálást javasolt. Vadakkel atya bement hozzá a kórházba, és bátorította a beteget, hogy ne adja fel, a Szűzanya segíteni fog. Másnap reggel az édesanya meglátta a Szűzanya képét az ablakban, majd abban a pillanatban elindult a vérkeringés mindkét lábában, és meggyógyult. Jézus és a Szűzanya velünk vannak – hangsúlyozta az előadó, hozzátéve:

Ha kinyitjuk a Szentírást, ott találjuk Isten „telefonszámát”, a 333-as segélyhívó számot: „Kiálts hozzám, és válaszolok neked!” (Jer 33,3)

Az Újszövetségben pedig Jézus meghívását olvashatjuk: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket.” (Mt 11,28)

A szentségimádás és gyógyító ima során Vadakkel atya személyesen fordult a jelenlévőkhöz, megszólítva őket nehézségeikben, betegségeikben, gondjaikban. Tanításában a csodálatos kenyérszaporításról is beszélt, amikor Jézus ötezer embert öt kenyérrel és két hallal jóllakatott.

Miért ment ötezer ember Jézushoz? Mert híre ment, hogy gyógyító ereje van. Tanításával gyógyította őket, és a mai napig sokan összegyűlnek gyógyító erejében bízva. Jézus azt mondja: „Veled vagyok tegnap, ma és holnap.”

A történet kulcspontja, hogy Jézushoz jöttek, és így laktak jól. A csoda a tanítás után történt. Ez arra utal, hogy Isten igéjének a hallgatása nagyon fontos ahhoz, hogy munkálkodni tudjon az életünkben. A csodálatos halfogás is Isten igéjének a meghallása után történt. „Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok.” (Jn 15,7)

Vadakkel atya arra is figyelmeztetett, mennyire fontos az imában a hálaadás. Amikor Jézus a kezébe vette az öt kenyeret és a két halat, szemét az égre emelte, és hálát adott… Ha hálásak vagyunk, akkor a hitünk, a reményünk, a szeretetünk, az örömünk is növekedni fog. Hiszünk Istenben, de fontos, hogy szeressük is Őt. Jézus vágyik a szeretetünkre, ezért kérdezte meg Pétert háromszor is: „Szeretsz-e engem?”

A csodálatos kenyérszaporítás során Jézus arra kérte a tanítványait, hogy ültessék le az embereket. Miért? Ez egy nagyon szép, szimbolikus kép a szentségimádásra. Ötezer ember éhes volt, és leült Jézus köré szívében ötezer másik problémájával. Jézus csodát tett: mindenkit jóllakatott, és mindenki válaszokat kapott.

Amikor tehát szentségimádásra jövünk, leülünk, letérdelünk Jézus elé a problémánkkal, és utána a válaszokkal állunk fel.

Majd tizenkét teli kosár maradékot szedtek össze a tanítványok. Minden tanítvány, aki szolgált, egy teljes kosár kenyeret kapott, mert ők mindig Jézussal voltak, neki segítettek, szolgálták és hallgatták Őt.

Kérdezhetnénk, hogy amikor szentségimádásra jövünk, mit kapunk jutalmul cserébe? Egy teljes kosár áldást kapunk. Gyertek Jézushoz szentségimádásra, szentmisére, szentgyónásra! „Keressétek először az ő országát és igazságát, és minden mást megad nektek – mondta útravalóul Joseph Vadakkel MCBS, az Oltáriszentség misszionáriusa.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria