Megnyitotta kapuit Korondon a Gyulafehérvári Caritas utolsó Biztos Kezdet Háza

Külhoni – 2022. október 24., hétfő | 15:59

A Gyulafehérvári Caritas „Biztos kezdet egy biztos jövőért” elnevezésű projektje keretében október 19-én Korondon a hatodik és egyben utolsó Biztos Kezdet Házát is megnyitotta. A nyár folyamán Gyergyóalfaluban, Marosszentgyörgyön, Zetelakán, Oroszhegyen és Gyergyóremetén kezdte meg működését hasonló intézmény; minden esetben számos helyi család csatlakozott a központok munkájához.

A projekt valamivel több mint egy éve indult egy tavaly októberi sajtótájékoztatóval, majdnem egy évvel később pedig az utolsó ház megnyitójára is sor kerülhetett.

A megjelent partnereket, családokat, egyházi képviselőket, valamint sajtómunkatársakat elsőként Katona Mihály, Korond község polgármestere köszöntötte. Nem volt ez másképp a korábbi helyszíneken sem: Gyergyóalfaluban Gáll Szabolcs, Marosszentgyörgyön Sófalvi Szabolcs, Zetelakán Nagy Attila, Oroszhegyen Bálint Elemér, valamint Gyergyóremetén Laczkó-Albert Elemér polgármesterek álltak helyt a projektben felvállalt feladataikat, kötelezettségeiket. Mindegyik megnyitón egybehangzóan kijelentették az elöljárók, hogy az utak és egyéb infrastrukturális fejlesztések mellett az emberekbe is kell és érdemes fektetni.

Ludescher László, a Caritas ágazati igazgatója a megnyitók alkalmával kifejezte háláját a megjelent partnereknek, amiért felvállalták a projektet. „A Caritas mindig szeret olyan helyekre menni, ott dolgozni, ahol valóban partnerként kezelik, ahol az önkormányzat számára a szociális kérdések nem közömbösek. Tehát bölcs az az önkormányzat, az a képviselő-testület, amely az emberekbe, és nem a kövekbe próbálja elsődlegesen az erőforrásait, az energiáját fektetni; hiszen a kövek megmaradnak, a beton több száz évig, de mi értelme van ennek, hogyha nem lesznek emberek, akik ebben emberhez méltó életet éljenek?” – fogalmazott Ludescher László.

Márton Melánia a Biztos kezdet egy biztos jövőért – Integrált szociális ellátás kisgyermekes családok számára projekt koordinátora ismertette a projekt mérföldköveit, fontosabb részleteit. A megvalósításra 24 hónap állt a rendelkezésükre, de közel egy évvel a határidő – ami 2023. augusztus vége – lejárta előtt átadták az összes házat.

„A teljes támogatási összeg 3 millió 586 ezer lej, ebből 3 millió 48 ezer lej a Norvég Alap támogatása, 537 900 lej a román kormány hozzájárulása, illetve 186 ezer lej a Caritas önrésze. A ránk eső, kötelezően elvárt önrészt részben saját erőből, önkéntes munkákkal, és a régi partnerünk, a Renovabis, a német katolikus egyház segélyszervezetének támogatásával tudjuk megvalósítani, és ehhez a vállalásunkhoz szívesen fogadjuk a helyi közösségek bekapcsolódását is” – fogalmazott a projektmenedzser.

A projekt szakmai részéért Borbély Ildikó felel, aki a projekt újszerűségéről beszélt. „A projekt az élet kezdetét célozza meg. Tehát nem csak a 0–6 év közötti gyerekeket nevelő családokat támogatjuk, hanem már a várandós édesanyákat is. Hiszen igen fontos annak mélyebb tudatosítása, hogy az élet nem a születéssel, hanem már az anyaméhben elkezdődik. Az apa és az anya viselkedése, gondolatai, érzései hatással vannak a magzatra. Természetesen ez csak az első időszak, ezt követi a szülés, a születés, a szülővé válás, a csecsemő gondozása, fejlődésének kísérése, majd a közösségbe, az óvodába, iskolába kerülés. Tehát ezek azok a mérföldkövek, ez a folyamat, amely során lehetnek elakadások, és ezekben tudunk segíteni” – részletezte a szakmai koordinátor.

Korondon, ahogyan minden korábbi helyszínen, Sajgó Balázs, a Caritas lelki igazgatója és a helyi plébános, Balla Imre kérte Isten áldását a házra és az egybegyűltekre.

*

A biztos kezdet házak épületeit minden esetben a helyi önkormányzatok adják, míg a felszerelését a projekt támogatási összegéből biztosítják. A Biztos kezdet egy biztos jövőért – Integrált szociális ellátás kisgyermekes családok számára elnevezésű, Norvég Alapból finanszírozott projekt célja, hogy választ adjon a 0–6 éves kisgyermeket nevelő, illetve gyermeket váró, hátrányos helyzetű családok igényeire és problémáira hat Maros és Hargita megyei községben. A biztonságos életkezdéshez szükséges feltételek biztosítása érdekében elősegítse e családok hozzáférését a megfelelő minőségi szolgáltatásokhoz. A projekt megvalósításának szükségessége helyi és országos szinten jelentkező problémákon alapul: a szociális, oktatási és egészségügyi szolgáltatások teljes vagy részleges hiánya; a társadalmi kirekesztettség; a szegénység; az egészségügyi problémák jelenléte, nem szólva az igen magas kockázatú csecsemőhalandóságról.

Számos érintett család ingerszegény környezete, a megfelelő ismeretek, a fejletlen szülői képességek és az alapvető szolgáltatások hiánya miatt a gyermekek harmonikus fejlődése nem biztosított; nem képesek az oktatási rendszer követelményeit teljesíteni, nő az iskolaelhagyás kockázata, helytelen vagy bűnözői viselkedési magatartásformák alakulhatnak ki, valamint a megfelelő készségek hiányában az önálló életvitelre való képesség is lecsökken. Ebben a helyzetben jelent szükségszerű, ugyanakkor valós megoldást az olyan szolgáltatások elérhetővé tétele, amelyek által szakemberek beavatkozhatnak a gyermekek életének első éveibe, akár már születésük előtt segíthetik az őket váró családokat. Ilyen hasznos segítség lehet a terhesgondozás, szülésfelkészítő, gyermekágyas szaktanácsadás, korai fejlesztőfoglalkozás, illetve egyéni fejlesztés biztosítása különböző korcsoportokban.

A projekt megvalósítása folyamán a legfontosabb cél egy integrált közösségi beavatkozási modell kidolgozása a hátrányos helyzetű kisgyermekes családok sajátos igényeinek kielégítésére, ugyanakkor a hat vidéki településen élők oktatási szolgáltatásokhoz és szociális-egészségügyi szakellátásokhoz való hozzáférésének biztosítása.

A partnerközségek feladata az ellátottak toborzása, de a szociális-egészségügyi szakellátás és a további működés biztosítása is.

Forrás és fotó: Gyulafehérvári Caritas/Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria