A zetelaki templom felszentelésének századik évfordulóját ünnepelték

Külhoni – 2023. szeptember 14., csütörtök | 16:36

Bő száz évvel ezelőtt a zetelakiak mertek nagyot álmodni. Közösségi összefogással, előbb Sebestyén Mózes, majd Fuchs Gusztáv plébánosok vezetésével Isten dicsőségére egy gyönyörű, impozáns templomot építettek. Szeptember 8-án, Szűz Mária születésének ünnepén emlékeztek a templomépítő elődökre, és kértek áldást a felújított templomra Kovács Gergely gyulafehérvári érsek vezetésével.

A zetelaki Fülöp Szabolcs beszámolóját olvashatják szerkesztett formában.

Nagy Attila polgármester szavaival élve: „ezelőtt száz évvel az akkori újságírás szerint »feledhetetlenül szép ünnepségek« keretében került felszentelésre az Úrnak e gyönyörű hajléka, amikor is Zetelaka népe hosszú, nehézségekkel és szenvedéssel terhelt templomépítés végére ért. A mai napon Zetelaka népe megemlékezik a száz évvel ezelőtt történtekről, és reményeink szerint a mai eseményre majd hasonlóképpen feledhetetlenül szép ünnepként fog emlékezni mindenki.”

Születésnapokra készülni szoktunk, s nem történt ez másképp Zetelakán sem, ahol az elmúlt évek lázas készülődésben teltek. Papp Antal plébános vezetésével előbb új orgonát, majd kerítést kapott a templom, végül pedig külső és belső felújításon esett át. Az ünnepet megelőző napok is „lázas” készülődésben teltek, amikor megtapasztalhatóvá vált, a zetelaki ember nemcsak büszke templomára, hanem gondját is viseli, mind anyagiakban, mind hozzáállásban. Ezt fejezte ki a nagyszámú jelenlévő is az ünnepi szentmisén, melyet Kovács Gergely gyulafehérvári érsek celebrált.

A főpásztor homíliájában kiemelte: „Jézus neve, Emmánuel, annyit jelent: velünk az Isten. Ezt ünnepeljük ma a Szűzanyában is, hogy velünk az Isten. Velünk az Isten az ő példájában, az ő lelkületében, az ő anyai oltalmában. Velünk az Isten: ez azt jelenti, hogy társunk.” Felhívta figyelmünket, hogy akkor tudunk mi is igazi szeretetközösséggé válni, ha mindegyikünk külön-külön elfogadja Isten tervét, ami az ő saját életéről szól. Bátorított, hogy vállaljuk állapotbeli kötelességeink teljesítését, így követve égi édesanyánk példáját, és így utánozva mindazokat, akik a templom gondját viselték és viselik.

A szentmisét ünnepi beszédek követték, előbb Sebestyén István Elemér történelem szakos tanár foglalta össze röviden a templomépítés okát, indítékát, majd bevezetett bennünket annak kulisszatitkaiba. A beszédek sorát Nagy Attila zetelaki polgármester folytatta, őt követte Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke; Antal Lóránt, a román szenátus tagja; Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának alelnöke és Lukács Mária, a Pro Zetea Egyesület elnöke. A felszólalók az ünnep magasztosságát fejezték ki, valamint annak örömét, hogy részesei ennek az eseménynek. Lukács Mária a templomkerítésen kiállított képekről beszélt, valamint bemutatta az erre az alkalomra összeállított albumot.

Az ünnep fényét emelte a Zetelaki Férfikórus, valamint a Boros Valér István Egyházi Kórus Jakócs Zoltán kántor vezetésével.

Göthér Gergely plébános köszönetet mondott minden támogatónak, mindazoknak, akik fontosnak tartották a munkálatot, valamint ma is fontosnak tartják a templomot. Kifejezte: „kívánom, hogy a hívő családoknak meghitt otthona legyen e felújított templom, ahol megtisztulnak a bűnösök, új erőre kapnak a gyengék és vigasztalást találnak a szomorkodók. Visszhangozzék benne mindig a békesség evangéliuma és továbbra is buzgón ünnepeljék itt az isteni titkokat.” Ezért imádkozunk, hogy a templom megújulásával együtt újuljanak a szívek is, egyre inkább Istent hallgatókká válva.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Xántus József

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria