Növekvő és csökkenő adatok – A Katolikus Egyház a legfrissebb statisztikák tükrében

Kitekintő – 2023. október 20., péntek | 20:05

A Fides, az Evangelizáció Dikasztériumának hírügynöksége a missziós világnap alkalmából október 20-án közreadta a 2021. december 31-én lezárt statisztikai adatokat, melyekről az Egyház Statisztikai Évkönyvének (Annuarium Statisticum Ecclesiae) legújabb kiadásából értesülhetünk. Ezek az adatok betekintést nyújthatnak az Egyház helyzetéről világszerte.

Idén október 22-én immár 97. alkalommal tartják meg a missziós világnapot, ebből az alkalomból, ahogy olvasóink azt már megszokhatták, a Fides hírügynökség néhány válogatott statisztikai adatot közöl, hogy áttekintést nyújtson az Egyház helyzetéről világszerte.

Az adatsorok az Egyház Statisztikai Évkönyvének legfrissebb kiadásából származnak (az adatfelvétel lezárása: 2021. december 31.), és többek között a hívek és papság létszámára, valamint az egészségügy, a jólét és az oktatás területén végzett tevékenységekre vonatkoznak. Végül áttekintést kapunk az Evangelizációs Dikasztériumra bízott egyházi feladatkörökről. (A 2020-as évhez képest mutatkozó növekedést (+), a csökkenést (-) jelöli. Ahol az adatok között (statisztikai) egységről van szó, az az adott évre vetített pozitív és negatív adatok összegét jelenti – a szerk.)

A világ népessége

2021. december 31-én a világ népessége 7 785 769 000 fő volt, 118 633 000 fővel növekedett az előző évhez képest. Népességnövekedést regisztráltak Európa kivételével minden kontinensen. A növekedés Ázsiában volt a legnagyobb (+71 186 000), majd Afrikában (+40 089 000 fő), Amerikában (+7 398 000 fő) és Óceániában (+184 000 fő), míg a népesség valamelyest csökkent Európában (-224 000 fő).

Katolikusok

2021. december 31-én a katolikusok száma a világon 1 375 852 000 volt, az előző évhez képest 16 240 000 fővel növekedett. A korábbi évekhez hasonlóan növekedés mutatkozik négy kontinensen: Afrikában (+8 312 000 fő) és Amerikában (+6 629 000 fő), illetve Ázsiában (+1 488 000 fő) és Óceániában (+55 000 fő), míg csökkenés Európában (-244 000 fő).

A katolikusok aránya a világon az előző évhez képest enyhén csökkent (-0,06%): 2021-ben 17,67% volt. Az egyes földrészeken enyhe eltéréseket regisztráltak ebben az arányszámban.

Egy katolikus papra jutó népesség

2021-ben az egy papra jutó személyek száma a világon egységnyi szinten nőtt, ezzel az átlag 15 556 főre emelkedett. A növekedés sorrendben: Afrika (+2017), Amerika (+131), Ázsia (+496), Európa (+78) és Óceánia (+17).

Az egy papra jutó katolikusok száma a világon 59 egységgel nőtt, az átlag így 3373 volt a vizsgált 2021-es évben. Ázsia kivételével (-1) minden kontinensen: Amerikában (+99), Európában (+38), Afrikában (+12) és Óceániában (+6)  növekedés tapasztalható.

Egyházmegyék és missziós helyek

Az egyházmegyék száma csak 3 egységgel nőtt az előző évhez képest, összesen 3030-ra. Új egyházmegyék csak Amerikában (+1) és Afrikában (+2) jöttek létre, míg a többi kontinensen számuk változatlan maradt.

A rezidens pappal rendelkező missziós helyek száma 3241 (-43) volt. Növekedést regisztráltak Amerikában (+56) és Európában (+4), Óceániában változatlan maradt a számuk, míg csökkenés tapasztalható Ázsiában (-101) és Afrikában (-2). A rezidens pap nélküli missziós helyek száma összesen 297-tel csökkent, 130 857-re, a változások a következőképpen oszlanak meg: csökkenés tapasztalható Amerikában (-251) és Ázsiában (-591), növekedés Afrikában (+540), Európában (+3) és Óceániában (+2).

Püspökök

A Katolikus Egyház püspökeinek száma 23 egységgel, 5340 főre csökkent. A megyéspüspökök száma eggyel csökkent, az egyéb püspököké 22-vel. A megyéspüspökök száma 4155, míg az egyéb püspököké 1185 volt 2021-ben.

A megyéspüspökök száma növekedett Amerikában (+9) és Európában (+1), míg csökkenés tapasztalható Amerikában (-6), valamint Ázsiában (-2) és Óceániában (-3). Az egyéb püspökök száma mindenhol csökkent: Afrikában (-2), Amerikában (-16), Ázsiában (-2), Európában (-3), kivéve Óceániát, ahol egy egységnyi növekedés tapasztalható.

Papok

A papok száma a világon 407 872-re csökkent (-2347). A csökkenés megint csak Európában (-3632) és Amerikában (-963) volt a legjelentősebb. Növekedés Afrikában (+1518), Ázsiában (+719) és Óceániában (+11) tapasztalható.

Az egyházmegyés papok száma a világon 911-gyel csökkent, így összesen 279 610 fő volt 2021-ben. Európában (-2237) és Amerikában (-230) csökkenést regisztráltak, míg a többi földrészen: Afrikában (+974), Ázsiában (+561) és Óceániában (+21) növekedés mutatkozott.

Az egyéb papok száma 1436 egységgel csökkent, összesen 128 262-re. Növekedés Afrikában (+544) és Ázsiában (+158), csökkenés Európában (-1395), Amerikában (-733) és Óceániában (-10) volt tapasztalható.

Állandó diakónusok

Az állandó diakónusok száma a világon tovább emelkedett, a növekmény 2021-ben elérte az 541 egységnyit, összesen 49 176 fő végezte ezt a szolgálatot. Növekedést minden kontinensen mértek: Európában (+268), Amerikában (+147), Afrikában (+59), Ázsiában (+58) és Óceániában (+9).

A tárgyévben az egyházmegyei állandó diakónusok száma a világon 48 575 volt, ami összességében 316 egységnyi növekedést jelent. Ázsia kivételével (-13) minden kontinensen növekedés tapasztalható: Európában (+150), Amerikában (+139), Afrikában (+31) és Óceániában (+9).

Az egyéb állandó diakónusok száma 601 volt 2021-ben, ami 225 egységnyi növekedést jelent az előző évhez képest. Növekedés mutatkozik Európában (+118), Afrikában (+28), Ázsiában (+71), Amerikában (+8), míg Óceániában változatlan maradt a számuk.

Férfi és női szerzetesek

A nem pap szerzetesek száma 795 egységgel, 49 774 főre csökkent. A változások kontinensenként: Európában (-599), Amerikában (-311) és Óceániában (-115) kevesebben lettek, míg Afrikában (+205) és Ázsiában (+25) többen.

2021-ben is tovább csökkent a szerzetesnők száma: 10 588 egységgel, összesen 608 958 főre. Növekedést regisztráltak megint csak Afrikában (+2275) és Ázsiában (+366), csökkenést Európában (-7804), Amerikában (-5185) és Óceániában (-240).

Világi intézmények

A Katolikus Egyház világi intézményei (institutum saeculare) a megszentelt élet sajátos közösségei. Tagjaik olyan világban élő keresztények, akik az evangéliumi tanácsok szerinti életre kötelezik el magukat, de a szerzetesrendek tagjaival szemben nem hagyják el világi hivatásukat, és nem élnek együttlakással járó közös életet.

A világi intézményekben lévő férfiak száma 593 (+10) volt 2021-ben. Csökkenés Európában (-6), Amerikában (-3) és Ázsiában (-2), növekedés csak Afrikában (+21) mutatkozott, míg Óceániában változatlan maradt a számuk.

A női világi intézmények tagjainak száma csökkent, 278 egységgel, összesen 19 688 főre. Növekedést Afrikában (+59) és Óceániában (+25), míg csökkenést Európában (-306), Amerikában (-53) és Ázsiában (-3) regisztráltak.

Laikus misszionáriusok és katekéták

2021. december 31-ig a laikus misszionáriusok száma a világon 410 449 fő volt, ami összességében 3112 egységnyi csökkenést jelent a következő bontásban: Ázsiában (+668), Európában (+113) és Afrikában (+31) többen lettek, míg Amerikában (-3905) és Óceániában (-19) kevesebben.

A katekéták száma a világon 5397 egységgel, összesen 2 877 652 főre csökkent. Földrészenkénti bontásban: Amerikában (-9469), Európában (-2394) és Óceániában (-793) csökkent, míg Afrikában (+4574) és Ázsiában (+2685) növekedett a számuk.

Papnövendékek

A papnövendékek (egyházmegyei és egyéb nagyszeminaristák) száma 1960 egységgel csökkent, összesen 109 895 főre. Növekedést csak Afrikában regisztráltak (+187). A többi földrészen: Európában (-888), Amerikában (-744), Ázsiában (-514) és Óceániában (-1) csökkenés mutatkozott.

Az egyházmegyei papnövendékek száma 1434 egységgel csökkent, 66 553 főre. Afrikában (+36) és Óceániában (+3) növekedés, míg Európában (-689), Amerikában (-588) és Ázsiában (-196) csökkenés volt tapasztalható.

Az egyéb papnövendékek száma 526 egységgel csökkent, összesen 43 342 főre. Növekedést csak Afrikában (+151) regisztráltak, míg Ázsiában (-318), Európában (-199), Amerikában (-156)  és Óceániában (-4) csökkenés mutatkozott.

Kisszeminaristák

Az úgynevezett minor szeminaristák (akik a főszemináriumi életre készülnek, beleértve az egyházmegyei és egyéb kisszeminaristákat) száma 316 egységgel nőtt, összesen 95 714 főre. Csökkenést regisztráltak Ázsiában (-1216), Amerikában (-372), Európában (-144) és Óceániában (-5), míg Afrikában jelentős növekedést (+2053).

Az egyházmegyei kisszeminaristák száma 72 801 (-442), az egyéb kisszeminaristáké 22 913 (+141) volt 2021-ben. Az egyházmegyei kisszeminaristák száma Afrika kivételével (+1585) minden kontinensen csökkent: Ázsiában (-1417), Amerikában (-512), Európában (-87) és Óceániában (-11) is. Az egyéb kisszeminaristák száma csak Európában csökkent (-57), míg növekedést regisztráltak Afrikában (+468), Ázsiában (+201), Amerikában (+140) és Óceániában (+6).

Katolikus iskolák és oktatás

Az oktatás területén a Katolikus Egyház 74 368 óvodát működtet 7 565 095 gyermekkel; 100 939 általános iskolát (alsó tagozat) 34 699 835 tanulóval; 49 868 általános iskolát (felső tagozat) 19 485 023 tanulóval. Emellett 2 483 406 középiskolás diák és 3 925 325 egyetemi hallgató számára nyújt oktatást.

Katolikus karitatív és egészségügyi intézmények

Az Egyház által a világban működtetett karitatív és egészségügyi központok közé tartoznak: 5405 kórház; 14 205 gyógyszertár, főként Afrikában (5061) és Amerikában (3523); leprások számára 567 gondozóház, főleg Ázsiában (290) és Afrikában (215); 15 276 idősek vagy krónikus betegek vagy fogyatékkal élők ellátását biztosító gondozóotthon, főként Európában (8149); 9703 árvaház, főként Ázsiában (3230); 10 567 bölcsőde, 10 604 házassági tanácsadó központ, főként Európában (5390) és Amerikában (2609); 3287 szociális rehabilitációs központ, főként Amerikában (1421), valamint 35 529 egyéb típusú intézmény, főként Amerikában (13 697) és Európában (16 841).

A teljes és részletes angol nyelven közreadott adatsor IDE klikkelve tölthető le.

Forrás és fotó: Fides

Kuzmányi István/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria