Tanítsátok jobban a hittant – üzeni a negyvenkét éve megválasztott pápa

Kitekintő – 2020. augusztus 26., szerda | 18:44

Albino Luciani püspökként megélte a II. vatikáni zsinatot és egyszerű szavakkal közvetítette annak tanítását a híveknek. Tanúságot tett az Egyházhoz való hűségről, ami manapság aktuálisabb, mint valaha. Albino Lucianit 42 éve, 1978. augusztus 26-án választották pápává. A Vatikáni Rádió főszerkesztője, Andrea Tornielli jegyzetben emlékezett a rövid pápaságra.

Negyvenkét évvel ezelőtt ezen az estén egy mosolygós arc jelent meg a Szent Péter-bazilika központi erkélyén: VI. Pál pápa utóda. Albino Luciani velencei pátriárkát 1978. augusztus 26-án a negyedik szavazás alkalmával választották meg, és az I. János Pál nevet vette fel, közvetlen elődeinek – Roncalli [XXIII. János – a szerk.] és Montini [VI. Pál – a szerk.] pápa – tisztelete jegyében. XXIII. János nevezte ki Vittorio Venetó-i püspöknek, és ezáltal bevonta a zsinati atyák közé. VI. Pál helyezte át Velencébe és kreálta bíborossá. Azon a nyár végi meleg estén senki sem gondolta volna, hogy a szelíd és alázatos venetói pásztor, I. János Pál pápasága a történelemben az egyik legrövidebb lesz.

Negyvenkét évvel később, amikor a II. vatikáni zsinatot támadás és kritika éri, fontos Luciani pápára a szavain keresztül emlékezni, amiket püspökként és zsinati atyaként írt, és amelyekkel egyházmegyéje híveinek elmagyarázta, hogy mi történik Rómában

– fogalmaz Andrea Tornielli.

A zsinat előkészítő szakaszában Albino Luciani írásban megfogalmazta véleményét a kezdeményezésről. Püspöki esküje alkalmából annak a reményének adott hangot, hogy a zsinat rávilágít a keresztény optimizmusra, amely a Feltámadott Úr tanításából árad a relativista kultúra elterjedt pesszimizmusával szemben. Elítélte az ismeretek általános hiányát a hit alapvető elemeinek tekintetében. Luciani püspök figyelmesen hallgatta a vitákat a zsinaton. Sosem szólalt fel, de nagyon hosszú jegyzeteket készített. Újraolvasta Antonio Rosmini és sok teológus munkáját, alaposan tanulmányozta Henri de Lubac és Hans Urs von Balthasar gondolatait. Gyakran írt egyházmegyéje híveinek, és friss információkkal látta el őket a zsinat eredményeiről. Elmagyarázta nekik a kényes kérdéseket megszokott tanítói és kateketikai stílusában, elkerülve azonban a túlságos leegyszerűsítéseket. Azonnal rámutatott, hogy a zsinat főszereplője „a Szentlélek, amely jelen van a munkák során és egybetartja azt, illetve megakadályozza a doktrinális tévedéseket és elhajlásokat”.

1963. október 14-én, a missziós világnapon kelt üzenetében Luciani a világ minden részéről érkezett püspökök küldetéséről írt a híveknek. „Néhány szót váltva a főpásztorokkal olyan gondolatok és szükségletek tárulnak elénk, amelyek sosem fordultak meg a fejünkben” – fogalmaz a későbbi I. János Pál. A zsinat első szakaszának lezárulása után hazatérve egyházmegyéjébe meghívta néhány napra a tanganyikai (ma Tanzánia – a szerk.) Karema püspökét, hogy a hívek is megéljék az Egyház egyetemességének dimenzióját. XXIII. János halálakor a lelki üdvéért bemutatott szentmisén Luciani püspök így vallott elődjéről:

János pápa gondolata, ami a legnagyobb hatást gyakorolta rám: Ecclesia Christi lumen gentium! Az Egyháznak nemcsak a katolikusokat kell megvilágítania, hanem mindenkit, mert mindenkié, és közelebb kell hozni mindenkihez.”

Luciani püspök írásaiból érthetővé válik, hogy a későbbi pápa miként tekintett a zsinat meghatározó témáira. Az első a liturgiára vonatkozott. „Nagy probléma a misét illetően, hogy miként segítsük a híveket ahhoz, hogy a keresztény élet csúcspontjából hogyan gazdagodjanak leginkább.” Az első segítség, hogy a Biblia, Isten szava anyanyelven hangozzék el. A második segítség, hogy a szentmisét a latin helyett anyanyelven mutassák be. A harmadik segítség pedig a szentmise rítusainak egyszerűsítése, a negyedik a hívek részvételének könnyebbé tétele.

A zsinat által megvitatott legkényesebb és legösszetettebb téma a vallásszabadság kérdése volt; jelentős változást hozott a szemináriumokban tanítottakhoz képest. „Mindannyian egyetértünk abban, hogy egyetlen igaz vallás van. Akit azonban nem győz meg a katolicizmus, jogában áll, hogy megvallja saját vallását több okból eredően. A természetjog azt mondja, hogy mindenkinek joga van keresni az igazságot. A vallásra vonatkozó igazságot nem lehet egy szobába zárkózva és könyveket olvasva keresni. Másokkal kell komolyan beszélgetni és tanácskozni róla” – hangsúlyozta Luciani püspök.

A nem katolikusokat illetően a későbbi I. János Pál így írt: „Jónak kell ítélni saját vallásunkat, de másokét is. A vallás szabadon választható kell hogy legyen. Ezek természetes jogok, melyekhez kötelességek is társulnak. A nem katolikusoknak joguk van megvallani hitüket, és kötelességem magánszemélyként, papként, püspökként és államként tiszteletben tartani jogaikat” – figyelmeztetett Albino Luciani püspök.

A zsinati atya 56 évvel ezelőtt írt szavai ma is nagyon aktuálisak és összhangban állnak XVI. Benedek és Ferenc pápa álláspontjával: „Az Egyház nem prozelitizmus [erőszakos térítés – a szerk.], hanem vonzás által növekszik.” A keresztény hit azáltal él és terjed, ha vannak keresztények, akik megélik, és tanúságot tesznek róla életükkel.

„Néhány püspök megijedt: akkor holnap jönnek a buddhisták, és propagandába kezdenek Rómában, és hitükre térítik Olaszországot. Vagy azt mondják, hogy négyezer muszlim van Rómában, és akkor joguk van mecsetet építeni. Nincs mit mondani, hagyni kell, hogy ezt tegyék.

Ha azt akarjátok, hogy gyermekeitek ne legyenek buddhisták vagy ne váljanak muszlimokká, akkor tanítsátok jobban a hittant, úgy, hogy valóban meg legyenek győződve a katolikus vallásukról”

– buzdított Albino Luciani püspök, a későbbi I. János Pál pápa 1963-ban.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican news

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria