Új típusú piarista oktatási központtá alakul a váci ferences rendház

Megszentelt élet – 2019. október 12., szombat | 12:00

Újabb szakaszához érkezett a váci ferences rendház teljes körű felújítása. Miután befejeződött a külső, rendkívül tetszetős megújulást hozó rekonstrukció, nagyobb ütemben folytatódhat a falakon belül az új funkciónak megfelelő átalakítás, ugyanis ezután munkaerőpiaci elhelyezkedést segítő, speciális fejlesztőközpont kap helyet a patinás épületben Kilátó néven.

Ez a felújítás a piarista rend számára azért különösen fontos, mert végeredményben azt teszi majd lehetővé, hogy a fiataloknak egy olyan csoportját is jobban fel tudjuk karolni, akik a hagyományos iskolarendszerhez ezen intézmény segítsége nélkül egyáltalán nem tudnának kapcsolódni, vagy csak nagyon korlátozottan lenne erre lehetőségük – emelte ki az október 10-én tartott „bokrétaünnepségen” Szilvásy László, a létesülő új intézmény fenntartását vállaló tanítórend tartományfőnöke.

Dobszay Benedek, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományfőnöke elmondta, hogy a kárpótlás során visszakapott kolostorépületnek a kezdetektől szerettek volna új funkciót találni, de az évek múlásával be kellett látni, hogy ezt saját erőből nem tudják megvalósítani. Így aztán örömmel fogadták a kezdeményezést, hogy egy szociális célt is betöltő speciális oktató-nevelő intézmény jöjjön létre az épületben, a barátok temploma plébániai szolgálatának feladatát pedig a jövőben megosztja a két rend.

Fördős Attila polgármester köszönetet mondott az állami támogatásért, amelynek révén Vác egyik emblematikus épületegyüttese teljes mértékben megújulhat, és egyben egy merőben új típusú oktatási intézmény jöhet létre, tovább erősítve a település iskolavárosi szerepét.

Szent helyen vagyunk, hiszen a Szent István királyunk alapította püspökség első székesegyházának helyet adó területen évszázadokkal később emelt kolostor falai között állunk. És a jövőben is szent hely lesz ez az épület azáltal, hogy a rászorulók munkaerőpiaci elhelyezkedését segítő egyházi fenntartású intézménynek ad otthont. Van tehát ebben az építkezésben egy nagyon fontos történelmi folytonosság – emelte ki a városvezető.

Az egyedülálló funkciójú új intézmény létrehozását, a rendház ehhez szükséges rekonstrukcióját a kormány több mint kétmilliárd forint összegű támogatása teszi lehetővé.

Ebben az intézményben a fogyatékkal élő fiatalok olyan többlet segítése valósulhat meg, a minél önállóbb életre való felkészítésük érdekében, ami nagyon egyedi és átfogó támogatást jelenthet az iskolás korú vagy a már valamivel idősebb tanulóknak. Ugyanakkor ez a képzés, ez a foglalkozás értelemszerűen az érintett családoknak is nagy segítség lehet. És akkor a segítő munka során szerezhető módszertani tapasztalatokról, azok széles körű terjesztésének fontosságáról még nem is szóltunk – mondta Rétvári Bence országgyűlési képviselő, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára.

Pölöskei Gáborné, a tárca szakképzésért felelős helyettes államtitkára kiemelte, hogy a létrejövő új iskola egyrészt összeköti a szakképzést és a pályaorientációt, másrészt a támogató bázis szerepét is be kívánja tölteni a különös odafigyelést igénylő fiatalok számára.

Szöveg és fotó: Ribáry Zoltán

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria