A HÉT VERSE – Babits Mihály: Petőfi koszorúi

Kultúra – 2023. március 4., szombat | 20:30

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából sorra vesszük nagy költőink Petőfi-verseit. Ezúttal Babits Mihály százéves, annak idején a Nyugatban megjelent versét olvassuk. Benne a híres, szépséges, mindenki számára útravalóul illő sorok: „Avagy virág vagy te?… légy virág, légy vigasz! / Legyen lelked szabad, legyen hangod igaz”.


PETŐFI KOSZORÚI

„Avagy virág vagy te, hazám ifjúsága”

Hol a szem, szemével farkasszemet nézni?
Ki meri meglátni, ki meri idézni
          az igazi arcát?
Ünnepe vak ünnep, s e mái napoknak
Szűk folyosóin a szavak úgy lobognak,
          mint az olcsó gyertyák.

Szabadság csillaga volt hajdan a magyar,
de ma már maga sem tudja hogy mit akar:
         talány zaja, csöndje
és úgy támolyog az idők sikátorán,
mint átvezetett rab a fogház udvarán
          börtönből börtönbe.

Ki ünnepli ŐT ma, mikor a vágy, a gond
messze az Övétől, mint sastól a vakond
          avagy gyáván bujik,
s a bilincses ajak rab szavakat hadar?
Csak a vak Megszokás, a süket Hivatal
          hozza koszoruit.

Óh, vannak, koszoruk, keményebbek, mint a
deszkák, súlyosabbak, mint hantjai kint a
          hideg temetőnek!…
Kelj, magyar ifjúság, tépd le a virágot,
melyet eszméinek ellensége rádob
          emlékére – kőnek!

Kelj, magyar ifjúság, légy te virág magad!
Nem drótos fűzérbe görbítve – légy szabad
          virág szabad földön!
hogy árván maradva megrablott birtokán
mondhassa a magyar: „Kicsi az én szobám,
          kicsi, de nem börtön!”

Avagy virág vagy te?… légy virág, légy vigasz!
Legyen lelked szabad, legyen hangod igaz
          az Ő ünnepségén:
Koporsó tömlöcét akit elkerülte,
most hazug koszorúk láncait ne tűrje
          eleven emlékén!


Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria