Kozma Imrével és Marian Waligórával ünnepelték a Kisboldogasszony-búcsút Bacsfa-Szentantalon

Külhoni – 2022. szeptember 21., szerda | 13:36

Szeptember 8-án Szűz Mária születésére emlékezünk. E szép napot a felvidéki Bacsfa-Szentantal kegytemplomában kétnapos búcsúval ünnepelték szeptember 10–11-én, ami nagy örömre adott okot, hiszen az elmúlt két évben a járvány miatt csak szerény ünneplésre volt lehetőség.

Az ünnepi szentmise elején Schranko László helyi lelkipásztor üdvözölte Kozma Imre atyát, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítóját és elnökét, valamint paptestvéreit és a zarándokokat. 

Kozma Imre szentbeszédében több kérdésre is kereste a választ: Mi a Szűzanya mai üzenete itt, Európában? Fölismerjük-e az ő szerepét, küldetését ebben a nem könnyű helyzetben? Európa az a földrész, ahol a kereszténység született, mégis megtagadta az Istent. Imre atya a következőképpen fogalmazta meg az emberiség problémáját: „Az igazságosságot a hazugság börtönébe zártuk, az emberi életet pedig a halál rabságába száműztük.“

A ma embere gyakran teszi fel a kérdést magának: Mi az igazság? Van-e igazság? E kérdésekre is egyszerű a válasz: Isten az igazság, és Isten igazsága a szeretet.

Isten az, aki van – így nyilatkoztatta ki magát Mózesnek az égő csipkebokornál. A zsidó nyelvben ennek jelentése: aki a másikért van, aki értünk, emberekért van, ő a szeretet Istene. Nekünk e felé az Isten felé kell fordulnunk. Sajnos az ember élete a halál kultúrájában szenved – állapította meg Imre atya –, az ember önmagának él, bezárkózik önmagába. Ebből csak Jézus Krisztus menthet meg, aki azért jött, hogy szolgáljon. Jobban szeret bennünket önmagánál. Ha az ember őt követi, jobban kell szeretnie a másik embert, mint saját magát.

Imre atya egy másik érdekes megállapítással folytatta szentbeszédét. Isten az emberi életünket egy sajátos koordinátarendszerben gondolta el, amelynek a vertikális és a horizontális tengelyét az Istennel és az embertársainkkal való kapcsolat adja.

Szent Ágoston is erre utal, amikor azt írja: magadnak teremtettél bennünket, és egymásra bíztál.

Az Istennel való kapcsolatunkban példát mutat nekünk Szűz Mária, aki az Úr alázatos szolgálóleánya. Mindennél fontosabb neki az, amit Isten akar. Az ő Istentől kapott küldetése, hogy a világmegváltás művében Krisztus édesanyjaként részt vegyen, ami miatt egyesek társmegváltónak is nevezik őt.

Bátorításként Kozma Imre Szent István királyunkat is például állította. István király Istennel való kapcsolatának elismerése az, hogy II. Szilveszter pápa nem apostoli királynak, hanem valóságos apostolnak nevezte Szent Istvánt. Az ő államában a kereszténység és a nemzettudat összetartozott. Első szent királyunkról XVI. Benedek pápa is elismerően szólt, kiemelve Szent István legnagyobb érdemét: Isten előtt vállalt felelősséget a nemzetért.

Ez a Szent István-i modell a mi életünkre is érvényes: Isten előtt vagyunk felelősek egymásért.

A szentmise után körmenet következett, majd a templomba bevonuló hívek szentségi áldásban részesültek. Ereklyetisztelettel ért véget szombat este az ünneplés. 

Vasárnap az eső miatt a templomban mutatta be a szentmisét főtisztelendő Marian Waligóra pálos atya, aki a lengyelországi częstochowai kegyhelyről érkezett. Marian atya kitűnően beszél magyarul, így a hívek anyanyelvükön hallhatták szentbeszédét.

Az szentmise evangéliumából Gábriel angyal Szent Józsefhez intézett mondatát emelte ki: „Ne félj attól, hogy magadhoz vedd Máriát!” – ezek a szavak ma azokhoz is szólnak, akik eljöttek e szép ünnepen a Szűzanyához, hogy közel legyenek hozzá és tanuljanak tőle. Tanuljuk meg tőle odaadni szenvedéseinket, küzdelmeinket Krisztusnak. Nem szabad félnünk attól, hogy Máriát befogadjuk életünkbe. Ez egy szép feladat, de egyben kihívás is. Mária élete sem volt mentes a szenvedésektől, de ő nem a fájdalmaival foglalkozott, hanem imádta fiát. Imádságos lélekkel tartotta gyermekét karjaiban, ahogy ez a kegyképen is látható.

Máriától tanuljunk áldozatkészséget. Minél nehezebb valami, annál inkább forduljunk Krisztushoz, aki testével táplál minket.

A Szűzanya is hozzá vezet bennünket. Ez az egyszerű lecke, amit Mária ad nekünk. Akármilyen helyzetben vagyunk, tartsunk ki az imában. Tegyünk úgy, mint Mária, legyünk együtt Krisztussal, fogadjuk be őt szívünkbe.

A vasárnapi szentmise ereklyetisztelettel ért véget, majd litánia és szentségimádás zárta a kétnapos ünneplést.

Forrás: Bacsfa-szentantali plébánia/László Mónika

Fotó: Hloska Tibor

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria