Pályázatot írtak ki a városmajori Jézus Szíve-templom két díszüvegablakának megtervezésére

Kultúra – 2019. augusztus 9., péntek | 10:01

A városmajori templom a 20. századi magyar művészet, egyházművészet kiemelkedő értéke – összművészeti alkotás, méltán nyilvánították műemlékké. A templombelső fontos részét alkották az Árkayné Sztehlo Lili tervezte színes üvegablakok. A Sztehlo Lili Kulturális Egyesület és a Magyarországi Mindszenty Alapítvány pályázatot írt ki a budai templom két, még üresen álló díszüvegablakának megtervezésére.

Az 1933-ban felszentelt városmajori templomban először az oltárkép szerepét is betöltő szentélyablak és az Árpád-házi Szent Erzsébet életét ábrázoló ablakok készültek el. Ezeket követte a Mária-, a Kálvária-, a Magyar Szentek- és a bejárat fölötti karzatot megvilágító Szent Cecília-ablak.

Az 1942 szeptemberében zajló szovjet bombatámadások során a gyönyörű üvegablakok megsemmisültek. A háború után a művész felügyelete mellett rekonstruálták a szentélyablakot, majd újra elkészült a Kálvária-ablak. A 2000-es években sikerült rekonstruálni az eredeti tervek alapján a Magyar Szentek- és a Szent Cecília-ablakot. A Sztehlo Lili Kulturális Egyesület célkitűzése nyomán 2018–2019-ben elkészült az Erzsébet-ablak rekonstrukciója is. Felmerült az igény arra, hogy abba a két fennmaradó ablakba is kerüljenek színes kompozíciók, amelyekre Sztehlo Lili nem készített terveket.

* * *

A pályázat célja: a városmajori Jézus Szíve-templom két, még üresen álló, egyenként 35 négyzetméteres díszüvegablakának megtervezése a következő témákban:

1. téma: Isten Tiszteletreméltó Szolgája Mindszenty József bíboros

Mindszenty József az Egyház és a magyar nép jogainak védelmezője volt, a rendszer erőszakosságával szemben fontosnak tartotta a keresztény értékek megőrzését. Fáradhatatlan volt a társadalmi igazságosság és a munkások emberi méltóságának biztosítása terén, különös gondja volt a szegényekre és a kitaszítottakra. Nem maradt közömbös a deportáltak és a magyar menekültek sorsával szemben sem. Kiállt a hit, az evangéliumi értékek védelmében. Boldoggá- és szenttéavatási eljárása folyamatban van. Életszentségének híre már életében kialakult, és halálát követően mindmáig megmaradt, a Szentszék idén hivatalosan is elismerte.

2. téma: Az Eucharisztia forrás a világ életéért

„…Krisztus küldi tanítványait, hogy hirdessék az örömhírt minden népnek. Ez az örömhír pedig abban áll, hogy Krisztus feltámadt, és emberségünket bekapcsolta a Szentháromság életközösségébe. Ha hozzá tartozunk, nekünk is részünk lesz az örök életben és az örök boldogságban. A keresztségben Krisztust öltjük magunkra, az Eucharisztiában pedig eledelünkké, életünké válik.” (Erdő Péter bíboros)

* * *  

A pályázat nyilvános; részt vehetnek megfelelő szakmai felkészültséggel bíró magyar (és külföldi) állampolgárságú alkotóművészek, tervezők, hazai felsőoktatásban jelenleg hallgatói jogviszonyban lévő alkotók vagy alkotói csoportok. Egy személy vagy egyéni vagy csoportos pályázatot adhat be, mindkét formában nem pályázhat. A pályázó csak saját, eddig nyilvánosságra nem hozott, illetve nyilvánosság előtt be nem mutatott művel pályázhat.

A pályázat kétfordulós. Az első forduló pályázati anyagát a pályázónak jeligével szükséges ellátni. Az első fordulóban a pályázatok név nélküli elbírálása történik; a zsűri kijelöli a második fordulóba kerülő pályaműveket. A zsűri által kiválasztott pályaművek jeligéjét a www.sztehlolili.hu honlapon teszik közzé. A második fordulóban már a pályázó neve is ismertté válik.

A pályázati anyagon csak a borítékon is szereplő jelige tüntethető fel a pályázó azonosítójaként. Bármilyen egyéb név, felirat, jel, stb., ami a pályázó személyére utalhat, a pályázatból való kizárást vonja maga után. A jeligét maximum tíz betű és három szám szabadon választott sorából (nem szükséges, hogy értelmes szó legyen) kell megalkotni. A betűk és számok sora nem utalhat beazonosíthatóan a pályázóra.

I. forduló

A Sztehlo Lili Kulturális Egyesület honlapján található pályázati aloldalról letölthető a városmajori Jézus Szíve-templom két üresen álló ablakának méretarányos rajza. Az adott dokumentumban szereplő méretek figyelembevételével kérik tetszőleges technikával elkészített, színezett vázlatterv, M=1:10 léptékben történő (megfelelő tartást biztosító hordozó anyagon) kidolgozását – megengedett a terv maximum három részre hajtása a kisebb csomagolási méret miatt; továbbá műleírás – nyomtatott, szöveges ismertető, legfeljebb 6000 karakterben (szóközökkel) – csatolását. Aláírást, kézjegyet, vízjelet egyik nyomtatott oldal sem tartalmazhat. A pályázónak kell gondoskodnia a pályamű sértetlen és épségben való eljuttatásáról a megadott beadási helyszínre.

A pályaműveket postai úton (címzett: Zugligeti Általános Iskola – 1121 Budapest, Béla király út 59–61.; de a feladó nevét és címét nem megadva!) vagy személyesen a Zugligeti Általános  Iskola portáján (1121 Budapest, Béla király út 59–61.) adhatják le hétköznap 8–18 óra között. A pályázókat a pályázati jeligék közzétételével tájékoztatják pályaművük beérkezéséről. A jeligék közzétételének helye a www.sztehlolili.hu honlap.

II. forduló

A második forduló kiírása a zsűri döntése után egy héttel várható. Az első fordulóban részt vett és a második fordulóba meghívást kapott pályázók dönthetnek a második fordulóban való részvételükről. A második fordulóban a pályázók a következő kiegészítő anyagokat nyújthatják be: részletrajzok – ez a terv egy jellemző részének M=1:1 léptékben kidolgozott részletét jelenti, mely megfelelően utal az üvegablakon is létrehozandó megoldásra; portfóliójuknak fotókkal dokumentált azon részét, mely alapján a zsűri felmérheti, miként látják megvalósíthatónak tervüket üvegablak formájában, vagy amelyet bemutatni óhajtanak a zsűri döntését segítendő.

A második fordulóba bejutott, de nem nyertes pályázók mindegyike egyenlő arányú, 30 ezer forintos díjazásban részesül. A nyertes pályázók díjazása: I. helyezett 500 ezer forint; II. helyezett 300 ezer forint; III. helyezett 150 ezer forint.

A pályázat értékelésére felkért zsűri tagjai: Lambert Zoltán, a városmajori Jézus Szíve-templom plébánosa; Habsburg-Lotharingiai Mihály, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány elnöke; Bernyák Adrienn, a Sztehlo Lili Kulturális Egyesület elnöke; Lovas Pál belsőépítész, a Sztehlo Lili Kulturális Egyesület elnökhelyettese; Orosz István Kossuth-díjas grafikus, a Nemzet Művésze; Dragonits Márta belsőépítész, az Ars Sacra Alapítvány elnöke, a NEK művészeti albizottságának tagja; Ritoók Pál művészettörténész, a Magyar Építészeti Múzeum és Dokumentációs Központ főmuzeológusa; Fűri Judit üvegtervező iparművész, restaurátor.

A zsűri vizsgálja a terv templomtérbe illeszkedését stílusban, színben, harmóniában, valamint a terv újszerűségét. A zsűri nem tartja célravezetőnek Sztehlo Lili stílusának követését, de fontosnak tartja, hogy az új ablakok illeszkedjenek a templom hangulatához. A pályaműnek alkalmazkodnia kell a templomban található alkotások összhangjához, az ablakok szerkezetéhez, kiosztásához; a pályázónak tudnia kell, hogy terve hogyan alakítható át üvegablakká (ólomsínek jelentősége a kompozícióban; telített, anyagában színezett üvegek használata; schwarzlot technika vagy egyéb). A két szemben lévő ablaknak egymással harmonizálnia kell. A pályázó hozzon egyedi ízt, stílust, s hagyja, hogy kibontakozzon saját személyisége, merjen friss előadásmódot megszólaltatni.

Helyszíni művészettörténeti tájékoztató: 2019. szeptember 6. 15–17 óra, Ritoók Pál művészettörténész vezetésével

A pályázatok beérkezésének határideje az első fordulóra: 2019. november 30.

A pályázók tájékoztatása a második fordulóba jutásról: 2019. december 15.

A második forduló beadási határideje: 2020. május 30.

Eredményhirdetés: 2020. június 15.

A pályázati kiírás minden részlete ITT olvasható.

Kapcsolat, információ: Lovas Borbála, +36 20 770 87 51; sztehlolili@gmail.com

Forrás és fotó: palyazatok.org

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria